• ยื่นภาษี ภงด. 3, 53
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ทำบัญชีการจ่ายเงินเดือน

1 hour ago

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 24-29
 • To support for VAT report (Input & Output)
 • 1 - 3 years working experience in Accounting

1 hour ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ : 17 - 25 ปี
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
 • มีความรับผิดชอบในการทำงาน

1 hour ago

 

Applied
 • Senior Officer - Accountant
 • Performing the other assignments
 • Accounting, Finance, Economics

1 hour ago

 

Applied
 • Financial MIS analysis, Budgeting and Forecasting
 • KPI consolidation Report, CPA
 • Financial planning and analysis

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Manage accounting team with 4 members
 • Opportunity to work in the law firm
 • Central Bangkok with good benefits

1 hour ago

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Thai national, age 24-30 years old.
 • Bachelor degree in Accounting
 • Minimum 2 years experience in accounting.

1 hour ago

 

Applied
 • degree or Master degree in Accounting, Finance
 • Good in Microsoft Office especially in Microsoft
 • Good analytical skills and systematic thinking

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Internal Audit manager/ Compliance manager
 • FMCG business background
 • Able to travelling aboard

1 hour ago

 

Applied
 • Accounting manager/ Accounting and Finance manager
 • Good English communication
 • Able to travelling aboard

1 hour ago

 

Applied
 • ควบคุม ดูแล ดำเนินการและบริหารจัดการงานบัญชี
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท

1 hour ago

 

Applied
 • 3+ years in Financial Planning
 • Provide financial analysis for monthly,
 • Partner with marketing team to maximize

1 hour ago

 

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษอังกฤษในเกณฑ์ดี
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับดี

1 hour ago

 

Applied
 • Master’s degree in Economics/Finance/Accounting
 • 5+ years’ of relevant working experience
 • Experience with IBM COGNOS is a definite plus

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมดูแลแผนกบัญชีทั้งหมดในทีม 20 คน
 • ต้องสามารถเป็นที่ปรึกษาในทีมได้
 • จัดการการบัญชีงบประมาณการวางแผนการรายงานผลิตภัณฑ์

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • TAX
 • Excise TAX
 • Customs

1 hour ago

 

Applied
 • Managing accounts closing & taxation activity
 • Oracle / or SAP experience
 • Experience in managing whole loop of accounting

1 hour ago

 

Applied
 • Audit ตรวจสอบสาขา (ทุกเรื่อง)
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • สรรหาพนักงาน และจัดทำค่าจ้างพนักงานในแต่ละสาขา

1 hour ago

 

Applied
 • ใช้โปรแกรมสำเร็จ Express ได้เป็นอย่างดี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • จัดทำเอกสารเพื่อทำแบบยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย

1 hour ago

 

Applied
 • Being high responsilibities
 • Strong sense of integriy,
 • Good interpersonal and communication english.

1 hour ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Responsible for overall accounting functions
 • Responsible for month and year end account closing
 • Preparing reports and financial statements

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Manage the daily administrative task
 • To ensure timely payment & compliance adherence
 • Audit support; include retrieving of documents

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Accounting officer, Good English skills is a plus
 • 1-3 exp. for junior and 4 years up for senior
 • AP/AR/TAX/VAT/balance sheet, reconcile, analyze

1 hour ago

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ็ฺิBeing responsible for accounting
 • Spoken and written english good or fair.
 • Express program as proficent

1 hour ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Handle administrative issues
 • Day to day administrative work associate
 • 1-3 years experience in admin field

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Supervise accounting team on daily operation
 • AR, AP, GL, Costing, TAX, budgeitng, forecasting
 • 10 years experience with CPD, food chain industry

1 hour ago

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting
 • General accounting duty
 • Support accounting manager

1 hour ago

 

Applied
 • Excellent command in written and spoken English
 • Bachelor in accounting
 • Experience in Accounting for Construction projects

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี-การเงิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านคลินิกความงามจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เก็บเงินเข้าบัญชีธนาคาร+สรุปการขาย

1 hour ago

 

Applied
 • Experience 3-5 years
 • Good Communication in English
 • Good personality

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 – 35 ปี
 • ทำงานที่เดอะคลีนิก 25 สาขาทั่วประเทศ
 • สามารถเลือกสาขาที่สะดวกมาทำงานได้

1 hour ago

 

Applied
 • Global FMCG
 • Career growth opportunity
 • No.1 in the Finance

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีมาอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐานต่าง

1 hour ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์การในหน้าที่ของสมุห์บัญชี
 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี (CPD)

1 hour ago

 

Applied
 • We looking for young generation
 • Minimum 10 years working experience with at least
 • Effective and efficient in daily work

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Financial Management
 • Human Resources, Technology and Administration
 • New set up company

1 hour ago

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Experience in Trading company
 • Set up system or project leader experience
 • Good command of English

1 hour ago

 

Applied
 • Plan, develop, implement, improve, audit
 • Prepare an annual budget, schedule expenditures
 • Confirm financial status by monitoring revenue

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Overseeing both accounting and financial functions
 • Ensuring all accounting teams perform well
 • Planning budgets and forecasts for each business

1 hour ago

 

Applied
 • Accounting/Auditing Background.
 • 1 - 3 years in Auditing firm.
 • English skills

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting.
 • Experiences in Accounting and/or Auditing
 • Excellent command of English language

1 hour ago

 

Applied
 • Central Bangkok
 • Opportunity to join strong finance team
 • Leading group of companies in Thailand

1 hour ago

 

Applied
 • ร่างกฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และกฎหมายต่างๆ
 • ตรวจสอบแนวการตรวจสอบ
 • ติดตามดำเนินการแก้ไข และเพิ่มเติมข้อบังคับ

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Newly created CFO position
 • Responsible for all finance-related functions
 • Fast growing international health treatment group

1 hour ago

 

Applied
 • SAP, Costing, VAT
 • Bachelor Degree or above, BA in accounting
 • Spare Parts costing

1 hour ago

THB30k - 35k /month

Applied
 • 3-5 years in strategic consulting field
 • Excellent coordination and facilitation skills
 • Excellent command of English

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Accounting Degree, CPA license is preferable
 • A Thai Citizen. Male Age not over 39
 • Experience in working as Accounting Manager

2 hours ago

 

Applied
 • ต้องการเติบโตในสายงาน Internal Audit
 • จบใหม่ หรือมีประสบการณ์ไม่เกิน 2 ปี ชอบเรียนรู้
 • จิตใจดี ซื่อสัตย์ มีความคล่องตัวในการเดินทาง

2 hours ago

 

Applied
 • Finance and Accounting in Listed / Public company
 • 10 Years exp. in tax, F45 and financial statement
 • Good command of English

5 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.