• ควบคุมดู แลการรับ-จ่ายออกอาหารสำเร็จ
  • มีความความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม
  • ควบคุมดูแลระบบเอกสารและเอกสารภายในแผนก

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
  • Experiences in Admin function, Document Control
  • Good command of English
  • Send resume to : inthiraporn.k@manpower.th.com

21-Oct-16

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
  • Manage day-to-day operations of the human resource
  • Provide advice and guidance to managers
  • Identify HR strategies

10-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.