• เพศ : ชาย/หญิง
 • ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor / Master Degree.
 • Fluent in written and spoken English.
 • Computer literate with good typing skill

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุตั้งแต่ 18-35 ปี
 • ปวช,ปวส,ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ : 0-2 ปี เกี่ยวกับการทำงานด้านธุรการ

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor‘s degree in Human resource
 • Developing with line manger, HR planning
 • Passion in developing people.

17 hours ago

 

Applied
 • Minimum of 3 years’ experience as Admin
 • Demonstrated ability to work under pressure
 • Fluent in English

17 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • HR & GA Manager
 • Experience and knowledge of HR/GA work
 • Good English communication

17 hours ago

THB55k - 90k /month

Applied
 • payroll
 • good command of english
 • at least 6 years working experiences in HR

17 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's in Arts of English or other
 • 0-1 Year experiences in CS
 • Good in English communication

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วางแผน ควบคุม ดูแล งานด้านทรัพยากรบุคคล
 • งานด้านฝึกอบรม
 • งานด้านแรงงานสัมพันธ์

17 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง-ชาย วุฒิปวส.-ปริญญาตรี
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms Office, Photoshop

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถสื้อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

23-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวส-ป.ตรี
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี
 • มีความรู้ด้านกฏหมายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Feb-17

 

Applied
 • Degree, related technical diploma or higher
 • Prior experience in Recruitment
 • Experience in research and resourcing

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขา บัญชี เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์งานเลขานุการของผู้บริหาร มากกว่า 5 ปี
 • มีทักษะในการร่างจดหมาย ระเบียบบริษัท เป็นอย่างดี

23-Feb-17

 

Applied
 • ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างพนักงานขายกับลูกค้า
 • ทำหน้าที่ประสานงานกับคนส่งสินค้า/แผนกบัญชี
 • จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานฝ่ายขาย

23-Feb-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
 • บริหารจัดการงานด้านเอกสาร จัดทำแฟ้มประวัติพนักงาน
 • จัดทำระบบเงินเดือนในโปรแกรมสำเร็จรูป

23-Feb-17

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานขายกับลูกค้า เสนอราคาสินค้า
 • ประสานงานฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต และ ลูกค้า
 • ติดตามสถานะงานของลูกค้า เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้าใจ

23-Feb-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแล project event booth และงานพื้นที่ขาย
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในบริษัท
 • ติดต่อประสานงานกับ supplier ในการควบคุมการก่อสร้าง

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • พนักงานต้อนรับ ให้คำแนะนำกับนักเรียนในการลงทะเบียน
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี, การศึกษาระดับ ปวช.
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี

23-Feb-17

 

Applied
 • Handle document control with all system of company
 • Responsibility and control documents
 • Amended and revised the document up to date

22-Feb-17

 

Applied
 • สรรหาและคัดเลือกพนักงาน ให้เป็นไปตามขั้นตอน
 • ประสานงานกับแผนก/ฝ่าย ในด้านการรับความต้องการ
 • ดำเนินการปฐมนิเทศและฝึกอบรมพนักงาน

22-Feb-17

 

Applied
 • Organizational Development
 • HRS and HRM
 • Training Development

22-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
 • ผ่านการอบรม จป.เทคนิคขั้นสูง
 • มีความเข้าใจเรื่องกฎหมายความปลอดภัย และอื่นๆ

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์
 • ใช้คอมพิวเตอร์คล่อง

22-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21-30 ปี
 • มีความอดทนในการทำงาน
 • รู้เรื่องงานสโตร์

22-Feb-17

 

Applied
 • ดูแลเกี่ยวกับงานด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัท
 • ป.ตรี บริหารทรัพยากรบุคคล
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป บุคลิกหน้าตาดี

22-Feb-17

 

Applied
 • รับ-ส่งเอกสาร
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

22-Feb-17

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบด้านงานธุรการ
 • ปวส. - ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ บัญชี
 • เพศชาย-หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์

22-Feb-17

 

Applied
 • Knowledge in recruitment skills
 • Perform a variety of Human Resources in recruit.
 • Update and manage job descriptions system.

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • HRD
 • Training
 • Development

22-Feb-17

 

Applied
 • to join a market leader and pioneer in electrical
 • An opportunity to join a company
 • Attractive remuneration package

22-Feb-17

 

Applied
 • หีบห่อ และขนถ่ายสินค้า
 • ชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป วุฒิ ม.3 . ขึ้นไป
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว

21-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in any related field
 • Experiences in employee relations function
 • Knowledge in labor laws

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years or longer in experience of GAS/HRS field
 • Good command of English.
 • Adaptability, teamwork, analytical thinking

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Male age 23-27 years olds
 • Bachelor Degree in Human Resource Management
 • Having skill in Employee relationship management

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ทำงานเกี่ยวกับเอกสารและความปลอดภัย
 • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป

21-Feb-17

 

Applied
 • ระบบบริหารการจัดการด้านคุณภาพ (ISO/TS16949
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2

21-Feb-17

 

Applied
 • Prior experience in Recruitment
 • Fluent in both English and Thai
 • Be responsible for the full-cycle of recruitment

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Experienced in Air Freight Forwarding
 • Service mined and able to work under pressure
 • Good command of English

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา การจัดการธุรกิจ ทรัพยากรบุคคล
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารแผนกทรัพยากรบุคคล
 • มีความรู้ในระบบ ISO 9001

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in any filed
 • Recruitment Experience
 • Experience in manufacturing

21-Feb-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในด้านการฝึกอบรม
 • มีประสบการณ์ทางด้านระบบการบริหารผลงาน
 • มีประสบการณ์ทางด้านการใช้โปรแกรม Tiger soft

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Female only, aged 35 – 40 years old.
 • At least 3 years at the management level.
 • Good command of English.

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • General Administrative
 • Administrative Officer
 • Administrative Supervisor

20-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor degree with experience in HR Development
 • Min 10 years of experience in the planning
 • Ability to manage and achieve successful

20-Feb-17

 

Applied
 • Female 28 years and above
 • Bachelor's Degree Major : Human resource or relate
 • Experience 5 years in Training and Development

20-Feb-17

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Employee Relation
 • Pathumthani
 • Regulation

20-Feb-17

THB30k - 45k /month

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุระหว่าง 21 - 40 ปี
 • วุฒิ ปวส. - ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 2 ปี

20-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.