• ตรวจใบสำคัญจ่าย เพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้
 • ปิดงบการเงิน ทำ Cashflow
 • จัดทำ Budget

1 hour ago

 

Applied
 • ตรวจใบสำคัญจ่าย เพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้
 • ปิดงบการเงิน ทำ Cashflow
 • จัดทำ Budget

1 hour ago

 

Applied
 • ตรวจใบสำคัญจ่าย เพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้
 • ปิดงบการเงิน ทำ Cashflow
 • จัดทำ Budget

1 hour ago

 

Applied
 • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง รักงานบริการ
 • มียานพาหนะส่วนตัวพร้อมใบอนุญาตขับขี่

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้เกี่ยวกับภาษีเบื้องต้น, PND, Sales VAT
 • เพศ หญิง อายุ > 20 ปี
 • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Working Location: Rayong,Pluak Daeng
 • Working Day: Monday to Friday
 • Salary THB 25,000 - 35,000

4 hours ago

 

Applied
 • experience with MAC5 is a plus
 • 5 years experience in accounting & cost
 • Good command of English

4 hours ago

 

Applied
 • 10 years with reputed international audit firm(s)
 • Good understanding of IFRS and local GAAP
 • Good knowledge of Tax and BOI privilege

4 hours ago

 

Applied
 • 5 years’ experiences in general accounting
 • Good knowledge of tax accounting is an advantage
 • Good command of English

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting/Finance
 • To handle VAT report (input tax)
 • understanding on related tax matters (W/H Tax,VAT)

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting/Finance
 • Self-starter and able to act on own initiative
 • Good command of English

4 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 20-35 ปี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ สามารถประสานงานได้ดี

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master in Cost Accounting
 • Comply with local tax regulation.
 • Reconcile GL with all reports relating to inventor

4 hours ago

 

Applied
 • Fixed asset control
 • Operate full spectrum of accounting process
 • Coordinate with Revenue Department and Auditors

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การบัญชีโรงงาน อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • ผู้สมัครต้องสามารถสื่อสารภาษาจีนได้ดี

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Assistant Plant Controller, Cost Controller
 • At least 10 years exp in Manufacturing, automotive
 • Good in English

17 hours ago

 

Applied
 • Male/Female 23-25 years old
 • Diploma Degree of Accounting or related field
 • Experience above 1 year up

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, Age between 35-40 years old
 • Bachelor or Master Degree in Accounting, Finance
 • 5 years experienced in Budget Management & analys

21-Feb-17

 

Applied
 • Play a key role as Plant Accounting Manager
 • Monitor and control on day-to-day operations
 • Advice and provide prompt meaningful analysis

21-Feb-17

 

Applied
 • Account Payable
 • 30-45 K + allowances and benefit
 • Maptaphut Rayong

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย / หญิง 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ตรงอย่างน้อย 3-5 ปี

21-Feb-17

 

Applied
 • ปวส.- ปริญญาตรี
 • จัดทำบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้
 • จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายทั่วไป

21-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in accounting
 • Special Skill Computer skill , Oracle , Excel
 • Prepare detailed account analysis

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • CFO
 • International logistics and distribution services
 • Rayong

21-Feb-17

 

Applied
 • 3-5 years working experience in finance
 • Bachelor’s or master degree in Accounting
 • Knowledge and application of GAAP, Tax Law

20-Feb-17

 

Applied
 • Master:related field,Bachelor;Accounting
 • At least 6 year experience, Toeic at least 450
 • Computer(ERP in SAP system, IT system),Work Rayong

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree's or Master's in Accounting, Finanace
 • Familiar with working under pressure
 • Experience in a similar finance position

20-Feb-17

 

Applied
 • Male / female, Thai, age 37 - 46 years old
 • Bachelors degree in Accounting, has CPD
 • Willing to stay and work in Rayong.

20-Feb-17

 

Applied
 • 3-5 years in experience of Accountant or related
 • Bachelor's Degree in Accounting or related Subject
 • Fluent in spoken and written English language

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in finance-related
 • At least 1-3 years working experience
 • Excellent in Microsoft Office (Word, Excel, PPT)

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Cost accounting, Cost analysis
 • Special Skill: Analytical skill, figher accuracy
 • Good command of English

20-Feb-17

 

Applied
 • 5 years ‘experience in Accounting & financing area
 • Good knowledge in IFRS & Thai GAAP
 • Good command of English

20-Feb-17

 

Applied
 • International Company
 • Flexible Package
 • Good Future Opportunity

20-Feb-17

 

Applied
 • Experiance Cash flow 3 Years.
 • Monitor cash in/out,planning the loan and repaying
 • Prepare cheque/transfer for payment as per invoice

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting/Finance or related
 • 3-5 Years of Experience
 • Thai GAAP, Taxation, AR knowledge

20-Feb-17

 

Applied
 • 4-5 years’ experience in controlling
 • Solid accounting knowledge
 • Fluent in English required

20-Feb-17

 

Applied
 • Minimum 5 years of experience in Accounting
 • Strong skills in SAP and MS Office (Excel)
 • AR record, collection, credit control

20-Feb-17

 

Applied
 • Male or Female, Age between 35-40 years old
 • degree in Accounting or relate field
 • 5 years experiences in costing, inventory control

20-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor or Master’s degree in Accounting
 • 5 years of experience in financial operation
 • SAP knowledge and strong in MS skill

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 10ปี

18-Feb-17

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิการศึกษาในระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ต้องมี่รหัสผู้ทำบัญชี ( CPD ) เท่านั้น
 • สามารถเดินทางมาทำงานเองได้

18-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Accounting
 • Knowledge of ISO/TS16949
 • Good command of English.

17-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor of Accounting
 • Experience in GL, AP, Fixed Asset
 • Experience in WHT, VAT

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • ป.ตรี สาขาบัญชี-การเงิน
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Feb-17

 

Applied
 • Minimum 5 years of experience in Accounting
 • Strong skills in SAP and MS Office (Excel)
 • AR record, collection, credit control

17-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting Field
 • Prepare Output VAT Report
 • Good in MS Office/SAP

17-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor/Master degree in accounting
 • 3-5 year experience in finance position
 • An experience within the automotive

17-Feb-17

 

Applied
 • Participate in Human Resources planning strategy
 • Developing in human resources
 • Project conducting relate in HR and AC

17-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.