• เพศชาย/ หญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 10ปี

3 hours ago

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Experience 6-8 years in financial planning&analyst
 • Strong analytical and communication skills
 • Willingness to relocate and be mobile minded

3 hours ago

 

Applied
 • At least 5 years Cost in manufacturing field
 • SAP, US GAAP and Thai GAAP
 • Cost Accounting, Standard Cost , Inventory

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manufacturing/Costing Analyst
 • 30 - 38 yrs old with minimum 5 yrs experience
 • Good English and Advance in MS office

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • อัพเดท ยอดเงินคงเหลือประจำวัน, Jobคงค้าง
 • สรุป จัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม

3 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Exp. from Automotive /Electronic from Public Comp.
 • Exp. in all of finance/accounting/costing/IFRS/SAP
 • Financial controller/Director/Manager/ accounting

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master degree in any related field.
 • Experience in cost analysis&control in Automotive.
 • Good communication in English skill.

3 hours ago

 

Applied
 • 5-7+ experiences in manufacturing environment
 • 5-7+ years’ experience of costing/controlling
 • Experience with SAP is a plus

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in an Accounting field
 • Aged 30 - 45 years old
 • Fluent in English at business conversation level

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Global chemical company
 • Costing experience
 • Manage 2-3 subordinates

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Cost Accoutant, 3 - 5 yrs experiences
 • Thai GAAP, SOX, ERP,Syteline Knowledge
 • US Manufacturing Environment

3 hours ago

 

Applied
 • account
 • cost
 • finance

3 hours ago

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เพศชาย/หญิง อายุ 22ปีขึ้น
 • มีประสบการณ์ ด้านงานเลขานุการ / ธุรการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์สำนักงานได้ดี

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • At least 5 years experience in Accounting
 • Experience in month-end closing

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • หญิง อายุ 23- 35 ปี
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ช่วยปิดงบการเงิน

3 hours ago

 

Applied
 • อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • สามารถฟังเขียนพูดอ่านภาษาจีนได้
 • จบปริญญาตรี สาขาบัญชี

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting or Finance
 • 2-3 years’ experience in Accounts Payable
 • Experience in auditing will be an advantage

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Accounting, Finance, Exp. in Manufactur
 • 5-7 years in a similar capacity in management
 • Good command in English

20-Jul-17

 

Applied
 • Work in stable Japanese manufacturing company
 • Opportunity to brush up your management skills
 • Mainly responsible for company overall accounting

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • F&A experiences from listed company
 • CPA is a plus
 • Management skills

20-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป
 • ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

20-Jul-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์เฉพาะด้าน 5 ปีขึ้นไป
 • บริหารงานตามนโยบายบริษัทฯที่ได้รับ

20-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ทำงานละเอียดรอบครอบ ซื่อสัตย์สุจริต กระตือรือร้น

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • พูดภาษาจีนได้
 • อ่านภาษาจีนได้
 • เขียนภาษาจีนได้

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 5 years of experience
 • Have CPA or CPD license is a plus
 • Good English skill, based at Rayong

20-Jul-17

THB45k - 120k /month

Applied
 • บันทึกบัญชีรับ-จ่าย เบื้องต้น
 • จัดเก็บเอกสาร
 • วุฒิ ปวส. บัญชี

20-Jul-17

 

Applied
 • Minimum of 5 years’ experience in GL
 • Big 4 CPA experience preferred
 • Strong knowledge of Thai Financial Reporting

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Strong knowledge in Thailand Financial Reporting
 • Strong understanding of operation cycles
 • Solid knowledge of fixed assets management

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Review & establish strong accounting procedures
 • 10+ years in accounting and finance
 • 5+ years in manufacturing

20-Jul-17

 

Applied
 • 10 years+ in accounting field
 • 5 years+ in accounting managerial level
 • CPA/ CPD are a must / Location : Rayong

20-Jul-17

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Experience in Financial Analyst function
 • Experience in managerial accounting
 • Good English communication ability

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Age 30-40 years old, Female, Thai nationality
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting/ Finance
 • Specialist in collection role

19-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting.
 • At least 4 years of related experience
 • Good knowledge of accounting & taxation rules

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Accounting and Finance
 • 10 years of experience in Finance and Accounting
 • knowledge of international accounting standards

19-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting.
 • Experience in AR accounting.
 • Have knowledge about fixed asset and customs

19-Jul-17

 

Applied
 • Good knowledge of WHT and input VAT.
 • Preparing the monthly Withholding Tax
 • Excellent interpersonal and negotiation skills.

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Accounting or Finance
 • 2-3 years’ experience in Accounts Payable
 • Experience in auditing will be an advantage

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years bookkeeping/accounting experience
 • English communication (very good to excellent)
 • proficiency in MS Office suite

19-Jul-17

THB30k - 45k /month

Applied
 • 10 years experience in Accounting
 • 5 years experience in management
 • Bachelor's or Master degree in Accounting

19-Jul-17

 

Applied
 • Certified Internal Audit (CIA) or (CGAP)
 • Certified Fraud Examiner (CFE) / (CPA).
 • Experience in Internal Auditing

19-Jul-17

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor Degree in Finance and Account.
 • At least 5 years experience in Costing
 • Good speaking and writing skills in English.

19-Jul-17

 

Applied
 • CFO
 • Report to Expat CEO
 • Rayong - Map Ta Phut

19-Jul-17

 

Applied
 • GL general ledger
 • accounting
 • book closing

19-Jul-17

 

Applied
 • Exp. in Account Payable with Good English skills
 • Background from manufacturing, trading, or service
 • Skillful in SAP is a plus + Able to base in Rayong

19-Jul-17

 

Applied
 • Strong knowledge in Thailand Financial Reporting
 • knowledge of fixed assets management
 • Running fixed asset depreciation

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ปวช.ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงาน
 • ประจำ site งาน โครงการ สิปัญ วิลล์ อำเภอปลวกแดง

19-Jul-17

 

Applied
 • MNCs
 • Automotive manufacturing
 • Financial controller

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Finance analysis
 • English business level
 • Experienced in SAP, ERP operating, BOI

18-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.