• เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 28 - 35 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในสายงานไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

22 hours ago

 

Applied
  • หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ขั้นตํ่า 1 ปี
  • ดูแลด้านเอกสาร

25-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.