• รับผิดชอบงานด้านบัญชี ทำรับ-จ่าย เจ้าหนี้ ลูกหนี้
 • ดูแลจัดทำ,จัดเก็บเอกสารทางบัญชี
 • มีความรู้ในงานบัญชี เข้าใจระบบเอกสาร

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรีด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 5 ปีขึ้นไป
 • สื่อสารภาษาอังกฤษดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

2 hours ago

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Exp. 5 yrs up in Management level
 • Production, Engineering, Human Resources
 • Manager

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor‘s degree in Human resource
 • Developing with line manger, HR planning
 • Passion in developing people.

2 hours ago

 

Applied
 • Able to work 6 months contract
 • Salary : 25,000-40,000/Nego
 • Apply to inthiraporn.k@manpower.th.com

2 hours ago

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Male or female, aged 30 - 40 years old
 • Bachelor’s Degree or higher in Human Resources
 • Experience in Employer Branding, HR Marketing

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • คีย์ข้อมูลโปรแกรมสำเร็จรูป
 • จัดพิมพ์รายงาย เตรียมเอกสาร
 • หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป

2 hours ago

 

Applied
 • หญิง/ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • หากเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์

2 hours ago

 

Applied
 • Designing coaching and exercise program
 • Fitness trainers and instructors
 • Give information about nutrition , Health

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai National , aged not over 40 years olds
 • At least 3 years experiences
 • Good Coordinator & have serviced mind

2 hours ago

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์ในด้านการฝึกอบรม
 • มีประสบการณ์ทางด้านระบบการบริหารผลงาน
 • มีประสบการณ์ทางด้านการใช้โปรแกรม Tiger soft

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 38 ปี วุฒิ ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ในงานบุคคลและธุรการ ระดับจัดการ 3 ปี
 • มีประสบการณ์ในงาน HRD จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experiences in HROD, HRD, and Training
 • Knowledge of creative training techniques.
 • Create relevant training and development programs.

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Human Resources Management
 • 1-3 years working experience in Human Resources
 • Knowledge of the Labor Act is mandatory

12 hours ago

 

Applied
 • Have experiences in Corporate Affair and Admin
 • Able to communicate in English
 • Able to drive

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years experiences in employee relations
 • Coordinate with Welfare committee
 • Develop and conduct employee survey

16 hours ago

Salary negotiable

Applied

HR Director

JAC AYUTTHAYA

Bangkok Area - Pathumthani

 • HR Training, Director
 • Human Resource Development
 • Human Resource Management

17 hours ago

Above THB160k /month

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in Education
 • Good command in English
 • Can work under pressure

18 hours ago

 

Applied
 • ระบบบริหารการจัดการด้านคุณภาพ (ISO/TS16949
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2

17-Jan-17

 

Applied
 • ทำงานเกี่ยวกับเอกสารและความปลอดภัย
 • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป

17-Jan-17

 

Applied
 • จัดทำค่าจ้างเงินเดือนและผลประโยชน์ต่างๆ
 • ตรวจสอบข้อมูลและเช็คเวลาทำงาน OT
 • ดูแลเรื่องประวัติพนักงาน และทะเบียนประวัติพนักงาน

17-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 18-40 ปี
 • ปวช. - ป.ตรี สาขาบัญชี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งไม่น้อยกว่า 1 ปี

17-Jan-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุระหว่าง 21 - 40 ปี
 • วุฒิ ปวส. - ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 2 ปี

17-Jan-17

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุระหว่าง 23 - 35 ปี
 • ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ / มนุษย์ศาสตร์
 • ถ้าจบด้านเลขานุการโดยตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Jan-17

 

Applied
 • ต้อนรับลูกค้า นำเสนอห้องพัก
 • การบริการหลังการขาย
 • อัพเดทบัญชีลูกค้า

17-Jan-17

 

Applied
 • ดูแลงานสรรหาพนักงานและคัดเลือกบุคลากร
 • ดูแลงาน Time attendance และ คำนวณค่าจ้างพนักงาน
 • ดูแลงานแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายแรงงาน

17-Jan-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor degree in any filed
 • Recruitment Experience
 • Experience in manufacturing

17-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in any related field
 • Experiences in employee relations function
 • Knowledge in labor laws

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานทรัพยากรบุคคล 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและประกันสังคม
 • งานสรรหา-คัดเลือก บุคลากร

16-Jan-17

 

Applied
 • ดูแลงานทางด้าน HR ทั้งระบบ สรรหาว่าจ้าง
 • ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี

16-Jan-17

 

Applied
 • ตรวจนับจำนวนผ่านระบบcctv, ทำรายงานสรุปผล
 • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ทำงานที่สำนักงานใหญ่รังสิตได้

16-Jan-17

 

Applied
 • ช่วยงานธุรการทั่วไป
 • เพศหญิง
 • การศึกษาขั้นต่ำ-ปวช หรือมัธยม

16-Jan-17

 

Applied
 • งานฝ่ายขาย
 • มีประสบการณ์การทำงานมีความรับผิดชอบ
 • ขับรถยนต์ได้ เดินทางต่างจังหวัดได้

16-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • ช่วยงานฝ่ายขาย
 • ไม่จำกัดอายุ

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • payroll
 • good command of english
 • at least 6 years working experiences in HR

16-Jan-17

 

Applied
 • HRD
 • Training
 • Development

16-Jan-17

 

Applied
 • HRIS admin
 • HR system maintainance
 • HRIS developer

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Exp.3-5 years in HRM field
 • Exp. in com&ben, salary structure or PM
 • Good command in English [TOEIC 600]

15-Jan-17

 

Applied
 • Bonus 2 mnths, Group Health Ins, Full Attendance
 • Machine Parts and Tools Manufacturer
 • At least 2 years exp. in HR

15-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • ทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

15-Jan-17

 

Applied
 • Human Resource Director (150 - 200k)
 • At least 10 year exp in managerial level
 • Manufacturing business

13-Jan-17

Above THB120k /month (negotiable)

Applied
 • Japanese, HR, Admin
 • Manufacturing, Kaizen, JLPT3
 • Navanakon, Pathumthani, Management

13-Jan-17

THB55k - 120k /month

Applied
 • human resource
 • administrative
 • payroll

13-Jan-17

 

Applied
 • Employee Relation
 • Pathumthani
 • Regulation

13-Jan-17

THB30k - 45k /month

Applied
 • Review and verify payroll calculation results
 • managing service operation of client’s payroll
 • Revenue Department, Social Security Office

13-Jan-17

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied

HR MANAGER

JAC AYUTTHAYA

Bangkok Area - Pathumthani

 • Thai Nationality, Male/Female 35-47 years
 • Degree in Human Resources Management
 • 5 years work experience in Managerial

13-Jan-17

THB45k - 90k /month

Applied
 • recruitment & HR process
 • Improve environment
 • result &detail-oriented

13-Jan-17

THB20k - 25k /month

Applied
 • เพศหญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป / วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส.
 • มีความละเอียดรอบคอบ มนุษยสัมพันธี่ดี
 • ความคล่องแคล่ว พูดจาไพเราะ ยอมรับฟังความคิดเห็น

13-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้าน HRM ไม่น้อยกว่า 5 ปี

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.