• สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้
  • มีบุคลิกภาพยิ้มแย้มแจ่มใส รักงานบริการ

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • Degree in Political Science, Social Sciences
  • two years of experience in with an international
  • Fluency in English and Thai

27-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.