• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน
 • มีใจรักงานด้านบริการ
 • สามารถทำงานวัน เสาร์-อาทิตย์ หรือเป็นกะได้

54 mins ago

 

Applied
 • Some English language skills essential
 • SHOULD BE FEMALE,THAI NATIONALITY
 • Free lunch

3 hours ago

THB10k - 13k /month

Applied
 • Male/ Female age 22-30 ,Bachelor in related field
 • Fresh Welcome/ Some exp.as Interpreter, Translator
 • 25,000 - 35,000 + 7 months bonus

6 hours ago

 

Applied
 • Must have direct experience in secretary
 • Experience in Media Industry is preferred
 • Good career path

6 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป ประสบการณ์ทำงาน 2-3 ปี
 • วุฒิ ป.ว.ส. / ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน (Microsoft Office)

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor’s or higher in businees or related field
 • Fluency in English: TOEIC 800+, IELTS 6.5+
 • Fluency in Third language

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in any related fields
 • Having working experience in HR will be a plus
 • Good command of written and spoken English

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in HR or related
 • 2 - 3 yrs exp in HR/ Admin/ Work Permit/ BOI
 • Good command in English

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำและเก็บประวัติพนักงาน
 • ทำสัญญาต่าง ๆ เกี่ยวกับพนักงาน และดูแลควบคุม
 • จัดเก็บเวลาทำงานพนักงาน

6 hours ago

 

Applied
 • An opportunity to work for a big company
 • utilize your skills and grow with the big company
 • gain experience in Chemical Industry

6 hours ago

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบเอกสารที่เกี่ยวกับงานบริหารค่าตอบแทน
 • มีความรู้ในเรื่องกฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายต่างๆ
 • ดำเนินการจัดทำรายงานในส่วนบริหารค่าตอบแทน

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • HRD, Learning and Development, OD
 • organisational development,
 • PMS, manufacturing, retail

6 hours ago

 

Applied
 • Experience in HR Admin, Work permit is a plus
 • Fluent command in English skills is a must
 • Bachelor degree in related field, Welcome new grad

6 hours ago

THB20k - 30k /month

Applied
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป
 • เพศหญิงอายุ 19 ปีขึ้นไป
 • ขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Fluent in English
 • Degree in food technology, international Business
 • New graduates are encouraged to apply

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • หญิง ,ชาย อายุ 30 - 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาโท
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารทีมขายไม่น้อยกว่า 2 ปี

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • หญิง ,ชาย อายุ 30 - 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ 1 - 5 ปีขึ้นไป

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • หญิง หรือ ชาย อายุ ประมาณ 22-30 ปี
 • การศึกษา: ปวส,ปริญญาตรี
 • สามารถใช้งานโปรแกรม MS WORD, MS EXCEL ได้

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Recruitment and Selection
 • Knowledge in Work Permit and Visa
 • Training Employee Benefits Contact Govement

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Handle and understand all HR matters/processes
 • Have knowledge about ISO9001, ISO14000, OHSAS18001
 • Must be FLUENT in English

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เดินเอกสาร
 • ตามเอกสาร
 • ตามงาน ประสานงานจากแผนกต่างๆ

6 hours ago

 

Applied
 • Control flow of administration/documentation
 • Handle and coordinate between each department
 • Maintain ISO9001 system

6 hours ago

 

Applied
 • Handle and understand all HR matters/processes
 • Have knowledge about ISO9001, ISO14000, OHSAS18001
 • Must be FLUENT in English

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 - 35 ปี
 • ประสบการณ์ด้านงานเลขานุการผู้บริหาร
 • ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ เลขานุการ

6 hours ago

 

Applied
 • สรรหา ทำเงินเดือน คอมมิสชั่น รวบรวมสถิติ
 • ดำเนินงานตามนโยบายบริษัท
 • มีความมุ่งมั่น และกระตือรือร้นในหน้าที่

6 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • รับผิดชอบงานธุรการ
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป

6 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • รับผิดชอบงานธุรการ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รวบรวมใบแจ้งความต้องการสั่งซื้อ
 • จัดทำใบสั่งซื้อและเอกสารประกอบต่างๆ
 • หญิง / ชาย อายุ 24 - 45 ปี

6 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี จบ ปวส. - ป.ตรี
 • ทำเอกสารวางบิล รับเช็ค
 • ดูเครดิตลูกค้า เอกสารที่เกี่ยวกับลูกค้า

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สรรหาว่าจ้างตามอัตรากำลังคนที่แต่ละแผนกต้องการ
 • สรรหาหรืองานด้าน HR อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ฝึกอบรมพนักงานใหม่

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • บริหารงานสรรหาและคัดเลือก
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากรบุคคล
 • บริหารทรัพยากรบุคคล 5 ปีขึ้นไป

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง
 • สรุปยอดสินค้าขายดีประจำเดือน

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male only; aged not over 28 years
 • Master Degree in Business Administration
 • Good command both spoken and written English

6 hours ago

 

Applied
 • อายุไม่เกิน 25ปี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • การศึกษา จบ ปวช.ขึ้นไป

6 hours ago

 

Applied
 • Export Sales Assistant - 2+ Years Experience
 • Strong English Skills / Work With Foreign Manager
 • Must Be Hard Working / Eager To Learn

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดเตรียมและจัดทำเอกสารรายงานต่าง ๆ
 • ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ในการอุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี
 • ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 - 35 ปี
 • จบการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 - 35 ปี
 • จบการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Issue invoice and receipt
 • File the accounting document.
 • Send the letter to clients.

6 hours ago

 

Applied
 • to work in good management Philosophy Company
 • Contribute to the abundance of people’s lives
 • Opportunity to work with Japanese Executive

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดประวัติพนักงาน และทำงานธุรการในฝ่ายงานบุคล
 • อายุ 20-40 ปี
 • ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา

6 hours ago

 

Applied
 • Opportunity to work at the world’s famous depart
 • Opportunity to join a company which is rapidly
 • Important position who help whole company

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in admin or a related field
 • Work with documentation in English
 • Knowledge of MS Office, Internet and Email

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree of Science, IT, engineering
 • HR service experience
 • Good command of spoken and written English

6 hours ago

 

Applied
 • Female age 25-33, Bachelor in any field
 • 2-5 years' experience in Admin, Sales coordinator
 • 22,000 – 30,000THB + Benefits + Bonus

6 hours ago

 

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • รักการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ
 • โอกาสในการดูงานที่สาขาต่างประเทศ

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สรรหาบุคคลากร
 • recruitment
 • Human resource

8 hours ago

THB25k - 30k /month

Applied
 • Reviewing and developing salary structure
 • C&B functions
 • Minimum 5 year experience

8 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.