• จัดทำงานด้านเอกสาร รายงานต่างๆ ประสานงานคลังสินค้า
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • เพศ หญิง

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Set planning training all of year.
 • Coordinate about training.
 • Good command of English

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in any related fields
 • 3-5 years working experience as Sales Support
 • Female, Thai nationality, Age 30-38

3 hours ago

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
 • ปวส. สาขาไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอื่นๆ ขึ้นไป
 • มีรถยนต์เป็นของตัวเอง

3 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี มีทักษะภาษาอังกฤษ
 • มีบุคลิกดี สามารถเป็นตัวแทนฝ่ายบริหารได้
 • มีความทุ่มเท รับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์

3 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • 3-5 years of fundamental HR & administration
 • Experience in implementing development & training
 • Experience in handling recruiting from end-to-end

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Human Resources Development
 • 7-12 Years of fundamental HR & Administrative
 • Experience of all HR functions

3 hours ago

 

Applied
 • ดูแลนัดหมายและตารางงานผู้บริหาร
 • จัดเตรียม และจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
 • จัดทำเอกสารประชุม จดบันทึกการประชุม

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft Office
 • มีภาวะเป็นผู้นำ สามารถตัดสินใจ แก้บัญหาเฉพาะหน้า

3 hours ago

 

Applied
 • Opportunity to work with one of printing industry
 • Opportunity to enhance your managerial skill
 • Responsible for HR and GA functions

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • To manage all general administrative jobs
 • To contributes to team effort by accomplishing
 • Follow-up and coordinate with Board of Investment

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Human Resource
 • Minimum 8 years of experience
 • Has good knowledge of the compensation function

17 hours ago

 

Applied
 • Responsible for all secretarial tasks
 • Good command of English(TOEIC 600up)
 • Fast, active and ability to work independently

23-Feb-17

 

Applied
 • Support external sales team and agents
 • Provide all order or product desired info
 • Check, process and coordinate sales order process

23-Feb-17

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปริญญาตรี
 • เพศหญิง-ชาย อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป
 • สามารถอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษได้

23-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย , วุฒิการศึกษาระดับ ปวส ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานธุรการอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความสามารถเขียน อ่าน ภาษาอังกฤษ ได้

23-Feb-17

 

Applied
 • Female age not over 27 years old.
 • Good command in English communication
 • Scheduling simulator booking for customer(Airline)

23-Feb-17

 

Applied
 • Handle Labour Union for listed company.
 • Experienced in Industrial/Employee Relations role.
 • Work scope includes both Factory and Head Office.

23-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Political Science
 • GPA over than 2.75 / TOEIC 750 up
 • Willing to work in international environment

23-Feb-17

 

Applied
 • ป.ตรี บริหารงานบุคคล
 • ประสบการณ์(ปี) : 2
 • อายุ(ปี) : 30 - 35

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Management level experience preferred
 • Having experience in setting up new HR
 • Good interpersonal and communication skills

23-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวช.
 • มีความอดทน

23-Feb-17

 

Applied
 • Manage employee benefit program for all employees
 • Assist HR administration tasks for all employees
 • Support English language business call

23-Feb-17

 

Applied
 • Overall control of Human Resource & General
 • Labour Union management
 • Welfare (transportation,canteen,Uniform)

23-Feb-17

 

Applied
 • Occupational Health, Environmental and safety
 • Able to communication in English
 • Self Confident and Aggressive

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in a related field
 • More than 10 years Human Resources
 • Have knowledge of 5S, Safety, Kaizen

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in any field.
 • 2 years of experience in Human Resources Managemen
 • Excellent in English of both verbal and written

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี หรือ สาขาอื่นๆ
 • ทักษะทางภาษาอังกฤษดี
 • บุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี

22-Feb-17

 

Applied
 • Opportunity to work in No.1 special steel
 • Able to contribute many kinds of industry
 • Able to work in a homelike atmosphere

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Secretary
 • Excellent English
 • Taking Minute of Meeting

22-Feb-17

THB45k - 90k /month

Applied
 • Plant HR management and Admin, Employee relations
 • 15+ yrs exp. from automotive manufacturing (UNION)
 • Strong thai laws negotiation leadership good-ENG

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • University graduate in any fields.
 • Good command of written and spoken English.
 • Relevant airport operation experience.

22-Feb-17

 

Applied
 • เพศชายเท่านั้น อายุไม่เกิน 35 ปี
 • เข้าร่วมประชุม สรุปและรวมรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในสนามบินสุวรรณภูมิ

22-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Accounting / law
 • Female, Thai Nationality age 30 years up.
 • Good command of both spoken and written English

22-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree Major Logistics or any related
 • Male or Female 26-35 Years old
 • 3-5 years direct experience of Logistics Provider

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ต้อนรับและดูแลอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ
 • ประเมินความพึ่งพอใจผู้ป่วยนอก
 • แนะนำโปรโมชั่นต่างๆภายในโรงพยาบาล

22-Feb-17

 

Applied
 • งานด้านสวัสดิการ
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากร Training
 • สรรหาพนักงาน ทำเอกสารพนักงาน

22-Feb-17

 

Applied
 • จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมของ ผอ.ฝ่ายการแพทย์
 • แจกจ่ายรายงานการประชุมให้ผู้เกี่ยวข้องหรือเข้าร่วม
 • จัดเก็บเอกสารในการประชุม

22-Feb-17

 

Applied
 • ลงทะเบียนประวัติผู้ป่วยใหม่และผู้ป่วยเก่า
 • จัดเก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วย
 • ค้นแฟ้มประวัติผู้ป่วย

22-Feb-17

 

Applied
 • ทำค่าแรงคนงานต่างด้าว
 • ปวส. - ปริญญาตรี ประสบการณ์ 1 ปี
 • ดูแล พนง. พร้อมประสานงาน เกี่ยวกับ ใบอนุญาตทำงาน

22-Feb-17

 

Applied
 • PMS & KPI System.,Balance Scorecard,การประเมินผล
 • วางแผนและจัดระบบงานได้ดี
 • ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นได้ดี

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้เกี่ยวกับงานพัฒนาองค์กร / งาน OD
 • วางแผนงานได้ดี
 • นำเสนอแนวคิดและจูงใจผู้อื่นให้เห็นด้วยได้

22-Feb-17

 

Applied
 • โทรศัพท์ติดต่อลูกค้าเพื่อแนะนําผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า
 • จัดเตรียมเอกสารและรายละเอียดผลิตภัณฑ์
 • ติดตามราคาจาก sub contact และรายละเอียดอื่นๆ

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

22-Feb-17

Base salary + high commission

Applied
 • Male / Age at least 35 years old.
 • Minimum 5 years of experience in Recruit managemen
 • working experiences in recruiting for the relevant

21-Feb-17

 

Applied
 • Graduated Bachelor's Degree
 • 3 years in Logistics Field, especially in coordina
 • Strong networking and communication skills

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Review and verify invoices and check requests
 • Sort, code and match invoices
 • Set invoices up for payment

21-Feb-17

 

Applied
 • Male or female, Thai nationality only
 • degree or higher in Human Resources Management
 • 8 years of experience in HR functions

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Calculate the Pension Benefit Obligation(PBO)
 • Conduct recruitment process
 • Good command of English

21-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้พอใช้
 • รู้กฏหมายจราจร

21-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.