• เพศ ชาย อายุ 30-40 ปี
  • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาช่างยนต์ ช่างกล
  • มีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม

23 hours ago

 

Applied
  • Diploma or Bachelor’s Degree
  • 3 – 5 years of extensive Human Resources
  • experience in International hotel chain

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล
  • งานบุคคล ด้านฝึกอบรม สรรหาว่าจ้าง และเงินเดือน
  • มีความรู้ด้านกฏหมายแรงงาน

15-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.