• เพศ :ชาย , หญิง อายุ(ปี) :23 - 30
 • ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) :1

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ: ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี): 3

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมการจักทำวางบิล และส่งใบวางบิล
 • ประสบการณ์(ปี): 4
 • บันบึกบัญชีลูกหนี้

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Accounting
 • AR AP VAT TAX
 • Accounting Supervisor

6 hours ago

 

Applied
 • Review journal entries and reconciliations
 • Work closely with Operations or other departments
 • Review and record Fixed Assets transaction

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Performed accounting closing for Fixed overhead
 • Monitored actual fixed cost spending
 • Prepare financial budget forecast and P&L

6 hours ago

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Implementing an AR and AP credit
 • Cash Management : Forecasting, managing cash flow
 • Managing the treasury function and managing risk

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manage and supervise foreign exchange and interest
 • Finance plan and Strategy
 • Supporting growth of business

6 hours ago

Above THB160k /month (includes high commission)

Applied
 • เพศหญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป จบปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7 hours ago

 

Applied
 • performing audit designated entities as a leader
 • improving audit related activities and process
 • develop, implement and maintain effective audit

7 hours ago

 

Applied
 • เพศ ช/ญ อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษาระดับ ปวช. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7 hours ago

 

Applied
 • Male/Female 33-45 yr old with degree in accounting
 • 5 yrs exp. in shipping business is a plus
 • Good command in English

7 hours ago

 

Applied
 • Degree in Accounting
 • 3 years’ of relevant work experience in Accounting
 • Experience in an E-Commerce environment

8 hours ago

 

Applied
 • 3-5 years experiences in Budget & Finance Planning
 • Strong financial analysis and presentation skills
 • Start working immediately is advantage

10 hours ago

 

Applied
 • Diploma/degree in Accounting
 • At least 4-6 years' experience in Accounting
 • Experience as an Accounting

11 hours ago

 

Applied
 • 3 years experience in Accounting
 • Good in English
 • Prefer Tax 3 ,53,54,36 experience

11 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Accounting
 • 0- 2 years experience in auditing
 • Ability to travel upcountry for branch audit

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Accounting
 • At least 3 years experience in internal audit
 • Good analytical and interpersonal skill

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Strong in consultancy in Finance and Accounting
 • Strong in English communications
 • Can work with American cultures

12 hours ago

 

Applied
 • The New York Stock Exchange listed company
 • Great career development in MNC culture
 • Very dynamic Finance Team

21 hours ago

THB70k - 90k /month

Applied
 • Plan, organize and direct all the activities
 • Development and maintenance of standard costs
 • Perform the monthly closing activities

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Fortune 500 listed company
 • Great career development in MNC culture
 • Very dynamic Finance Team

21 hours ago

THB120k - 160k /month

Applied
 • Min 4 years related experience
 • Professional auditing standard
 • Basic accounting, banking and finance

21 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Information Systems
 • 2-3 years’ experience, preferably with FMCG
 • Good communicator with strong interpersonal skills

21 hours ago

 

Applied
 • Degree in accounting or ACCA or equivalent
 • 3-4 years of related working experience
 • Proficient in MS Office

21 hours ago

 

Applied
 • 5+ years related experience in managing financial
 • Have in-depth knowledge of financial
 • CPA qualification preferred

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Identify and discuss about audit issues
 • Evaluate & analyze the adequacy and effectiveness
 • Provide timely audit reports

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Great Package
 • Great Location
 • Great JD

21 hours ago

 

Applied
 • Minimum 10 yrs of experience in Compliance
 • Knowledge & Understanding of Local laws
 • Policy & Procedures Development

21 hours ago

 

Applied
 • Male / female, Thai national
 • Bachelor’s/Master’s Degree in Finance
 • 7 years’ experience in finance operations

21 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • ทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ประกันสังคม
 • บันทึกบัญชี ปิดบัญชี

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานควบคุมการติดตามหนี้
 • มีภาวะผู้นำสูง
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย / อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • หญิง , ชาย / อายุ(ปี) : 22 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • หากมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ทำงานเป็นกะได้ (เช้า-บ่าย)

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting with CPA license
 • Consolidation experience preferred
 • Big Four Auditing experience is a plus

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Exciting industry
 • Fun work culture
 • Challenging work

21 hours ago

 

Applied
 • Financial Risk Management, projects
 • Internal Audit, regulatory
 • Information systems

21 hours ago

 

Applied
 • Great Company
 • Great Culture
 • Great package

21 hours ago

 

Applied
 • Degree in Accounting or Finance
 • Experience in accounting
 • Good English skills

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • work in famous Japanese construction company
 • Opportunity to enhance your management skills
 • experience as accounting manager

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Accounting degree with strong Costing experience
 • Manufacturing experience
 • English Skills and Hands on

21 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in related fields
 • Solid knowledge of banking products and operations
 • Experience working at audit firms

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Central Bangkok
 • Golden Opportunity
 • Part of a strong accounting team

21 hours ago

 

Applied
 • Accountant
 • Experience 1 year
 • Driver license

21 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 35ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความรู้ด้านบัญชีรับ-จ่าย ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ภาษี

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Accounting, Senior Accountant, Accounting Manager
 • AR, AP, GL, bank reconcile, intercompany
 • CPD, multinational company, trading, manufacturing

21 hours ago

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Good English communication is a must
 • Knowledge of AP & General accounting procedures
 • 2-month contract

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Accounting
 • At least 3 year experience in AP or related
 • Fair English is a must

21 hours ago

 

Applied
 • Branch control, control policies
 • Transactional basis / branch operation
 • Internal control or compliance issues

21 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.