• จัดเก็บข้อมูลจากฝ่ายผลิต
 • สรุปรายงานการผลิตประจำวัน
 • ม.6 ขึ้นไป

7 hours ago

 

Applied
 • ตรวจรับวัสดุอุปกรณ์จากการจัดซื้อ
 • บันทึกการรับ-การจ่าย (yield)
 • ม.6 ขึ้นไป

7 hours ago

 

Applied
 • ตรวจรับสินค้าและจัดสินค้าตามบิล
 • จดบันทึก stock สินค้า
 • ตรวจเช็คสินค้าเข้า - ออก ในคลังสินค้า

7 hours ago

 

Applied
 • สรรหาบุคลากร ค่าจ้าง เงินเดือน ผลตอบแทน
 • ด้านสวัสดิการ และแรงงานสัมพันธ์
 • วุฒิ ปวช-ถึงปริญญาตรี

7 hours ago

 

Applied
 • สรรหาบุคลากร ค่าจ้าง เงินเดือน ผลตอบแทน
 • ด้านสวัสดิการ และแรงงานสัมพันธ์
 • วุฒิ ปวช-ถึงปริญญาตรี

7 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • งานรับผิดชอบงาน Payroll โปรแกรม Business plus
 • งานตรวจสอบการมาทำงานพนักงานเข้า-ออก ขาดลามาสาย
 • งานแจ้งเข้า-ออกประกันสังคม/ติดต่อหน่วยงานราชการ

15 hours ago

 

Applied
 • Social Audit
 • Human resource Audit
 • HR Audit

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male / Thai Nationality / 40-45 years old
 • Preferably in Food Manufacturing
 • Good English language skills

27-Jul-17

 

Applied
 • 3-5 years as HR Manager
 • Experience w/ public company limited and industry
 • Good command in English

27-Jul-17

THB55k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน HRM & Admin อย่างน้อย 7 ปี
 • จัดการและสนับสนุนกระบวนการสรรหาบุคลากร
 • อยากร่วมงานกับบริษัทที่เติบโตเร็ว

27-Jul-17

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 35-45 years old
 • 10-13 years working experience as HR
 • Bachelor degree in Human Resource

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • GA Manager
 • HR Manager
 • Samut Sakhon

27-Jul-17

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Support in implement ERP as interpreter
 • Salary 20K-40K
 • No need of experience as interpreter

27-Jul-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่เกิน ม.3
 • จัดเตรียมและส่งเอกสารภายในบริษัท
 • มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ป. ตรี ทุกสาขาวิชา พูด ภาษาอังกฤษดีมาก
 • สามารถใช้ Microsoft Office, E-mail, และ Internet
 • ประสานงานกับลูกค้าต่างชาติ

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ช่วยดูแลเกี่ยวกับเอกสารงานด้านบุคคล
 • ประสานงานเกี่ยวกับราชการ
 • ดูแลเช็คการบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน

27-Jul-17

 

Applied
 • ปวช หรือ ปวส ขั้นต่ำ
 • มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ
 • จัดฝึกอบรม ติดต่อหน่วยงานราชการ

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • มีศิลปะในการพูดคุยกับลูกค้า
 • รับงานจาก Sale โดยรับรายละเอียดของงาน
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าโดยตรง

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied

Admin Online

Sincerely Screen Co., Ltd.

Bangkok Area - Samutsakorn

 • ปวช หรือ ปวส ขั้นต่ำ
 • ภาษาอังกฤษ พอใช้ได้ อ่านออก เขียนได้
 • แอดมินฝ่ายขาย และรับออเด้อทางออนไลน์

27-Jul-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้น
 • ปริญญาตรีในสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีความรับผิดชอบสูง

27-Jul-17

 

Applied
 • ปวช ปวส.- ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการติดต่อประสานงาน
 • จัดการข้อมูลออเดอร์ประจำวัน

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถทำงานร่วมกับคนหลายฝ่ายได้
 • ขยันและมีความรับผิดชอบ

26-Jul-17

 

Applied
 • Male/Female, Thai National, 35-45 years old
 • Have knowledge of HR systems and databases
 • Min 8 yrs experience as HR Manager or HR Executive

26-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Interpreter
 • salary up to 50K
 • Samutsakorn

26-Jul-17

 

Applied

Assistant HR Manager

en world Thailand

Bangkok Area - Samutsakorn

 • 5-7 years solid exp in Human Resources
 • Good command in English
 • Able to work in Samut Sakhon area

26-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
 • ทำงาน 5 วัน (หยุด เสาร์ อาทิตย์) 08.30 - 18.30 น.

26-Jul-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 40 - 45 ปี
 • ประสบการณ์ งานบุคคลธุรการ อย่างน้อย 5 ปี
 • มีภาวะผู้นำ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

26-Jul-17

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Male or female, aged over 35 years old.
 • Bachelor’s Degree or higher in any field.
 • At least 5 years of human resources experience

26-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female. Age 40 years old and over
 • Degree or Master's Degree in HRM
 • 15 years experience in H R M , H R D

26-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง / สามารถใช้ Microsoft Office ได้คล่อง
 • สามารถใช้ Microsoft Office ได้คล่อง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น

26-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor's or Master’s degree in Human Resource
 • 7-8 years working experience as HR (Payroll)
 • Be able to work on Saturday

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 35-45 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 8 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์, สังคมศาสตร์

25-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 0 – 3 ปี
 • ความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied

Payroll Manager

Kingfisher Holdings Ltd.

Bangkok Area - Samutsakorn

 • Database management and payroll system skills.
 • At least 7 year experience in HR payroll process
 • Bachelor’s or Master’ s degree in Human Resources

25-Jul-17

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • รับผิดชอบการควบคุมเอกสารในระบบISO9001
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรี

24-Jul-17

 

Applied
 • ชาย หญิง 18-35 ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ต้องมีบัตรประจำตัวผู้พิการ

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ปวช. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-5 ปีขึ้นไป

24-Jul-17

 

Applied
 • จัดทำเอกสารให้กับเซลล์
 • มีประสบการณ์ 1-5 ปีขึ้นไป
 • ชอบเรื่องการคำนวณ

24-Jul-17

 

Applied
 • เช็คสต๊อกสินค้า
 • เพศ หญิง 20 ปีขึ้นไป
 • ปวช. ขึ้นไป

24-Jul-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปสาขาอักษรศาสตร์
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
 • ทำงบภายใน รายงานบัญชี
 • ประสานงานทั่วไป

24-Jul-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 25 - 35
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป
 • มีความอดทนสูง

24-Jul-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 18 - 35
 • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปริญญาโท

24-Jul-17

 

Applied
 • ต้อนรับลูกค้าที่นำรถมาเข้ารับบริการ
 • แคชเชียร์ประจำศูนย์บริการ
 • ธุรการประจำศูนย์บริการ

23-Jul-17

 

Applied
 • มีความสามารถด้านโซเชียลมีเดียร์
 • ใช้ Word press ปรับปรุงเว็บไซด์ได้เป็นอย่างดี
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

22-Jul-17

 

Applied
 • HRBP
 • Human Resources Business Partner Support
 • HR and Admin

21-Jul-17

 

Applied
 • เพศหญิง วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.
 • ได้ผ่านการเรียนวิชาพื้นฐานทางการบัญชี
 • มีความขยันและรับผิดชอบในหน้าที่

20-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.