• ปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์ 3 ปี ด้านสรรหาว่าจ้างและฝึกอบรม
 • สนับสนุนงานธุรการทั้งหมดของแผนก

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • ติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี

12 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานด้านเลขานุการตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

12 hours ago

 

Applied
 • Degree or higher in a related field
 • More than 10 years of HR work experience
 • Have knowledge of 5S, Safety, Kaizen

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 27 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรบุคคล
 • มีประสบการณ์ในสายงานHR ,

12 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Good command in English
 • At least 5 years experiences
 • Bachelor degree in BA. Major in Human Resources

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Providing secretarial assistance to the President
 • Being responsible for all company meeting agendas
 • Organizing and preparing agendas

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Being responsible for all aspects of HR functions
 • Degree or higher in Political Science, Law
 • 8 years in overall HR functions

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality only, male, age 45-50 years old
 • Bachelor degree or higher in Engineering field
 • Minimum 5-10 years of experience in engineering

12 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Business Administration
 • 3 years of experience in the payroll office perfor
 • Strong skills using and understanding the flow

12 hours ago

 

Applied
 • ต้อนรับและดูแลอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ
 • ประเมินความพึ่งพอใจผู้ป่วยนอก
 • แนะนำโปรโมชั่นต่างๆภายในโรงพยาบาล

30-Apr-17

 

Applied
 • งานด้านสวัสดิการ
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากร Training
 • สรรหาพนักงาน ทำเอกสารพนักงาน

30-Apr-17

 

Applied
 • ลงทะเบียนประวัติผู้ป่วยใหม่และผู้ป่วยเก่า
 • จัดเก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วย
 • ค้นแฟ้มประวัติผู้ป่วย

30-Apr-17

 

Applied
 • จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมของ ผอ.ฝ่ายการแพทย์
 • แจกจ่ายรายงานการประชุมให้ผู้เกี่ยวข้องหรือเข้าร่วม
 • จัดเก็บเอกสารในการประชุม

30-Apr-17

 

Applied
 • At least 5 years experience over all in HR
 • Bachelor degree or Master degree in HR or relate
 • Good communication and interpersonal skills

30-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • work for the Japanese company
 • get involved in the expansion of its business
 • first section of the Tokyo Stock Exchange

29-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Female 25-30 years old with Thai nationality
 • 2-5 years working experience in Payroll
 • Time attendant, Calculation, HRM

28-Apr-17

 

Applied
 • GMP Training in Pharma Plant, Great English
 • International firm, Report to Expat MD,
 • Great presentation, interpersonal skills,confident

28-Apr-17

 

Applied
 • Male or female, aged 40-45 years old.
 • Bachelor’s Degree or higher in Human Resources
 • Strong knowledge of HRM, HRD, OD

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years experience in general affair
 • Management office facility and equipment
 • Purchase office stationery

28-Apr-17

 

Applied
 • จัดทำงานด้านเอกสาร รายงานต่างๆ ประสานงานคลังสินค้า
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • เพศ หญิง

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 year experience in GA & HR job at manufacturing
 • Female, Age 28-40 years old, Thai nationality only
 • Can work at Samutprakarn area.

28-Apr-17

 

Applied
 • function of Training
 • Organize training course
 • Pharmaceutical company

28-Apr-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ธุรการ 0-1 ปีขึ้นไป
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า

28-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี หรือ สาขาอื่นๆ
 • ทักษะทางภาษาอังกฤษดี
 • บุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี

28-Apr-17

 

Applied
 • To manage overall HR & Administration functions
 • To manage Thai HR staff and oversee HR function
 • To report to Japanese GM

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

28-Apr-17

 

Applied
 • วางแผนการผลิตประจำวัน ควบคุมการผลิต
 • ติดต่อประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

28-Apr-17

 

Applied
 • Human Resources Management
 • HRBP
 • Employee Relations

28-Apr-17

 

Applied
 • ดำเนินการและบริหารจัดการอัตรากำลังคน
 • ดำเนินการปรับปรุงผังองค์กรของแต่ละสายงาน
 • ให้คำแนะนำเรื่องการโยกย้ายและแต่งตั้งพนักงาน

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ม.6 ,ปวช ขึ้นไปไม่จำกัดสาขา
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ชาย/หญิง

27-Apr-17

 

Applied
 • ม.6 ,ปวช ขึ้นไปไม่จำกัดสาขา
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ชาย/หญิง

27-Apr-17

 

Applied
 • Bachelors or Master’s Degree in Human Resource
 • 10 years experiences in human resource
 • Have experience working in Japanese Company

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ER, Employee Communication for Listed Company
 • Fast Growing Manufacturer & Trading firms
 • Good at Photoshop, VDO presentation, Social Media

27-Apr-17

 

Applied
 • Handle Labour Union, 1 of 7 representatives
 • Experienced in Industrial/Employee Relations role.
 • Work scope includes both Factory and Head Office.

27-Apr-17

 

Applied
 • New graduated students are also welcome
 • Perform administrative duties for R&D Team
 • Responsibilities may include screening calls

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Great work environment and competitive salary
 • Knowledge in finance and accounting
 • Must be able to communicate in English

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • สามารถจัดการทรัพยากรบุคคลและด้านการสรรหาบุคลากร
 • มีทักษะในการสื่อสารและการเจรจา
 • รับผิดชอบงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

26-Apr-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการทั่วไป
 • มีทักษะการสื่อสารกับผู้บริหารและพนักงานได้ดีทุกระด
 • มีบุคลิกคล่องแคล่ว มีความกระตือรือร้น

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวช.
 • มีความอดทน

26-Apr-17

 

Applied
 • At least 5 years of experience in HRM and/or HRD
 • Good command of English
 • Salary plus other allowance

25-Apr-17

 

Applied
 • to work in one of the Japanese manufacture
 • to work independently and fully utilize your skill
 • To be as coordinator and facilities in recruitment

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or Master’s Degree in Law, Political
 • 5 years of HR management experience
 • Conducting interviews and exit interviews

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Recruitment & Retention
 • 1-3 years experiences in HR field
 • Good command of English

25-Apr-17

 

Applied
 • Handle recruitment process
 • Hardworking and able to work under pressure.
 • New graduates are also welcome.

23-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.