• ต้อนรับและดูแลอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ
 • ประเมินความพึ่งพอใจผู้ป่วยนอก
 • แนะนำโปรโมชั่นต่างๆภายในโรงพยาบาล

23 hours ago

 

Applied
 • งานด้านสวัสดิการ
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากร Training
 • สรรหาพนักงาน ทำเอกสารพนักงาน

23 hours ago

 

Applied
 • ลงทะเบียนประวัติผู้ป่วยใหม่และผู้ป่วยเก่า
 • จัดเก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วย
 • ค้นแฟ้มประวัติผู้ป่วย

23 hours ago

 

Applied
 • จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมของ ผอ.ฝ่ายการแพทย์
 • แจกจ่ายรายงานการประชุมให้ผู้เกี่ยวข้องหรือเข้าร่วม
 • จัดเก็บเอกสารในการประชุม

23 hours ago

 

Applied
 • At least 5 years experience over all in HR
 • Bachelor degree or Master degree in HR or relate
 • Good communication and interpersonal skills

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • work for the Japanese company
 • get involved in the expansion of its business
 • first section of the Tokyo Stock Exchange

29-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • GMP Training in Pharma Plant, Great English
 • International firm, Report to Expat MD,
 • Great presentation, interpersonal skills,confident

28-Apr-17

 

Applied
 • Male or female, aged 40-45 years old.
 • Bachelor’s Degree or higher in Human Resources
 • Strong knowledge of HRM, HRD, OD

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years experience in general affair
 • Management office facility and equipment
 • Purchase office stationery

28-Apr-17

 

Applied
 • จัดทำงานด้านเอกสาร รายงานต่างๆ ประสานงานคลังสินค้า
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • เพศ หญิง

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • function of Training
 • Organize training course
 • Pharmaceutical company

28-Apr-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ธุรการ 0-1 ปีขึ้นไป
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า

28-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี หรือ สาขาอื่นๆ
 • ทักษะทางภาษาอังกฤษดี
 • บุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี

28-Apr-17

 

Applied
 • To manage overall HR & Administration functions
 • To manage Thai HR staff and oversee HR function
 • To report to Japanese GM

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

28-Apr-17

 

Applied
 • วางแผนการผลิตประจำวัน ควบคุมการผลิต
 • ติดต่อประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

28-Apr-17

 

Applied
 • Human Resources Management
 • HRBP
 • Employee Relations

28-Apr-17

 

Applied
 • บริหารด้านสรรหาว่าจ้าง วางแผนกำลังคน
 • ป.ตรี – ป.โท สาขาทรัพยากรบุคคล
 • มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี

27-Apr-17

 

Applied
 • Female, Thai Nationality, 22-30 years old
 • Bachelor degree in Japanese or any related fields
 • 1-3 years working experience

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย – หญิง , อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์ทางด้านจัดซื้อ 5 ปี (Import – Export)
 • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน)

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ
 • ดำเนินการเบิกของและจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ
 • จัดเก็บ,คีย์ข้อมูลต่าง ๆ

27-Apr-17

 

Applied
 • ม.6 ,ปวช ขึ้นไปไม่จำกัดสาขา
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ชาย/หญิง

27-Apr-17

 

Applied
 • ม.6 ,ปวช ขึ้นไปไม่จำกัดสาขา
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ชาย/หญิง

27-Apr-17

 

Applied
 • Bachelors or Master’s Degree in Human Resource
 • 10 years experiences in human resource
 • Have experience working in Japanese Company

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 3+ yrs in Customer Services from Logistic Services
 • Service Mind, Good Analytical and Communication
 • Good command in English

27-Apr-17

 

Applied
 • ER, Employee Communication for Listed Company
 • Fast Growing Manufacturer & Trading firms
 • Good at Photoshop, VDO presentation, Social Media

27-Apr-17

 

Applied
 • Handle Labour Union, 1 of 7 representatives
 • Experienced in Industrial/Employee Relations role.
 • Work scope includes both Factory and Head Office.

27-Apr-17

 

Applied
 • Monitor full spectrum of HRM & HRD
 • 5 years of experience in HR
 • Good command of English

27-Apr-17

 

Applied
 • Administration support
 • Fresh graduate is welcome
 • MS Office

27-Apr-17

 

Applied
 • New graduated students are also welcome
 • Perform administrative duties for R&D Team
 • Responsibilities may include screening calls

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in security or similar role
 • Good command of English both written and spoken.
 • Monitor and update overview of all security.

27-Apr-17

 

Applied
 • Great work environment and competitive salary
 • Knowledge in finance and accounting
 • Must be able to communicate in English

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • สามารถจัดการทรัพยากรบุคคลและด้านการสรรหาบุคลากร
 • มีทักษะในการสื่อสารและการเจรจา
 • รับผิดชอบงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

26-Apr-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการทั่วไป
 • มีทักษะการสื่อสารกับผู้บริหารและพนักงานได้ดีทุกระด
 • มีบุคลิกคล่องแคล่ว มีความกระตือรือร้น

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวช.
 • มีความอดทน

26-Apr-17

 

Applied
 • internal communication
 • HROD operations
 • Human Resource

26-Apr-17

 

Applied
 • At least 5 years of experience in HRM and/or HRD
 • Good command of English
 • Salary plus other allowance

25-Apr-17

 

Applied
 • to work in one of the Japanese manufacture
 • to work independently and fully utilize your skill
 • To be as coordinator and facilities in recruitment

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Human Resources
 • Good command of spoken & written in English
 • 3 - 5 years’ experience in Human resources

25-Apr-17

 

Applied
 • Good command of English
 • Experience in Admin functions with logistic fields
 • Be able to work in Samutprakarn

25-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Communication, Marketing, PR
 • 5 years of experience in PR/ Branding / Marketin
 • Good command of spoken and written English

25-Apr-17

 

Applied
 • Degree or Master’s Degree in Law, Political
 • 5 years of HR management experience
 • Conducting interviews and exit interviews

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Recruitment & Retention
 • 1-3 years experiences in HR field
 • Good command of English

25-Apr-17

 

Applied
 • 3-5 years of experience in HR generalist
 • Knowledge in safety regulation and safety program
 • training & development Knowledge

25-Apr-17

 

Applied
 • Degree or higher in a related field
 • More than 10 years of HR work experience
 • Have knowledge of 5S, Safety, Kaizen

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 27 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรบุคคล
 • มีประสบการณ์ในสายงานHR ,

24-Apr-17

 

Applied
 • Providing secretarial assistance to the President
 • Being responsible for all company meeting agendas
 • Organizing and preparing agendas

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.