• senior accounting, accounting supervisor
 • AP, AR, tax
 • Good in English

1 hour ago

 

Applied
 • สถานที่ทำงาน เมืองทองธานี (ทำงาน จันทร์-เสาร์)
 • (หยุด วันเสาร์ เว้น เสาร์)
 • จำนวน 1 อัตรา

15 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 5 years working experience in Accounting field
 • Male/Female, Thai nationality

16 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting
 • Knowledge in accounting and tax regulation
 • 2-3 years in experience of Accounts

16 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี
 • จัดทำรายงานและวิเคราะห์
 • มีความรอบคอบและมีความละเอียดในการทำงาน

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Good communication in English language
 • At least 4 years working experience in Accounting
 • Master or Bachelor’s degree in Accounting

20-Feb-17

THB35k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • จบการศึกษา ป.ตรี สาขาบัญชี อายุ 28 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2-5 ปี
 • ใช้โปรแกรม ALL-IN-ONE ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Feb-17

 

Applied
 • ผู้จัดการบัญชี
 • Account Manager
 • Account Supervisor

20-Feb-17

Base salary + high commission

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบระบบบัญชีและการเงิน
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
 • มีความเป็นผู้นำ กล้าคิดกล้าแสดงออก

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • จบปริญญาตรีทางด้านบัญชี มีความซื่อสัตย์
 • มี Service Mind สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • สามารถปิดงบการเงินได้

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขายประจำเดือน
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 2 - 3 ปี

16-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ในด้านของบัญชีและกฏหมายภาษีอากร

16-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี มีประสบการณ์ 1-2 ปี
 • สามารพิมพ์ดีดไทย/อังกฤษ ได้คล่องและรวดเร็ว

16-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิ ม.6,ปวช,ปวส
 • อายุ 22ปี ไม่เกิน 35 ปี
 • หน้าที่รับผิดชอบโทรติดตามทวงถามทางโทรศัพท์

16-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวช เป็นอย่างต่ำ หรือสูงกว่า
 • จบบัญชีจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Feb-17

 

Applied
 • อายุ 20-35 ปี เพศ หญิง
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชี อย่างน้อย 1 ปี
 • ปวช.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี

16-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์และความรู้ทางด้านการบัญชี 1 ปีขึ้นไป
 • เพศหญิง อายุ 27-35 ปี

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี ด้านบัญชี
 • มีที่พักใกล้สถานที่ทำงาน

15-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.