• เพศ ชาย อายุ 30-40 ปี
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาช่างยนต์ ช่างกล
 • มีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม

21 hours ago

 

Applied
 • Mature, proactive, high responsibility, service
 • Proven ability to influence and coach at all level
 • Able to work at Northern Region Industrial Estate

20-Oct-16

 

Applied
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาญี่ปุ่น
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้

19-Oct-16

 

Applied
 • เพศ หญิง / อายุ 28-35
 • ขยัน ซื่อสัตย์ คล่องแคล่ว ตรงต่อเวลา
 • สามารถประสานงานได้

18-Oct-16

 

Applied
 • เพศ หญิง / อายุ 28-35
 • ขยัน ซื่อสัตย์ คล่องแคล่ว ตรงต่อเวลา
 • สามารถประสานงานได้

18-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Human Resource
 • 3-5 years of experience in human resource
 • Background in Jewelry manufacturing

18-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office
 • มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ

17-Oct-16

 

Applied
 • Plan, organize and deliver training programs
 • Oversee development programs & KM initiatives
 • 3-5 years’ experience in HRD or related fields

17-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Human Resource
 • 3-5 years of experience in human resource
 • Background in Jewelry manufacturing

11-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.