• ควบคุม ดูแล ดำเนินการและบริหารจัดการงานบัญชี
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท

2 hours ago

 

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษอังกฤษในเกณฑ์ดี
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับดี

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting, Finance, Economic
 • Exceptional financial skill is a must
 • Proficient in interpreting financial analysis

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in any related fields
 • Strong analytical, problem solving, communication
 • Good command of English

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality. Female or Male age 35 to 50.
 • Bachelor's Degree in HR, Accounting
 • Experienced with CRM and reporting

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Minimum 2 years of work experience related to Repo
 • Very good command of English
 • A Degree in Information Technology, Accounting, Fi

2 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality. Female age 27- 40 years old
 • degree in Human Resources, Business Administration
 • Payroll knowledge with up-to-date knowledge

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge on banking regulationbank products
 • Ensure liquidity is always under control
 • Conduct bank reconciliation, ensure authorization

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Leasing company experience
 • ERP Accounting Software
 • Excel

2 hours ago

 

Applied
 • Age 25 - 27 years old
 • High Vocational Certificate or Bachelor Degree
 • Good command of English and Computer Skill

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Retail or Store auditing background experience
 • At least 5 years in Internal Audit
 • Proactive, Positive attitude

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • audit background
 • COSO
 • bachelor degree in accounting

2 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • เป็นผู้ทำบัญชี CPD ***
 • มีความละเอียดรอบคอบ

2 hours ago

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 24-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาการบัญชี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

2 hours ago

 

Applied
 • ตรวจสอบการนำเงินจากพนักงานบริการ
 • รับผิดชอบการขายของสถานีบริการ
 • ให้บริการเติมน้ำมันและกำกับดูแลพนักงานบริการ

2 hours ago

 

Applied
 • รับใบตรวจนับสินค้าเพื่อนำมากรอกข้อมูล
 • สอบถามรายละเอียดการขนส่งสินค้าจากลูกค้า
 • บันทึกชื่อผู้รับ-ผู้ส่งเบอร์ ที่อยู่ให้ชัดเจน

2 hours ago

 

Applied
 • ทำบัญชีรายรับ รายจ่ายประจำวัน
 • ลงโปรแกรมบัญชี Express ดูแลบัญชีค่าใช้จ่าย
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

2 hours ago

 

Applied
 • Female, Thai nationality, Age 23 - 27 years old
 • Degree in Account & Finance or related fields
 • 2 - 5 years working experience in account

2 hours ago

 

Applied
 • strong in IT project finance and analysis
 • very strong English
 • Accounting/ Finance Degree

2 hours ago

 

Applied
 • 5 years relevant experience in working with refuge
 • Experience in social and financial research in Tha
 • Advanced university degree preferably in economics

2 hours ago

 

Applied
 • Monthly consolidated financial reports
 • At least 3 years experience in accounting
 • Bachelor degree in Accounting or related fields

2 hours ago

 

Applied
 • Female, Thai nationality, Age between 23 – 32
 • Degree or Higher in Accounting or related
 • 0-3 years’ experience in financial statement

2 hours ago

 

Applied
 • Local Regulatory Reporting and Control Process
 • Strong knowledge of technical accounting concepts
 • Chartered Accountant or CPA is preferred

2 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, Thai nationality
 • Bachelor or Master Degree in Accounting or Finance
 • 10 years experience in financial and accounting

2 hours ago

 

Applied
 • Experience in AR, Billing collection
 • 3-5 years experience in accounting role
 • SAP, Excel, accounting system

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Experience of at least 5 years in the accounting
 • Preparing monthly financial statements

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience from Big four audit firm
 • Be a key person in Thailand
 • High Managerial skill & good communication skill

2 hours ago

 

Applied
 • Annual Budget and Rolling Forecast
 • Budget control
 • Reporting/ Analysis/ Management Accounting

2 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้ในทางกฎหมาย และสามารถปิดงบได้
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 10 ปี
 • มีความรู้ในทางกฎหมาย และสามารถปิดงบได้

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำเอกสารบัญชี
 • ปวส. - ปริญญาตรี การบัญชี อายุไม่เกิน 25 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชี Express

2 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา การบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office

2 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ด้านบัญชี หรือการเงินการธนาคาร
 • ออกใบเสร็จ, ตรวจเช็ครายงานรับเงินประจำวัน
 • รับชำระค่าบริการซ่อมรถยนต์จากลูกค้า

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manage Shareholders & Board Committees' meeting
 • corporate information related regulatory filings
 • governance issues and practices related

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Client Financial Management
 • At least 6+ years in Accounting role
 • Knowledge of US GAAP, SOX, and Internal Control

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • compliance with COSO2013 Integrat ControlFramework
 • Maintain comprehensive documentation and risk
 • Co-ordinate with audits for Internal and External

2 hours ago

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Prepare reports and detail analysis of financial
 • prepare documentation of transfer pricing and cost
 • plan process by ensure alignment of assumption

2 hours ago

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Degrees in Law
 • Tax and legal background is advantageous
 • Good command of both spoken and written English

2 hours ago

 

Applied
 • Manage and control all AP, AR transactions
 • Handling in Double Tax Agreement, VAT and Tax
 • Prepare monthly, quarterly and yearly report

2 hours ago

THB120k - 160k /month (includes high commission)

Applied
 • Great company
 • Great Role
 • Great package

2 hours ago

 

Applied
 • Responsible for tax matters and tax filing
 • Account closing and prepare monthly reports.
 • Good command of English.

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in accounting or higher
 • Control overall of accounting function
 • Experience in audit field will be advantage

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in accounting field
 • At least 5 years experience in Accounting
 • Taxation control and filing

2 hours ago

 

Applied
 • Regional Opportunity
 • Global Pharmaceutical Business
 • Fast paced and dynamic organisation

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Fast tracked career progression
 • Clear succession plan to the CFO
 • Well known Global Pharmaceutical Business

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการจัดการ บัญชี
 • มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป ด้านงานธุรการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Business Controller
 • Analysis
 • Accounting and Finance

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/เพศหญิง อายุ 35 - 45 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ , บัญชี
 • มีความเป็นผู้นำและมีมนุษยสัมพันธ์

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Having a CPA would be a plus
 • degree in Accounting and /or Finance
 • Good communication skills in English

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Newly created position
 • Responsible for store fixed assets
 • Reporting to Financial Controller

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.