• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี
 • สามารถเดินทางและปฎิบัติงานนอกสถานที่ได้
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

3 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง วุฒการศึกษา ปวช -ปวส.
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่
 • เป็นผู้มีความรับผิดชอบและอดทนต่องานที่ทำ

3 hours ago

 

Applied
 • Human resource
 • HRIS
 • Personnel

3 hours ago

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • ประจำสาขาบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
 • ปริญญาตรีสาขาวิชา: ทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

3 hours ago

 

Applied
 • HR Manager
 • Recruitment
 • Develop,training

3 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 28-38 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด การจัดการ
 • รับผิดชอบงานเอกสาร งานข้อมูลระบบ

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Strategic manpower planning in short term
 • Strategic planning in recruitment and selection
 • Strategic planning in training and development

3 hours ago

 

Applied
 • HR management GA HRM HRD
 • Administration com&Ben
 • General affair Employee Relation

3 hours ago

 

Applied
 • Master’s or Bachelor Degree in Human Resources
 • At least 5 years experience in HRD and background
 • Experiences in Talent Management and Development

3 hours ago

 

Applied
 • Male / Female, age 30 years old
 • Degree or higher in relate the fields.
 • Payroll processing experiences 10 years at least.

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, age 35 years old
 • Bachelor Degree in Law, Political Science or relat
 • Experiences in ER or labor union will be an advant

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ถึง ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office

3 hours ago

 

Applied
 • งานเอกสาร และข้อมูลสถิติ
 • ไม่จำกัดเพศ
 • วุฒิ ปวช,ปวส

3 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้ และประสบการณ์ด้านกฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี
 • ให้คำปรึกษาแก่พนักงานในด้านต่างๆ เช่น สวัสดิการ
 • จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆให้พนักงานรับทราบ

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Human Resources Manager
 • HR Manager
 • HR

3 hours ago

THB45k - 70k /month

Applied
 • Excellent communication, problem solving
 • Fast Learner, Can-do Attitude, Positive-thinking
 • Excellent Command of written and spoken English

3 hours ago

 

Applied
 • การสรรหา จัดหาและคัดเลือกบุคลากรให้กับองค์กร
 • งานด้านประสังคม เงินสมทบและด้านสวัสดิการ
 • ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับงานทรัพยากรบุคคล 5 ปี

3 hours ago

 

Applied
 • Proactive, problem solving, can do attitude
 • Labour Laws knowledge
 • Excellent command of both written & spoken English

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุม ดูแลงานด้านการสรรหา คัดเลือก ว่าจ้าง
 • ควบคุม ดูแลงานด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์
 • ควบคุม ดูแลจัดการกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ

3 hours ago

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบเอกสาร ประสานงาน
 • เพศหญิงอายุ 23 ปีขึ้นไป
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีมนุษย์สัมพันธ์ดี

3 hours ago

 

Applied
 • ต้อนรับลูกค้าส่วนหน้า สื่อสารภาษาอังกฤษได้ หรือจีน
 • เพศหญิง อายุ 20 ปี ไม่เกิน 45 ปี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส กระตือรือร้น

3 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้ด้านงานสรรหาว่าจ้าง
 • มีประสบการณ์ทำงานบุคคล 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เกี่ยวกับ visa และ work permit

3 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิงอายุ 25 ปี ไม่เกิน 45 ปี
 • ปวช. ปวส. ขึ้นไป
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

3 hours ago

 

Applied
 • พนักงานธุรการ ให้คำแนะนำกับนักเรียนในการลงทะเบียน
 • เพศหญิง, การศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ ใช้งาน Microsoft

3 hours ago

 

Applied
 • ชาย/หญิง 21ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สามารถหางานเข้าตามที่บริษัทมอบหมายให้ได้

3 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
 • ปฏิบัติงาน วันจันทร์-วันศุกร์ 08-30-17.30น.

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ด้านแรงงานสัมพันธ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรอบคอบในการปฏิบัติงาน
 • สามารถทนต่อแรงกดดันได้ดี

3 hours ago

 

Applied
 • Can work in pattaya
 • Making promotions and ads + photoshop
 • Coordinate with customer and other department

3 hours ago

 

Applied
 • มนุษย์สัมพันธ์ดีและมีไหวพริบดี
 • ประสบการณ์ในการทำงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความระเอียดรอบคอบ

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 18 ขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิิการศึกษา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี โปรแกรม excel

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวนการฝ่ายขาย
 • การรับและตอบโทรศัพท์ อีเมล์ มรามาจากลูกค้า
 • ควบคุมจำนวนห้องพักที่เปิดขายบนเว็บไซด์ ของคู่ค้า

3 hours ago

 

Applied
 • ทำงานด้านงานบุคคลทั่วไป เช่น การรับสมัครงาน
 • เพศชาย/หญิงอายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปวส.- ปริญญาตรี

3 hours ago

 

Applied
 • จัดทำเอกสารประจำวันภายในแผนกห้องพัก
 • ตรวจสอบการทำงานของพนักงานทำความสะอาดห้องพัก
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป

3 hours ago

 

Applied
 • Male / Female. Any age. Thai nationality
 • Able to speak good English
 • Knowledge of IT and marketing by website

3 hours ago

 

Applied
 • Human Resource management, Finance and Accounting
 • recruitment function
 • compensation and benefit

3 hours ago

 

Applied
 • Degree in Business Administration, Law
 • Male / Female, age over 40 years old
 • 8 years experience in an HR function

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Mon - Fri, Alternate Satruday
 • Autopart Industry
 • No need JLPT Certificate

3 hours ago

THB35k - 45k /month

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารฯ บัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ดี

3 hours ago

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิ อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สามารถส่งสาร ภาษาอังกฤษได้บ้าง
 • ต้อนรับบริการลูกค้า

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี
 • มีความละเอียด รอบคอบในการทำงาน
 • มีประสบการณ์งานบัญชี อย่างน้อย 1 ปี

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree
 • 5-7 years experience in recruitment
 • Good Command in English

3 hours ago

 

Applied
 • strong in HR strategic& OD, campaign management
 • worked in HR Consulting firm, manufacturing, tough
 • excellent English, pleasant personality, project

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Strong in Labor Protection Act
 • based on Rayong
 • Problem solving & Decision making & Analytical

3 hours ago

 

Applied
 • Managing implementation of compensation & benefits
 • Managing changes, providing support & implemention
 • Monitoring changes to staff movements and rewards

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Huuman Resources
 • 7 years experiences in Manufacturing
 • Good command of English

11 hours ago

 

Applied
 • Knowledge in recruitment skills
 • Perform a variety of Human Resources in recruit.
 • Update and manage job descriptions system.

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in any related field
 • Good command of both spoken and written English
 • Multi-tasking, pro-active, creative

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.