• คีย์ข้อมูล
 • ประสานงานธุรกรรมด้านต่างๆ ระหว่างฝ่ายงาน
 • มีบ้านพักสวัสดิการสำหรับพนักงานหญิง

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไปในสายงานบุคคล
 • สามารถทำงานวันเสาร์เว้นเสาร์ได้

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 21-25 ปี ประสบการณ์ทำงาน 0-3 ปี
 • ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in English, Business
 • At least 2 years experience in Secretary
 • Good command of written and read in English

08-Dec-16

 

Applied
 • คุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท
 • มีความสามารถในการ พูด อ่าน เขียน ได้ดี
 • บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี

08-Dec-16

 

Applied
 • Male/Female 30-45 years old
 • Bachelor degree or higher in Food Science
 • Soft Skills: CAN DO Attitude, Punctual

08-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี/ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาการจัดการทรัพยากรมนุ
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย – หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากร ฝึกอบรม

07-Dec-16

 

Applied
 • Answering employee questions
 • Processing incoming mail
 • Creating and distributing documents

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • งานดูแลการสรรหา ว่าจ้าง และการฝึกอบรม
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 24 - 42 ปี

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female 30-40 years old
 • Bachelor degree or higher in human resources
 • : Understanding GMP/ HACCP and FSSC22000

06-Dec-16

 

Applied
 • มึใจพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเอง อยู่ตลอดเวลา
 • มีความคิดริเริ่ม อดทน ซื่อสัตย์
 • ชาย - หญิง วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • จบ ป.ตรี ขึ้นไป / เพศหญิง อายุ 25 ถึง 40 ปี
 • เน้นการ พูด อ่าน เขียน ภาษาจีน ได้เป็นอย่างดี
 • บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการติดต่อ

06-Dec-16

 

Applied
 • High End Interior products and furniture
 • 3 years experience in the requested field
 • Bachelor’s Degree in English / French or related

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Female, aged 25 years old up.
 • Bachelor’s Degree
 • minimum of 2 years’ experience

05-Dec-16

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • งานเอกสารทั้งหมด
 • งานธุรการ
 • การศึกษาระดับ ปวช-ปวส

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.