• จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปริญญาตรี
 • เพศหญิง-ชาย อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป
 • สามารถอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษได้

9 hours ago

 

Applied
 • Handle Labour Union for listed company.
 • Experienced in Industrial/Employee Relations role.
 • Work scope includes both Factory and Head Office.

9 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Political Science
 • GPA over than 2.75 / TOEIC 750 up
 • Willing to work in international environment

9 hours ago

 

Applied
 • ป.ตรี บริหารงานบุคคล
 • ประสบการณ์(ปี) : 2
 • อายุ(ปี) : 30 - 35

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Human Resoure
 • 8 years experience in HRM
 • Good command of spoken and written English

9 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวช.
 • มีความอดทน

9 hours ago

 

Applied
 • Degree or higher in a related field
 • More than 10 years Human Resources
 • Have knowledge of 5S, Safety, Kaizen

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in any field.
 • 2 years of experience in Human Resources Managemen
 • Excellent in English of both verbal and written

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี หรือ สาขาอื่นๆ
 • ทักษะทางภาษาอังกฤษดี
 • บุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี

16 hours ago

 

Applied
 • Opportunity to work in No.1 special steel
 • Able to contribute many kinds of industry
 • Able to work in a homelike atmosphere

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Full spectrum of HR functions
 • Be able to work under 2 years contract
 • Good command of English

22-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Accounting / law
 • Female, Thai Nationality age 30 years up.
 • Good command of both spoken and written English

22-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการ อย่างน้อย 5 ปี

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree Major Logistics or any related
 • Male or Female 26-35 Years old
 • 3-5 years direct experience of Logistics Provider

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai, age not over 28 years old.
 • Bachelor degree in Human Resource Management
 • Good knowledge of HR

22-Feb-17

 

Applied
 • ต้อนรับและดูแลอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ
 • ประเมินความพึ่งพอใจผู้ป่วยนอก
 • แนะนำโปรโมชั่นต่างๆภายในโรงพยาบาล

22-Feb-17

 

Applied
 • งานด้านสวัสดิการ
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากร Training
 • สรรหาพนักงาน ทำเอกสารพนักงาน

22-Feb-17

 

Applied
 • จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมของ ผอ.ฝ่ายการแพทย์
 • แจกจ่ายรายงานการประชุมให้ผู้เกี่ยวข้องหรือเข้าร่วม
 • จัดเก็บเอกสารในการประชุม

22-Feb-17

 

Applied
 • ลงทะเบียนประวัติผู้ป่วยใหม่และผู้ป่วยเก่า
 • จัดเก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วย
 • ค้นแฟ้มประวัติผู้ป่วย

22-Feb-17

 

Applied
 • experience at least 5 years
 • Able to work to deadlines with self-supervision
 • Experience in project management or documentation

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • PMS & KPI System.,Balance Scorecard,การประเมินผล
 • วางแผนและจัดระบบงานได้ดี
 • ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นได้ดี

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้เกี่ยวกับงานพัฒนาองค์กร / งาน OD
 • วางแผนงานได้ดี
 • นำเสนอแนวคิดและจูงใจผู้อื่นให้เห็นด้วยได้

22-Feb-17

 

Applied
 • internal communication
 • HROD operations
 • Human Resource

22-Feb-17

 

Applied
 • ชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

22-Feb-17

Base salary + high commission

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22-25 ปี
 • ปวช. - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์การขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Human Resoure
 • 3-5 years experience in recruitment
 • Good command of spoken and written English

22-Feb-17

 

Applied
 • Graduated Bachelor's Degree
 • 3 years in Logistics Field, especially in coordina
 • Strong networking and communication skills

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, Thai nationality only
 • degree or higher in Human Resources Management
 • 8 years of experience in HR functions

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for security of all Nissan companies
 • Experience in corporate security, criminal justice
 • Fluent in English

21-Feb-17

 

Applied
 • Experience in security or similar role
 • Good command of English both written and spoken.
 • Monitor and update overview of all security.

21-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้พอใช้
 • รู้กฏหมายจราจร

21-Feb-17

 

Applied
 • ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ
 • ดำเนินการเบิกของและจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ
 • จัดเก็บ,คีย์ข้อมูลต่าง ๆ

21-Feb-17

 

Applied
 • Bachelors or Master’s Degree in Human Resource
 • 10 years experiences in human resource
 • Have experience working in Japanese Company

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Administration support
 • Fresh graduate is welcome
 • MS Office

20-Feb-17

 

Applied
 • ระดับปริญาตรี
 • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี
 • ทำงาน จันทร์-ศุกร์

20-Feb-17

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor Degree in Business Admin, Accounting
 • 3 years experience in payroll
 • Payroll

20-Feb-17

 

Applied
 • Good command of English
 • สัญญาจ้าง 4 เดือน
 • ส่งประวัติที่ inthiraporn.k@manpower.th.com

20-Feb-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Opportunity to work in new set-up company
 • Able to utilize your knowledge to make company
 • Opportunity to utilize your Accounting skills

18-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำงานด้านเอกสาร รายงานต่างๆ ประสานงานคลังสินค้า
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • เพศ หญิง

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Set planning training all of year.
 • Coordinate about training.
 • Good command of English

17-Feb-17

 

Applied
 • Opportunity to work with one of printing industry
 • Opportunity to enhance your managerial skill
 • Responsible for HR and GA functions

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • ิิิิิสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งการพูด อ่าน และเ

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.