• ดูแลงานด้านการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กรทั้งระบบ
 • ร่วมวางแผนการฝึกอบรม Training / Roadmap
 • สามารถเป็นวิทยากรการจัดฝึกอบรม

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in relevance to the position
 • 5 years "Direct" recruitment experience in factory
 • Have special technique for recruitment

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • งานเอกสารทั้งหมด
 • งานธุรการ
 • การศึกษาระดับ ปวช-ปวส

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • มากกว่า 10 ปี ระดับManagerในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
 • จัดการ เรื่องกฏหมายแรงงาน , HACCP , GMP , BRC
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์

16-Jan-17

 

Applied
 • Male & Femal Age 35 - 50
 • Bachelor Degree and Master Degree
 • Have patience, Responsibility

16-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor Degree
 • 3 years expereince in HR generalist
 • Pay for Performance

14-Jan-17

 

Applied
 • จบ ป.ตรี ขึ้นไป / เพศหญิง อายุ 25 ถึง 40 ปี
 • เน้นการ พูด อ่าน เขียน ภาษาจีน ได้เป็นอย่างดี
 • บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการติดต่อ

14-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย – หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากร ฝึกอบรม

13-Jan-17

 

Applied
 • Secretary to Managing Director
 • Hard working English Speaker
 • Good communication skills

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • งานดูแลการสรรหา ว่าจ้าง และการฝึกอบรม
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 24 - 42 ปี

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female 30-45 years old
 • Bachelor degree or higher in Food Science
 • Soft Skills: CAN DO Attitude, Punctual

12-Jan-17

 

Applied
 • Male/Female 30-40 years old
 • Bachelor degree or higher in human resources
 • : Understanding GMP/ HACCP and FSSC22000

12-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.