• เพศชาย / หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ปวช. / ปวส. ขึ้นไป
  • เริ่มงานได้ทันที

19-Oct-16

 

Applied
  • เพศชาย / หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่งตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

19-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.