• เพศหญิง/ชาย
  • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาบัญชี
  • จัดการระบบงานเอกสาร และใช้ word / Excel ได้

7 hours ago

 

Applied
  • ประสานงานบริษัทผลิตแม่พิมพ์
  • ควบคุมดูแลแม่พิมพ์
  • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • Bachelor degree in HRM or HRD or related fields.
  • Experience 3-5 years in HRM and HRD is is advantag
  • Good command of English both written and spoken.

7 hours ago

 

Applied
  • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • บริหารงานทรัพยากรมนุษย์ 5 ปีขึ้นไป

14 hours ago

 

Applied
  • จบปริญญาตรีสาขามนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ หรือสาขาที่
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านการขาย
  • สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้(N3หรือเทียบเท่า)

14 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

  • วุฒิการศึกษา ปวส.
  • มีประสบการณ์ในการทำงาน 0-2 ปี
  • มีความสามารทาง Computer ในเกณฑ์ดี

17 hours ago

 

Applied
  • Good command in English communication.
  • Background of Sale, CS, Marketing, HR or BD.
  • Strong interpersonal and communication skills.

20 hours ago

 

Applied
  • Bachelor’s Degree in English, Engineering.
  • 1 years experience as coordinator, communicator.
  • Good command in English.

22 hours ago

 

Applied
  • ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน Word,Excel,Power Point ได้
  • ปวส หรือ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
  • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 2-3ปี

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
  • การบริหารงานด้านการสรรหาว่าจ้างและค่าจ้างสวัสดิการ
  • การบริหารงานด้านแรงงานสัมพันธ์ และฝึกอบรม
  • การบริหารงานด้านธุรการ

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
  • Female, age 25-30 years
  • Bachelor’s degree (all major)
  • 1 – 2 years in manufacturer

02-Dec-16

 

Applied
  • ดูแลงานเอกสารในฝ่ายขาย
  • ติดต่อประสานงาน ภายนอก ภายใน บริษัทฯ
  • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

02-Dec-16

 

Applied
  • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • ทำงานเป็นกะได้่
  • สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ เช่น อังกฤษ ญี่ปุ่น

02-Dec-16

 

Applied
  • เพศหญิง / ตาไม่บอดสี / อายุ 22 - 27 ปี
  • ป.ตรี สาขาภาษาญี่ปุ่น หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ดี ( N3 ขึ้นไป )

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
  • เพศหญิงหรือชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี
  • ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • ประสบการณ์ในงาน ตัั้งแต่ 2 ปีขึั้นไป

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
  • Support to Corporate team (The Top Management)
  • Assist to Corporate team in tasks assigned
  • Provide secretarial and administrative services

02-Dec-16

 

Applied
  • Supervise daily Berth/Yard/Ship planning
  • Provide support to Berth/Yard/Ship Planner team
  • Minimum of 5 years working experience

02-Dec-16

 

Applied
  • 10 years in HR with the manufacturing
  • Good command of English
  • Able to work in 304 Industrial Park, Prachinburi

02-Dec-16

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
  • วุฒิปวช.ขึ้นไป
  • มีความรับผิดชอบ
  • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
  • เพศชาย-หญิง
  • อายุ 18 ขึ้นไป
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • แนะนำสถานที่ภายในโครงการตลาดน้ำสี่ภาค
  • ช่วยเหลือและต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

02-Dec-16

 

Applied
  • Payroll-Attendance-Over time-Yearly Tax report
  • Visa & Work perm
  • Assigned by the Search Committee

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
  • Good Communication/Customer Care Skills
  • Undertake general word processing duties
  • Reporting to General Manager (British)

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
  • Bonus 2 mnths.,Prvd F.,Med Support,Social Security
  • Leading Worldwide Manufacturer of Automobiles
  • Exp. in Sales Coordinator or Secretary

02-Dec-16

 

Applied
  • 2 yrs of experience in office environment
  • Excellent spoken and written english
  • Excellent organization and communication skills

02-Dec-16

 

Applied
  • training specialist
  • trainor
  • development

02-Dec-16

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และใช้โปรแกรมต่างๆ ได้เป็นอย่า
  • สุขภาพแข็งแรง และรักสัตว์
  • มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหา

02-Dec-16

 

Applied
  • จัดทำสรุปค่าน้ำค่าไฟของร้านค้าเพื่อออกใบแจ้งหนี้
  • ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจ
  • ตรวจสอบงานของผู้รับเหมา

02-Dec-16

 

Applied
  • สามารถทำงานประจำตาม Site งานต่างๆ ได้
  • จัดทำเอกสารต่าง ๆ บันทึกการประชุม และตารางงาน
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office / Out-look

02-Dec-16

 

Applied
  • สรรหาพนักงาน ควบคุมรปภ.
  • ประสบการณ์งานด้าน รปภ. 2 ปีขึ้นไป
  • ฝึกอบรมงาน รปภ.ได้

02-Dec-16

 

Applied
  • วางแผนงานฝึกอบรม
  • ฝึกอบรมพนักงานงาน รปภ.ใหม่-เก่า
  • ประสบการณ์งานด้านฝึกอบรม รปภ.โดยตรง 2 ปี

02-Dec-16

 

Applied
  • ดูแลการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
  • เพศชาย อายุ 23 - 35 ปี
  • ปวส. - ป.ตรี (สาขาบริหารงานบุคคล)

02-Dec-16

 

Applied
  • เพศชาย - หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  • ปริญญาตรีสาขาบริหารงานบุคคล/บริหารการจัดการ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office

02-Dec-16

 

Applied
  • Project Coordinator / Engineer Coordinator
  • Project Coordinator
  • Engineer Coordinator

02-Dec-16

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
  • Bonus 3 mnths,Med Ins,Transp,Full Attd,Position
  • Non – Ferrous Metal Material Trading
  • Exp. in Sales Coordinator in Japanese Company

02-Dec-16

 

Applied
  • ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ ,บริหารทรัพยากรมนุษย์
  • มีประสบการณ์ 0 - 5 ปี
  • สามารถปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้ (จ.ฉะเชิงเทรา)

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
  • Male / Female 30 - 35 years
  • Bachelor's Degree in any related field
  • 5 years working experience in recruitment

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
  • Bonus 2-3 mnths, Mobile All, Salary Adjust, Health
  • Fast Growing Automotive Parts Trading Company
  • Experience in Trading or Manufacturing is a plus

02-Dec-16

 

Applied
  • Bonus, Provident Fund, Medical Ins., Language, etc
  • Recruitment Service Provider (Work @SAGASS)
  • Exp. in Sales or any

02-Dec-16

 

Applied
  • ติตต่อนัดหมายลูกค้าประสานงานกับลูกค้าทางโทรศัพท์
  • จัดหาและจัดเก็บข้อมูลลูกค้า
  • จัดทำเอกสารในการส่งเสริมด้านการขาย

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
  • เพศหญิงเท่านั้น อายุ 23-28 ปี
  • จบการศึกษา ระดับ ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์
  • มีความรู้ ความสามารถ ในการควบคุมเอกสาร ISO

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
  • 3 years of working experience in training
  • Bachelor’s or Master’s Degree in Human Resources
  • Good command of the English language

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
  • Developing and implementing a people management
  • Driving the support and implementation of HR
  • Being responsible for running the overall HR

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
  • The full scope of HR activities including employee
  • Providing HR consultancy and advice to line
  • Managing and participating in HR related projects

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
  • ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปี
  • ป.ตรี-โท สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม สาขาบริหารธุรกิจ
  • ความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับพอใช้

02-Dec-16

 

Applied
  • Only Male, Age 25-35 years old.
  • Responsible and Fast learn new jobs.
  • Computer Skill.(Word ,Excel, Power point etc.)

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
  • Bachelor’s degree in Science or related
  • 1-2 years’ experience in Regulatory Affairs
  • English literacy especial in understanding

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
  • General human resources experience
  • Must be fluent in English
  • Knowledge of HR regulatory/legal

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.