• ปริญญาตรีขึ้นไปโดยเน้น สาขาทางด้านสถิติ
 • ประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี
 • ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Excel, Word

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • พัฒนาและปรับปรุงกรอบและกระบวนการบริหารความเสี่ยง
 • พัฒนาแบบจำลองเงินกองทุน จัดทำรายงานเงินกองทุน
 • คำนวณสำรองประกันภัยของผลิตภัณฑ์ และจัดทำรายงาน

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 10-15 years working experience in Actuarial
 • Degree in Actuary, Mathematics, Statistics
 • A Thai Citizen. Male or Female

2 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านสถิติ คณิตศาสตร์ประกันภัย
 • ประสบการณ์ในการคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัย
 • มีความรู้ทางด้านสถิติ และใช้ Excel ได้เป็นอย่างดี

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Actuarial Science or related
 • 0-2 years experience in Insurance company
 • Good command of English and computer program

16-Feb-17

 

Applied
 • University degree in Actuarial, Mathematics.
 • 5 years of experience in actuarial.
 • Strong Excel skills.

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.