• อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในอย่างน้อย 3 ปี
  • ปริญญาตรีการบัญชี,ผลิต,IT,วิศวกรรมและที่เกี่ยวข้อง

27-Oct-16

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
  • ประสบการณ์ด้านบัญชี 2-3 ปี ขึ้นไป
  • สื่อสารภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีนได้ในระดับดี
  • มีทักษะการวิเคราะห์ ติดต่อประสานงาน และคอมพิวเตอร์

26-Oct-16

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.