• เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 22 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

9 hours ago

 

Applied
 • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 22 - 30
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

9 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

23 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • รับผิดชอบ งานสรรหา-คัดเลือกบุคลากร
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน ,ระบบบริหารงานบุคคล
 • ปริญญาตรีขึ้นไป

23 hours ago

 

Applied
 • ชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการควบคุม ประสานงานลูกค้า
 • มีความสามารถรับผิดชอบดูแลงานเกมภายในบริษัท

20-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor or Master degree in HR, OD, Psycology
 • Minimum 5 years in C&B, HRBP
 • Excellent communication and influencing skills

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • สรรหาพนักงานให้มีประสิทธิภาพและตรงต่อความต้องการ
 • ดูแลด้านแรงงานสัมพันธ์
 • วัดผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge of Human Resource Development
 • Good communication of both spoken & written Eng
 • Good communication and interpersonal skills

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Professional manner and service oriented
 • At least 5 years experience in secretarial role
 • TOEIC score above 800

20-Oct-16

 

Applied
 • Agenda preparation and prepare minutes of meeting
 • Female 25-30 years
 • 1-3 years in related field

19-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Personnel Managemen
 • 1 - 5 years experience in training or experience
 • Leadership skill

19-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in HR, OD, Psycology
 • Minimum 5 years in payroll admin or benefits admin
 • Good communication and can communicate in English

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Deep understanding of recruitment processes.
 • experience in recruitment function in hospital
 • Accountabilities and Result oriented

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Learn both digital and brand marketing!
 • Help drive marketing for six brands!
 • Work in travel and tourism for a regional leader!

19-Oct-16

 

Applied
 • ป.ตรีหรือโทรัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์/บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 650 คะแนน

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรีหรือโท อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ
 • ประสบการณ์มาไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 650 คะแนน

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญาตรีบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

19-Oct-16

 

Applied
 • HR Generalist
 • HRIS,C&B
 • English mother tongue, Third language is preferred

19-Oct-16

 

Applied
 • งานธุรการทั่วไป
 • ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • เพศหญิง อายุ 25-30 ปี สัญชาติไทย

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • As we provide customer service internationally.
 • Experience in using ERP systems / data entry.
 • Experience in feed or food industry an advantage.

19-Oct-16

 

Applied
 • ประสบการณ์ในด้านการป้องกันการสูญหาย และความปลอดภัย
 • ประสบการณ์ในการบริหารทีม อย่างน้อย 5 ปี
 • หากมีประสบการณ์ธุรกิจค้าปลีก จะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Oct-16

 

Applied
 • 3-5 years of relevant experience
 • Good English conservation
 • Bachelor Degree required preferably in any related

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • บุคลิกดี มีความอดทนสูง คล่องแคล่ว มีปฏิภาณไหวพริว

17-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง สัญชาติไทยอายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการวางแผนอัตรากำลังคน
 • มีความรู้และสื่อสารภาษาอังกฤษดี

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in English, Education
 • Experience in Teaching, Tutoring
 • Excellent English grammar

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ใช้คอมพิวเตอร์ MS office , e-mail , internet

17-Oct-16

 

Applied
 • Thai nationality สัญชาติไทย
 • Age from 23-28 years
 • Degree in any faculty with good at English

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Good relation with people, friendliness, positive
 • Fluent English communication is a must.
 • At least 5 years experience in secretary

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • จัดฝึกอบรมพัฒนาบุคคลากรขององค์กร
 • สรรหาและคัดเลือกพนักงาน
 • จัดเก็บรักษาและปรับปรุงแก้ไขเอกสาร รายงาน

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.