• ม.6 ,ปวช ขึ้นไปไม่จำกัดสาขา
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ชาย/หญิง

17 hours ago

 

Applied
 • Cost accounting experience
 • Manufacturing experience is advantage
 • Good English

17 hours ago

THB55k - 90k /month

Applied
 • to work in new and growing company
 • to work as person in charge of all accounting task
 • to utilize coordinating and administration skill

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • to work in leading manufacturing company
 • to work in constantly expanding company
 • to work in major automotive parts manufacturer

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • 2 years experiences
 • Contract 12 month/renewable
 • Apply to inthiraporn.k@manpower.th.com

17 hours ago

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Accounting/บัญชี การเงิน/ Accountant/Finance
 • 3 - 8 years experience
 • Samutprakarn

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in pricing, forecasting, sales analysis
 • Strong business, financial & analytical acumen
 • Good skill in BOM, pricing, costing software

25-Jul-17

THB90k - 120k /month

Applied
 • Hold a bachelor’s degree in the Accountancy
 • Knowledge in ERP system
 • Take perseverance in solving problems

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา การบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานบัญชี 3 ปีขึ้นไป
 • ผลตอบแทนปลายปี

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Master’s or Bachelor’s Degree in Accounting
 • Male or female, aged 35 – 45 years old
 • 10 years of Finance & Accounting experience

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 1 year work experience in accounting
 • Knowledge of costing and taxation.

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย-หญิง อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี บัญชี
 • มีประสบการณ์งานทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย 4 ปี

25-Jul-17

 

Applied
 • ชาย - หญิง
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ในสายงาน อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

25-Jul-17

 

Applied
 • Male or Female
 • Age between 26 - 30 years old
 • Experience 0 - 5 years

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย - หญิง
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ในสายงาน อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

25-Jul-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

25-Jul-17

 

Applied
 • Opportunity to utilize accounting skill as manager
 • Opportunity to improve management skill
 • Good, open and warm working environment

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-30 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานโดยตรง 1-3 ปี

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bonus 4-5 mnths, Medical Allow, PVD Fund, Acct Ins
 • Top Quality Construction Products Manufacturer
 • At least 5 exp. in Accounting

24-Jul-17

 

Applied
 • Aged between 35 - 40 years old
 • Bachelor's Degree or higher in Accounting
 • Good communication and problem solving skills

24-Jul-17

 

Applied
 • จบ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

24-Jul-17

 

Applied
 • Female, age 25-30 years old
 • 0-4 years experience in accounting
 • Proficient in Oracle System and MS Office

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • 2 years experience in accounting
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Knowledge of Thai tax rules

24-Jul-17

 

Applied
 • เพศ ช-ญ อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีความขยัน รับผิดชอบต่อหน้าที่
 • ใช้โปรแกรม EXPRESS ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Jul-17

 

Applied
 • Male / Female, age 28-38 with a degree in Account
 • 5+ years experience in handling Cost Accounting
 • Working knowledge of Production Costing Calculate

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • To work in leading manufacturing company
 • To work in constantly expanding company
 • To work in major automotive parts manufacturer

23-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Female age between 20 – 27 years old.
 • Diploma or Bachelor’s Degree in Accounting.
 • Experienced 0 - 2 years in accounting.

22-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี

21-Jul-17

 

Applied
 • Female, at least 2 years experience
 • Bookkeeping in accounting program, GL
 • Prepare monthly withholding tax and VAT reports

21-Jul-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

20-Jul-17

 

Applied
 • Cost
 • Suporvisor
 • Accountant

20-Jul-17

 

Applied
 • เพศหญิง วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในการลงบัญชี รายรับ รายจ่าย
 • ทำงานวันจันทร์ ถึง เสาร์ (เสาร์ทำครึ่งวัน)

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • สามารถใช้ Program Computer ได้ดี
 • มีความคิดเชิงบวก และการทำงานเป็มทีม
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

20-Jul-17

 

Applied
 • to work for one of the biggest Japanese companies
 • to work outside of Thailand as your carrier path
 • to brash up your negotiation skills in the company

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • To be responsible consultation of international
 • Bachelor's Degree / higher in Accounting & Finance
 • Competitive compensation, Full package of welfare

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher preferably in Accounti
 • Leadership skills.
 • Good command of both spoken and written English.

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Accounting manager,CPA,CPD,Financial manager
 • GL, costing,manufacturing,MFG pro,good english
 • Tax,vat,close account,factory,monthly report

14-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.