• แคชเชียร์
 • ปวส.-ปริญญาตรี
 • รับนักศึกษาจบใหม่

6 hours ago

THB13k - 20k /month

Applied
 • Accounting Finance Director, Controller
 • Automotive Manufacturing and Trading or related
 • Good in English, suchat@kensington.co.th

6 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 35ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความรู้ด้านบัญชีรับ-จ่าย ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ภาษี

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Review, approve and post journal entries
 • Operate the month end close process
 • Reconciliation of VAT, tax and others accounts

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master Degree or above
 • Experienced in SAP implementation will be preferre
 • Negotiation and Optimistic

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor's Degree in Accounting or related field
 • Good command of English
 • Computer literate ie. MS Office

6 hours ago

 

Applied
 • Female, Age 27 – 35 years
 • 5 years work experience in Accounting
 • Good command of English.

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Has the ability to apply principles and multi-task
 • Attractive remuneration package and career growth
 • Location is at the business centre

6 hours ago

 

Applied
 • Identify and discuss about audit issues
 • Evaluate & analyze the adequacy and effectiveness
 • Provide timely audit reports

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เปิดบิลขาย Write แผ่น เตรียมคู่มือ
 • บันทึกรับชำระหนี้/ติดตามหนี้, ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
 • จัดทำคำนวนณคอมมิชชั่นให้กับทีมขาย

6 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการจัดการ บัญชี
 • มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป ด้านงานธุรการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Grow up in world’s famous brand of Japan
 • Opportunity to utilize your skill
 • Convenience for transportation (Sathorn)

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • utilize your skills in Japanese trading company
 • grow in strong organization with good career path
 • work in warm and nice atmosphere

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, age between 30 - 40 years old
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • 7 years’ experience in accounting

6 hours ago

 

Applied
 • Bangkok
 • Part of a strong finance team
 • International working environment

6 hours ago

 

Applied
 • Central Bangkok
 • Part of a strong finance team
 • International working environment

6 hours ago

 

Applied
 • Great Company
 • Great Location
 • Great Package

6 hours ago

 

Applied
 • Competitive compensation
 • Challenging work
 • Excellent work-life balance

6 hours ago

 

Applied
 • Great Company
 • Great location
 • Huge Package

6 hours ago

 

Applied
 • Great Company
 • Great location
 • Great package

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Great Company
 • Great package
 • Very senior role with excellent JD

6 hours ago

 

Applied
 • An opportunity to work in good location
 • An opportunity to work in one of the leading
 • An opportunity to join at early stage

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Great Company
 • Great location
 • Great package

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor/Master’s Degree in Accounting or Financ
 • Female, age between 25– 35 years
 • At least 3-5 years experience in Accounting

6 hours ago

 

Applied
 • หญิง และ ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ประสบการณ์ 2-5 ปีในด้านการบัญชี / บัญชีต้นทุน

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master in Accounting
 • CPA Holder
 • Experienced from Logistics/Freight Forwarder

6 hours ago

 

Applied
 • Account Payable, Tax
 • Month-end closing
 • Good command in English

6 hours ago

 

Applied
 • degree or professional qualification in Accounting
 • At least 5 years of relevant working experience
 • Good written and spoken English

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Accounting officer, Good English skills is a plus
 • 1-3 exp. for junior and 4 years up for senior
 • AP/AR/TAX/VAT/balance sheet, reconcile, analyze

6 hours ago

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • ทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ประกันสังคม
 • บันทึกบัญชี ปิดบัญชี

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานควบคุมการติดตามหนี้
 • มีภาวะผู้นำสูง
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย / อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • หญิง , ชาย / อายุ(ปี) : 22 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย
 • อายุ(ปี) : 30 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 4ปีขึ้นไป

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สามารถทำงานที่ สำนักงานใหญ่ราษฏร์บูรณะ ได้
 • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และคิดอย่างเป็นระบบ
 • จบการศึกษาในระดับปริญญาโท

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Monthly, Yearly Information Analysis
 • Partner with other teams for business improvment
 • New headcount for growing company

6 hours ago

 

Applied
 • Control and compliance of local regulations & SOX
 • Dynamic and flexible working environment
 • Good branded global company

6 hours ago

 

Applied
 • Implementing accounting policies/procedures
 • Manage accounting operation&internal control
 • CPA/MBA with experience in SAP

6 hours ago

Above THB120k /month

Applied
 • Financial analysis, Reporting, Forecasting
 • Expenditure controlling by channel
 • Dynamic environment with open career path

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Accounting
 • 5-10 Year experiences in accounting
 • Audit background would be an advantage

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting or higher
 • Audit background is preferable
 • Minimum 30 years old with at least few years

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Financial Controller
 • FMCG Firm
 • MNC environment

6 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์การทำบัญชีภาษี/เงินเดือน/stock
 • อายุไม่เกิน30ปี เพศหญิง
 • วุฒิ ปวช.-ปวส.บัญชี

13 hours ago

 

Applied
 • หน้าที่รับผิดชอบในงาน ดูแลรับผิดชอบ บัญชีลูกหนี้
 • การศึกษา ปริญญาตรี(เทียบเท่า) หรือสูงกว่า
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 25 ปี-38 ปี
 • ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft word, excel

15 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, Thai nationality
 • Bachelor or Master Degree in Accounting or Finance
 • 10 years experience in financial and accounting

15 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, age not over 40 years
 • Bachelor's degree or higher in Accounting or legal
 • Trainer background is preferable

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor / Master Degree in Accounting
 • To coordinate and complete annual audit
 • Need to have knowledge for TFRS for PAE

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา บัญชี อายุ 25 - 30 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ในสายงานก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Cost accounting closing activities
 • Drive and improve inventory accuracy
 • Prepare the monthly report

16 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.