• เช็คสต๊อกสินค้า
 • เพศ หญิง 20 ปีขึ้นไป
 • ปวช. ขึ้นไป

24-Feb-17

 

Applied
 • ควบคุมเอกสารในระบบ ISO 9001 และระบบ มอก.
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

24-Feb-17

 

Applied
 • ดูแล รับเรื่องจากคณะกรรมการบริษัท
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

24-Feb-17

 

Applied
 • งานสรรหาว่าจ้าง
 • งานค่าจ้าง
 • งานฝึกอบรม

24-Feb-17

 

Applied
 • จัดทำเอกสารให้กับเซลล์
 • ดูแลลูกค้าตามที่เซลล์กำหนด
 • ปวส. - ปริญญาตรี

24-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศ ชาย หญิง 18-35 ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์งานคลังสินค้า

24-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง 24-35 ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ต้องมีบัตรประจำตัวผู้พิการ

24-Feb-17

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานทั้งภายใน และระหว่างองค์กร
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
 • สามารถทำงานที่จังหวัดสมุทรสาครได้

24-Feb-17

 

Applied
 • 1.มีประสบการณ์การเป็นadminอย่างน้อย1ปี
 • 2.มีปฏิภาณไหวพริบดี เเก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • 3.มีความซื่อสัตย์ สุจริต เเละ อดทน

24-Feb-17

 

Applied
 • Work closely with HR function regarding training
 • Monitor & evaluate training program effectiveness
 • Work closely with HR Function on managing

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • สามารถใช้Microsoft Officeได้ดี
 • มีความกระตือรือร้นและไหวพริบในการแก้ไขปัญหา

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • หัวหน้าแผนกบุคคล
 • หัวหน้าแผนกแรงงานสัมพันธ์
 • แผนกบุคคล

23-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสานงานระหว่างแผนก และ นัดหมายบุคคลภายนอก

23-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง อายุ 20 - 30 ปี
 • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปวส
 • บันทึกรายการขาย, จัดเก็บการ์ดลูกหนี้

23-Feb-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานไม่ตํ่ากว่า 5 ปี
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • ดูแลสวัสดิการของพนักงานในบริษัท

23-Feb-17

 

Applied
 • ปวส-ป.ตรี ทุกสาขา
 • สามารถเข้าทำงานเป็นกะได้
 • ปฏิบัติงานที่โรงงานโอลีน จังหวัดสมุทรสาคร

23-Feb-17

 

Applied
 • จัดทำหลักสูตรอบรม พัฒนาพนักงาน
 • ประสบการณ์ 1 - 3 ปี
 • ตรวจสอบการบันทึกเวลา ค่าจ้างเงินเดือน งานสรรหา

23-Feb-17

 

Applied
 • จัดทำเงินเดือนผ่านระบบ Payroll
 • จัดทำและสรุปรายการขาดลามาสายของพนักงาน
 • ประสบการณ์ 1 - 3 ปี

23-Feb-17

 

Applied
 • จดบันทึกและสรุปการประชุมให้กับผู้บริหาร
 • ติดต่อประสานงานกับชาวต่างชาติ(อังกฤษ/จีน)
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

23-Feb-17

 

Applied
 • 3-5 years of experience in secretarial
 • Strong Planning, organizing and coordinating skill
 • Excellent of spoken and written English

23-Feb-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor′s degree or higher in HR or related
 • Managing overall HR Function & Administration jobs
 • Good knowledge of ISO , HACCP and Thai Labor Law

23-Feb-17

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Thai Female age between 22-30 Year
 • General Administration tasks
 • experience in an admin role

23-Feb-17

 

Applied
 • วางแผนการผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูก
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Feb-17

 

Applied
 • สรรหาว่าจ้าง
 • ค่าจ้างสวัสดิการ
 • เพศ หญิง อายุ(ปี) 30 ปีขึ้นไป

22-Feb-17

 

Applied
 • At least 12 years of exp in Plant HR & Admin
 • Fluent English, Good Managerial skill, Hands on
 • Able to work in Samut Sakhon area

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • คีย์ออเด้อ เคลียร์ปัญหาให้ลูกค้าเบื้องต้น
 • ประสบการณ์ทำงานด้านงานขาย อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถพูดภาษาอังกฤษ/จีน/ญี่ปุ่น ได้จะพิจารณา

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied

Vice President - HR & OD

INTEQC Group

Bangkok Area - Samutsakorn

 • Bachelor's Degree or Master's Degree in HR
 • Manage and implement the performance management
 • Male Female, Age over 40 years

21-Feb-17

 

Applied
 • กำหนดและจัดเตรียมแผนงาน
 • สร้างเสริมทักษะพนักงานโดยการฝึกอบรม
 • กำหนด balance scorecard และดัชนีชี้วัดผลงาน

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ มนุษย์สัมพันธ์ดี และซื่อสัตย์
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ MS Office

21-Feb-17

 

Applied
 • Human Resources, Business Administration
 • 5 years of experience in Compensation and Benefit
 • Total Remuneration, Salary Survey, Job Evaluation

21-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor degree in HR or Organization Management
 • At least 5 years’ experience in related fields
 • Good command of Reading English

21-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor's-Master’s degree in HR or related fields
 • 1-3 years’ experience in related fields
 • Can work at Omnoi Branch

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • HRM
 • HRD
 • Admin

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Human Resource Management
 • Good personality, Good Relationship & HR mind set
 • Good command of English

21-Feb-17

 

Applied
 • HRBP
 • Human Resources Business Partner Support
 • HR and Admin

20-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor degree in related fields
 • Minimum 5 years experience in training, HR Develop
 • Good command written & spoken English & Computer

20-Feb-17

 

Applied
 • เพศ ชาย,หญิง /วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี/ อายุ22-30 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้/มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีทัศนคติที่ดี ใส่ใจและมีความกระตือรือร้น

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง/อายุ 20 - 30 ปี/วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มืทักษะในการเจรจาขายสินค้า/มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มียานพาหนะ(รถยนต์) พร้อมใบอนุญาตขับขี่

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai, Male / female, age 36 - 48 years old
 • MBA degree or oversea graduate is a big plus
 • At least 12 years experience in HRM & HRD & GA

20-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.