• ดูแลจัดทำบัญชี เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ของบริษัท
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี 1 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี เท่านั้น

17 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้ด้านบัญชี,ผ่านงานปิดงบการเงินและภาษี
 • ต้องมีประสบการณ์ในด้านบัญชีอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
 • เพศหญิง อายุ 30-35 ปี,วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป

13-Jan-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Degree or Higher in Accounting.
 • 3 years of experience in Accounting
 • 2 - 3 years experience in manufacturing

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Finance Manager
 • Accounting
 • All accounting monthly closing, AR, AP,

13-Jan-17

THB55k - 90k /month

Applied
 • Prepare month-end closing transaction.
 • Reconcile / prepare monthly .
 • Sr. Costing Officer / Costing Officer

13-Jan-17

THB25k - 45k /month

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 35 - 45
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 3-5 years working experience in Accounting,

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan)
 • ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี
 • ตรวจสอบวิเคราะห์ให้ความเห็นในความถูกต้อง

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Take care of the progress and complete all J-SOX
 • Communicate and liaise with other departments
 • Communicate & coordinate with regional headquarter

11-Jan-17

 

Applied
 • Engagement planning: identify key process/system
 • Preparing audit program
 • Coordinating with other departments

11-Jan-17

 

Applied
 • degree in Accounting, Financial, Business Admin
 • 0-3 years experience in auditing
 • Pass Internal Audit training course

11-Jan-17

 

Applied
 • Overall responsible and control in costing
 • Control account payable
 • Control all module of fixed asset system

11-Jan-17

 

Applied
 • An opportunity to work in the world's number one
 • An opportunity to utilize Accounting knowledge
 • An opportunity to get career advancement

11-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • world's number one tire and rubber Group Company
 • An opportunity to utilize Accounting knowledge
 • An opportunity to get career advancement

10-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ทำเอกสารวางบิล-รับเช็ค
 • สรุปภาษีซื้อ-ภาษีขาย, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

10-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.