• สามารถสื่อสารภาษอังกฤษในเกณฑ์ดี
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับดี

7 hours ago

 

Applied
 • 1-2 years of experience in auditing, compliance
 • Must be able to perform well under pressure
 • Good command of English

7 hours ago

 

Applied
 • 5 years of experience in financial related area
 • Background in compliance, legal or auditing field
 • Good command of English

7 hours ago

 

Applied
 • Master’s degree in business/financial/accounting
 • Background in compliance, legal or auditing field
 • Must be able to perform well under pressure

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting or Finance
 • Min 10 yrs Finance exp from Hotel/Hospitality
 • Experience from 5 stars hotel chain preferred

7 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • 3 years of progressively responsible finance
 • Fluency in written and oral English required
 • Inputs transactions and financial data

7 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

7 hours ago

 

Applied
 • อายุ(ปี) : 30 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 4

7 hours ago

 

Applied
 • 5 years experiences in handling account payable
 • Experience is MNC
 • Good command in English

7 hours ago

 

Applied
 • 3 years experience in related field
 • Bachelor's degree in any related field
 • General accounting duty

7 hours ago

 

Applied
 • ตรวจสอบค่าใช้จ่าย
 • ตรวจสอบรายงานการนำส่ง ภงด.
 • .จัดทำรายงานและจัดเก็บเอกสารประจำเดือน

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree required
 • 3 years of experience as manager/supervisor
 • Working in a shared service model

7 hours ago

 

Applied
 • Accounting degree required
 • Analytical skills
 • Experience in SAP FI with TFRS and IFRS

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Strategic Planning Director
 • International Business
 • Report to Group CFO

7 hours ago

 

Applied
 • Trading
 • Medical devices
 • Pharmaceutical

7 hours ago

 

Applied
 • Experience in Tax and PAEs
 • Managing all Account and Finance Department
 • Bonus 5 months

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Financial Controler with proficient Excel skills
 • Experience in project control and cost management
 • good command in Thai and English

7 hours ago

 

Applied
 • วางแผนงานด้านภาษี ตรวจสอบการลงรายงานภาษีต่างๆ
 • ประสบการณ์ด้านการบัญชีอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไปสาขาบัญชี

7 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์การทำบัญชีภาษี/เงินเดือน/stock
 • อายุไม่เกิน30ปี เพศหญิง
 • วุฒิ ปวช.-ปวส.บัญชี

7 hours ago

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชีทั้งระบบอย่างน้อย 3 ปี

7 hours ago

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 24-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาการบัญชี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

7 hours ago

 

Applied
 • Audit ตรวจสอบสาขา (ทุกเรื่อง)
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • สรรหาพนักงาน และจัดทำค่าจ้างพนักงานในแต่ละสาขา

7 hours ago

 

Applied
 • ใช้โปรแกรมสำเร็จ Express ได้เป็นอย่างดี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • จัดทำเอกสารเพื่อทำแบบยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย

7 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 – 35 ปี
 • ทำงานที่เดอะคลีนิก 25 สาขาทั่วประเทศ
 • สามารถเลือกสาขาที่สะดวกมาทำงานได้

7 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี-การเงิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านคลินิกความงามจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เก็บเงินเข้าบัญชีธนาคาร+สรุปการขาย

7 hours ago

 

Applied
 • ร่างกฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และกฎหมายต่างๆ
 • ตรวจสอบแนวการตรวจสอบ
 • ติดตามดำเนินการแก้ไข และเพิ่มเติมข้อบังคับ

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุประมาณ 20 -35 ปี
 • ปวช.- ป.ตรี สาขาบัญชี
 • ทำบัญชีด้านรายรับ-จ่าย ,รับเช็ค วางบิล

7 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Accounting, Finance
 • 8 years experience in Finance and Accounting
 • Fluent in English

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Managing day-to-day accounting management
 • Reviewing and verifying invoices
 • Preparing monthly VAT and withholding tax reports

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษา ขั้น ปริญญาตรี ทางการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการทำงาน ไม่น้อยกว่า 3 ปี

7 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน

7 hours ago

 

Applied
 • 3 years of progressively responsible finance
 • Fluency in written and oral English required
 • Inputs transactions and financial data

7 hours ago

 

Applied
 • Provide advisory services and/or prepare Policy
 • Conduct compliance audit and report the result
 • Monitor trading transaction and contact with SEC

7 hours ago

 

Applied
 • Provide advisory services in relation
 • Monitor trading transaction and report
 • Bachelor's Degree or higher in Law, Accounting

7 hours ago

 

Applied
 • Degree in accounting or related professional
 • Assist in internal and external audits.
 • Good command of English both written and spoken.

7 hours ago

 

Applied
 • Bangkok inner city location
 • Big team management
 • Fast growing and stable organisation

7 hours ago

 

Applied
 • งานด้านการทำบัญชี ด้านการทำภาษี ภงด3,53
 • ประสบการณ์: 3 - 5 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำบัญชี ด้านอสังหาริมทรัพย์

7 hours ago

 

Applied
 • สามารถ ทำบัญชี รับ-จ่ายเบื้องต้นได้
 • หากใช้โปรแกรม express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้เกี่ยวกับบัญชี โดยตรง

7 hours ago

 

Applied
 • คีย์ข้อมูลซื้อ - ขาย โปรแกรม Express
 • จัดเอกสารบัญชี-ทำงบการเงิน -ทำเอกสารจัดบิลรายจ่าย
 • ภาษีซื้อ-ขาย

7 hours ago

 

Applied
 • Financial Planning and Analysis
 • Dynamic and international environment
 • Located in the city center

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or master’s degree in Finance
 • 5 years of experience in Finance
 • General knowledge of Tax, Finance

7 hours ago

 

Applied
 • Great Company
 • Great Location
 • Great Package

7 hours ago

 

Applied
 • 5 years of experience in Controlling
 • Bachelor’s degree in Financial Management
 • excellent written and verbal communication

7 hours ago

 

Applied
 • Large MNC organization
 • Central Bangkok
 • Part of a strong Finance team

7 hours ago

 

Applied
 • Education
 • Language teaching
 • Finance operation

7 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Bachelor’s degree in Finance or Economics
 • 4-6 years of experience in combined accounting
 • You must also have finance and business control

7 hours ago

 

Applied
 • work in such a big well known Japanese firm
 • Opportunity to grow up in your career
 • Opportunity to utilize your Accounting skills

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Female , Nationality : Thai Age : 25 - 35 years
 • Bachelor's degree in Accountant
 • Have experience account work

7 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.