• หญิง และ ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ประสบการณ์ 2-5 ปีในด้านการบัญชี / บัญชีต้นทุน

10 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master in Accounting
 • CPA Holder
 • Experienced from Logistics/Freight Forwarder

10 mins ago

 

Applied
 • Account Payable, Tax
 • Month-end closing
 • Good command in English

10 mins ago

 

Applied
 • degree or professional qualification in Accounting
 • At least 5 years of relevant working experience
 • Good written and spoken English

10 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Accounting officer, Good English skills is a plus
 • 1-3 exp. for junior and 4 years up for senior
 • AP/AR/TAX/VAT/balance sheet, reconcile, analyze

10 mins ago

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • ทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ประกันสังคม
 • บันทึกบัญชี ปิดบัญชี

11 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานควบคุมการติดตามหนี้
 • มีภาวะผู้นำสูง
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

11 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย / อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

11 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • หญิง , ชาย / อายุ(ปี) : 22 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2

11 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย
 • อายุ(ปี) : 30 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 4ปีขึ้นไป

11 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • สามารถทำงานที่ สำนักงานใหญ่ราษฏร์บูรณะ ได้
 • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และคิดอย่างเป็นระบบ
 • จบการศึกษาในระดับปริญญาโท

11 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Monthly, Yearly Information Analysis
 • Partner with other teams for business improvment
 • New headcount for growing company

11 mins ago

 

Applied
 • Control and compliance of local regulations & SOX
 • Dynamic and flexible working environment
 • Good branded global company

11 mins ago

 

Applied
 • Implementing accounting policies/procedures
 • Manage accounting operation&internal control
 • CPA/MBA with experience in SAP

11 mins ago

Above THB120k /month

Applied
 • Financial analysis, Reporting, Forecasting
 • Expenditure controlling by channel
 • Dynamic environment with open career path

11 mins ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Accounting
 • 5-10 Year experiences in accounting
 • Audit background would be an advantage

11 mins ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting or higher
 • Audit background is preferable
 • Minimum 30 years old with at least few years

11 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Financial Controller
 • FMCG Firm
 • MNC environment

12 mins ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Finance/Accounting
 • 3 - 5 years of working experience in audit role
 • Work independently and detail-oriented

5 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์การทำบัญชีภาษี/เงินเดือน/stock
 • อายุไม่เกิน30ปี เพศหญิง
 • วุฒิ ปวช.-ปวส.บัญชี

7 hours ago

 

Applied
 • หน้าที่รับผิดชอบในงาน ดูแลรับผิดชอบ บัญชีลูกหนี้
 • การศึกษา ปริญญาตรี(เทียบเท่า) หรือสูงกว่า
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 25 ปี-38 ปี
 • ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft word, excel

9 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, Thai nationality
 • Bachelor or Master Degree in Accounting or Finance
 • 10 years experience in financial and accounting

9 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, age not over 40 years
 • Bachelor's degree or higher in Accounting or legal
 • Trainer background is preferable

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor / Master Degree in Accounting
 • To coordinate and complete annual audit
 • Need to have knowledge for TFRS for PAE

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา บัญชี อายุ 25 - 30 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ในสายงานก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Cost accounting closing activities
 • Drive and improve inventory accuracy
 • Prepare the monthly report

9 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 23-35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี บัญชี การเงิน บริหารทั่วไป
 • ประสบการณ์ทำงานด้านตรวจสอบภายใน 2-5 ปี

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Certificate of CPA,CIA
 • International audit firm would be advantage
 • Must be able to travel, English is a must

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Accounting, 5 years experience
 • Planning, Controlling, Budgeting, Analaysis
 • Good command of English

10 hours ago

 

Applied
 • Branch control, control policies
 • Transactional basis / branch operation
 • Internal control or compliance issues

11 hours ago

 

Applied
 • Fluent English
 • Has experience in auditing IT projects
 • Financial audit background is welcomed

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in business-related fields
 • Good command in Korean: TOPIK 3+, Eng.: TOEIC 550+
 • A fresh graduate are welcome

12 hours ago

 

Applied
 • Prepare reports and detail analysis of financial
 • prepare documentation of transfer pricing and cost
 • plan process by ensure alignment of assumption

13 hours ago

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Male /Female age between 33-45 years old
 • Able to perform fullset of accountant and admin
 • Good command in English

13 hours ago

 

Applied
 • Degree in Accounting/Finance
 • Experience in accounting consolidation
 • Handle tax planning for Thai affiliate

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Issuing invoices / tax invoices
 • Reporting on tax
 • Reconciling monthly bank statements

13 hours ago

 

Applied
 • Thorough knowledge of accounting principles
 • Experience in audit with a big four is strongly
 • Prepare and publish timely monthly financial state

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Cost Supervisor, Cost system
 • manufacturing, implement project
 • Stable Company with good benefits

13 hours ago

THB55k - 90k /month

Applied
 • Have good command of business English
 • At least, 1 year working experience on Accounting
 • Working experience at Japanese company (Factory)

14 hours ago

 

Applied
 • Responsible for overall accounting control
 • Review the monthly financial statements
 • Ensure all budgeting transactions are executed

14 hours ago

 

Applied
 • Tax Manager
 • FMCG
 • Senior Level

15 hours ago

 

Applied
 • Global Company
 • Regional Exposure
 • Head of Accounting

15 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting or related field.
 • 5 years experience in Internal Audit
 • Strong knowledge in operational audit processes

15 hours ago

 

Applied
 • At least Bachelor degree in Finance or Accounting
 • 3-5 years working experiences in Finance
 • Internal Control & SOX Compliance

16 hours ago

 

Applied
 • Male / Female, age 28 - 40 years old
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in Accounting
 • Minimum 8 years experience in accounting & finance

23 hours ago

 

Applied
 • Responsible for all accounting functions
 • Coordination of year-end audit
 • Analyze financial data and work for improvements

23 hours ago

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 24-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาการบัญชี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

23 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in related filed
 • Good command in English
 • New graduate are welcome

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Financial Analysis
 • Budgeting and forecasting
 • Management reporting

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.