• เพศหญิง อายุ 25ปีขึ้นไป ไม่เกิน35ปี
 • จบการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปีขึ้นไป

9 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25ปีขึ้นไป ไม่เกิน35ปี
 • จบการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
 • มีการจัดการงานเอกสารที่ดีและละเอียดรอบคอบ

9 hours ago

 

Applied
 • Be human resource development client service
 • Developing effective orientation initiatives
 • Identify and solve the problems that may occur

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รัดกุม ละเอียด รอบคอบ แม่นยำ
 • กล้าเรียนรู้ในงาน
 • ใช้ ค้นหา ติดตาม รวบรวม ประมวลผล

9 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.- ป.ตรี
 • ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

9 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการ, บริการ, บัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านบริหารงานสำนักงาน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Human Resources Management
 • 5 years experiences in Human Resources
 • Able work at Hi-Tech Industrial Estate,Ayutthaya

9 hours ago

 

Applied
 • Multi-functions of HR in manufacturing or semicond
 • Excellent teamwork, communication, service mind.
 • MS Office especially MS Excel and PowerPoint

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ 5 ปี
 • วางแผนสรรหา และคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพ

17 hours ago

 

Applied
 • รายงานต่อ M.D.
 • มีหน้าที่ในการวางแผนงานกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล
 • วางแผนสรรหา และคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพ

18 hours ago

 

Applied
 • handle in Welfare Management function
 • Degree in Faculty of Human Resources, Political
 • experience about HR work will be advantage

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วันหยุดประจำปี
 • พักร้อน
 • อื่นๆ

22 hours ago

 

Applied
 • 5 days working day
 • Group insurance
 • Bonus/Provident fund

23 hours ago

 

Applied
 • อบรมพนักงานตามหน่วยงาน ดูแลสวัสดิการ
 • ใช้โปรแกรมMS Office เป็น
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี

23-May-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงานเอกสาร ดูแลเอกสารการเบิกจ่าย
 • สรุปงานตามไตรมาส การวางแผนเข้าอบรม
 • ระดับการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี

23-May-17

 

Applied
 • รวบรวม บันทึก รักษา และจัดเตรียมข้อมูล
 • ปฏิบัติงานและดูแลด้านเอกสารงานขายต่างๆ
 • ประสานงานกับฝ่ายขาย และฝ่ายอื่นๆ

23-May-17

 

Applied
 • ติดต่อร้านค้าเพื่อทำการซื้อขาย
 • พิมพ์ใบเสนอราคาลูกค้า
 • ตรวจเช็คสต๊อคสินค้า

23-May-17

 

Applied
 • จัดทำรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินส่งให้ลูกค้า
 • ปวช.ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ

23-May-17

 

Applied
 • Male / Female Age 28 - 40 year old
 • Japanese language passed level 3
 • Experienced at least two years.

23-May-17

 

Applied
 • Consumable and equipment supply & control service
 • Handles HR roles. Coordinate with people in nay le
 • Improve environment in working area to contribute

23-May-17

THB16k - 25k /month

Applied
 • Provide advice on labor law and company regulation
 • Improve environment in working area to contribute
 • Handles HR roles in each specialist such as Compen

23-May-17

THB30k - 45k /month

Applied
 • Experience in recruiting job
 • Screen resumes and interview qualified candidate
 • Good English communication

23-May-17

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง ทุกช่วงอายุ
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1-5 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี การจัดการ

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Provide general administrative duties
 • Prepare raw data for engineering admin creates
 • Provide general administrative duties

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบระบบงาน HRM
 • รับผิดชอบระบบงาน HRD
 • กำหนดกลยุทธด้านทรัพยากรบุคคล

23-May-17

 

Applied
 • degree in Business Administration, English program
 • 1 - 2 years’ experience in HR&Admin
 • Fast Learning and good service mind

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ปวส.- ป.ตรี ทุกสาขา
 • เสนอขายสินค้าของบริษัทให้ลูกค้า
 • ติดตามงานที่มอบหมาย

22-May-17

 

Applied
 • ออกใบกำกับภาษี,ออกเอกสารการวางบิล/รับเช็ค
 • ปวช, ปวส, ปริญญาตรี (ทางด้านการบัญชี)
 • หญิง / ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป /แต่ไม่เกิน 30 ปี

22-May-17

 

Applied
 • Male or Female, 26-35 years old.
 • Degree in Faculty of Human Resources, Political
 • Good communication skill in English

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 3 years experiences in Compensation
 • Social Security fund
 • Take care of compensation, benefits, personnel

22-May-17

 

Applied
 • Experience 0 - 3 years in Payroll
 • Good command in English language
 • Good command in computer skills of Ms Office

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลรถยนต์บริษัท
 • สถิติ ขาด ลา มาสาย
 • ปวช. - ปริญญาตรี

22-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or above in Industrial Education
 • Minimum 15 years of training experience
 • Good management skills

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลระบบงาน HR ทั้งระบบ
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

22-May-17

 

Applied
 • งานสรรหาพนักงานแรงงานต่างด้าว
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป

22-May-17

 

Applied
 • 10 years of working in HRM in Manufacturing
 • Good Communication in English
 • Experience ER, HRM, Union negotiation.

20-May-17

 

Applied
 • Perform both compensation and benefits activities
 • Prepare and Process monthly payroll
 • Monitor and Update staff information

19-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านงานด้านธุรการ อย่างน้อย 1-2 ปี
 • มีความรู้ความสามารถในงานธุรการเป็นอย่างดี

19-May-17

 

Applied
 • Japanese Speaking (N3-N2)
 • Few competitors in same Market
 • Stable Company

19-May-17

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป / Diploma
 • ทำงานในงานทรัพยากรบุคคลด้านแรงงานสัมพันธ์
 • มีความรูด้านกฎหมายประกันสังคม

19-May-17

 

Applied
 • Male or Female , Age 40 up
 • Bachelor or Master’s Degree in Education
 • More 10 of experience in HRD/HRM/GA

19-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Attractive remuneration
 • Development opportunities
 • Dynamic environment

19-May-17

 

Applied
 • Experience in Recruitment, HR or Sales function
 • Work Well in a Team Environment
 • Good Benefits

19-May-17

 

Applied
 • ทำเงินเดือน คิดโอที
 • ตรวจเช็ควันทำงานพนักงานที่โรงงาน
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการบุคคล

19-May-17

 

Applied
 • 3-7 years experience in Training & Development
 • Location: Saraburi
 • Good command of English (TOEIC 600)

19-May-17

 

Applied
 • 1-3 years experience in Training & Development
 • Location: Saraburi
 • Good command of English

19-May-17

 

Applied
 • ปวช-ถึงปริญญาตรี
 • ดูแลรับผิดชอบงานด้านบุคคลของบริษัท
 • งานด้านสรรหาบุคลากร ค่าจ้าง เงินเดือน

19-May-17

 

Applied
 • Document control
 • ISO
 • OHSAS

19-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • มีประสบการณ์การทำบัญชีอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความละเอียด รอบคอบและซื่อสัตย์

19-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.