• ดูแลงานด้านเอกสารและติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ
 • เพศหญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

7 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, age 30-40 years old
 • 7 yrs experience in HR in manufacturing
 • Able to work at Chachoengsao province

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Have an experience in training/HRD at least 3 year
 • Develop Learning & Development Tools and road map.
 • Good communicate in English

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี
 • สามารถเดินทางและปฎิบัติงานนอกสถานที่ได้
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

24-Mar-17

 

Applied
 • -Female age 25-30 years old. Bachelor's degree
 • At least 2-5 years experience in import & export
 • Good computer knowledge and English.

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • 3-5 years’ experience in HR Development
 • Happy workplace activities arrangement skill
 • English proficiency (written and spoken)

24-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • ใช้ Excel ในการพิมพ์งานส่วนใหญ่

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • จบป.ตรี สาขารัฐศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปีขึ้นไป

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • BS in any field
 • Excellent command of written and spoken English
 • Lotus, Microsoft Word, Microsoft Excel

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 - 30
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
 • บุคลิกภาพดี , มนุษย์สัมพันธ์ดี

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย
 • คีย์ข้อมูลเข้าระบบ
 • วุฒิการศึกษา ปวส.

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 - 28 ปี วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส.
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและประสานงานมีมนุษยสัมพัน
 • มีประสบการณ์ด้านประสานงานจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or female / age : around 28~35 years old
 • 3 years experience as general affair
 • Communicative English skill

24-Mar-17

 

Applied
 • Male or Female , Age about 27-35 years
 • Bachelor Degree in related field
 • Experience in ISO , Document control

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • งานธุรการทั่วไป
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

24-Mar-17

 

Applied
 • Aged not over 34 years old
 • Bachelor’s degree in Business Administration
 • 2 years of experience working in administration

23-Mar-17

 

Applied
 • Experience to set up new factory & office
 • Strong knowledge & experience Labor Law
 • Excellent in communication skills in ENG/JAP

23-Mar-17

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • เพศหญิง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • ประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานได้

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 20-30 ปี
 • ดูแลต้อนรับแขก (เตรียมห้องรับรอง/ห้องประชุม)
 • สามารถในการติดต่อประสานได้ดี

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสานงานราชการ
 • มีทักษะในการเจรจา
 • ประสบการณด้าน CRM จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Mar-17

 

Applied
 • Responsible for searching for candidates
 • Manage and control recruitment systems
 • Conduct interviews, tests and related activities

23-Mar-17

Base salary + high commission

Applied
 • 5y in HRM/HRD (Min 3y in Management Level)
 • BA in HRM or related fields
 • Fixed Bonus, Provident Fund, Life & Accident Ins.

23-Mar-17

THB55k - 70k /month

Applied
 • Thai Nationality Male/Female age between 35-45
 • Bachelor's degree in any related field
 • At least 5 years experience in Human Resources

23-Mar-17

 

Applied
 • Experience to set up new factory & office
 • Strong knowledge & experience in overall HR&GA
 • Excellent in communication skills in english

23-Mar-17

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • เพศหญิง อายุ23-30ปี
 • สามารถทำงานที่นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
 • ประสานงานติดต่อกับลูกค้า จัดทำใบเสนอราคา Quotation

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 5 years of experience in HR function
 • Strong PC skill MS Word, Excel, PowerPiont
 • Good command of both written and spoken in English

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years’ experience in Human Resources
 • Thai national
 • Have good communication and coordinate skills

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • บริหารงานทรัพยากรมนุษย์ 5 ปีขึ้นไป

22-Mar-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 24-26 ปี
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

22-Mar-17

 

Applied
 • ดูแลความเรียบร้อย งานดูแลพนักงานในบริษัท
 • ร่วมจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ในองค์กร
 • สรรหาและคัดเลือกพนักงาน ทั้งภายใน และออกพื้นที่

21-Mar-17

 

Applied
 • Aged over 34 years old
 • Diploma or degree in Business Administration
 • 2 years of experience working in administration

21-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • Have sufficient knowledge in Work Permit and Visa

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • มนุษย์สัมพันธ์ดีและมีไหวพริบดี
 • ประสบการณ์ในการทำงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความระเอียดรอบคอบ

21-Mar-17

 

Applied
 • HR experience in manufacturing plan
 • At least 8 years in human resources management
 • Experience in all HR disciplines

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบกาณ์ในการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ
 • มีประสบการณ์ด้านนิติบุคคลอาคารชุด
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำเอกสารงานธุรการต่างๆ
 • ตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารงานธุรการ
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 18 - 30 ปี

21-Mar-17

 

Applied
 • ระดับปริญญาตรี Bachelor's Degree
 • บันทึกประวัติฝึกอบรมของพนักงาน
 • สรุปสท. 2 ประจำปี ส่งศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน

21-Mar-17

 

Applied
 • งานด้านประสานงานการประชุม
 • บันทึกการประชุม
 • ประสานงานหน่วยงาน

20-Mar-17

 

Applied
 • จัดทำกฎระเบียบข้อบังคับในการทำงานของบริษัทฯ=
 • จัดการออกประกาศของบริษัทฯ
 • ดูแลการเลื่อนตำแหน่งงาน,การแต่งตั้ง,โอนหรือโยกย้าย

20-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
 • ดูแลรับผิดชอบ การรับ-เบิกจ่าย

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
 • จัดทำข้อมูล,ประสานงานทั่วไปภายในบริษัท

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Develop and execute the marketing master plan
 • HR Policies and Practices
 • Learning & Development

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.