• เพศหญิง
 • ไม่จำกัดอายุ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป

3 hours ago

 

Applied
 • At least 5 years Cost in manufacturing field
 • SAP, US GAAP and Thai GAAP
 • Cost Accounting, Standard Cost , Inventory

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Exp. from Automotive /Electronic from Public Comp.
 • Exp. in all of finance/accounting/costing/IFRS/SAP
 • Financial controller/Director/Manager/ accounting

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30-36 ปี สัญชาติไทย
 • การศึกษาปวส./ ปริญญาตรีด้านการบัญชี หรือ การเงิน
 • มีความรู้และความเข้าใจภาษาอังกฤษ บุคลิกดี

20-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านบัญชี
 • เชี่ยวชาญอย่างสูง การใช้ระบบ SAP
 • เชี่ยวชาญอย่างสูง การใช้ Microsoft Excel ทางบัญชี

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี บัญชี
 • ประสบการณ์3ปี
 • เงินเดือนดี

20-Jul-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบัญชี
 • ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้อย่างคล่องแคล่ว
 • มีความรู้ด้านงานการบัญชี ระบบงานภาษี ระบบงานคลัง

19-Jul-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบัญชี
 • ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้อย่างคล่องแคล่ว
 • มีความรู้ด้านงานการบัญชี ระบบงานภาษี ระบบงานคลัง

19-Jul-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบัญชี
 • ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้อย่างคล่องแคล่ว
 • มีความรู้ด้านงานการบัญชี ระบบงานภาษี ระบบงานคลัง

19-Jul-17

 

Applied
 • จัดเก็บเอกสารและบันทึกรายรับ รายจ่ายประจำวัน
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์จัดทำบัญชีทางด้านการโรงแรม

19-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขา บัญชีและ เป็นผู้ทำบัญชีตามกฎหมาย
 • มีประสบการณ์ในการทำงบการเงินรวม ปิดบัญชี
 • มีความรู้ด้านบัญชีและภาษีอากร อย่างน้อย 5 ปี

18-Jul-17

 

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขาการบัญชี มีประสบการณ์ 0 - 8 ปี
 • ใช้งานระบบ SAP หรือ ERP ได้พิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปฏิบัติงานที่โรงงานปราจีนบุรี ทำงานวันจันทร์-เสาร์

17-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวส.
 • ต้อนรับบริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า
 • รับชำระเงินสด-บัตรเครดิต,ทอนเงิน

17-Jul-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปวส ถึง วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความขยัน ซื่ออสัตย์ และ มีความอดทน

17-Jul-17

 

Applied
 • ป.ตรี บัญชี
 • ประสบการณ์ 2 ปี
 • ประจำ บริเวณนิคมฯโรจนะ ปราจีนบุรี

16-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.