• มีประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป
 • จัดทำ งบการเงิน และรายงานทางบัญชีต่างๆ
 • จัดทำ รายงานทางภาษีอากร ยื่นกรมสรรพากร

4 hours ago

 

Applied
 • Female age 23-27, Bachelor in Accounting, Finance
 • 1-2 years experience in Accounting, Admin
 • Fresh graduate also welcome

4 hours ago

 

Applied
 • Data Analysis and Support
 • Forecasting, Monitoring and Review
 • Analyze payment data of outsource each agency

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • General Ledger, VAT, Fixed assets transactions
 • Month end closing
 • 3 years relevant, practical experience

11 hours ago

 

Applied
 • Accounting and finance background from Banks
 • CPA is a plus
 • Good command of English

11 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Monitor investment opportunities corporate finance
 • Provide strategic financial input on potential M&A
 • New Project and New Funding Analysis

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manage and control all Accounting transactions
 • Handling in Double Tax Agreement, VAT and Tax
 • Prepare monthly, quarterly and yearly report

12 hours ago

THB120k - 160k /month (includes high commission)

Applied
 • Must have CIA and CPA certificates
 • good knowledge of int'l standards internal audit
 • minimum 5 years experiences in internal audit

12 hours ago

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • New grad is Welcome!
 • Good command of English

13 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Aged between 30-40 years
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in Accounting
 • At least 10 years' working experience

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Cost accounting, Cost accountant
 • Machinery, Manufacturing
 • Costing

13 hours ago

 

Applied
 • 5 years of experience in credit analysis
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting, Finance
 • Male or female. Age 28 – 40 years old

15 hours ago

 

Applied
 • Japanese Company
 • Stable Company
 • Good Benefit

17 hours ago

 

Applied
 • Degree or higher in Accounting or Finance
 • 3 years working experience in accounting
 • Good systematic and analytical thinking

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manage Shareholders & Board Committees' meeting
 • corporate information related regulatory filings
 • governance issues and practices related

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Financial MIS analysis, Budgeting and Forecasting
 • KPI consolidation Report, CPA
 • Financial planning and analysis

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษอังกฤษในเกณฑ์ดี
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับดี

28-Apr-17

 

Applied
 • 1-2 years of experience in auditing, compliance
 • Must be able to perform well under pressure
 • Good command of English

28-Apr-17

 

Applied
 • 5 years of experience in financial related area
 • Background in compliance, legal or auditing field
 • Good command of English

28-Apr-17

 

Applied
 • Master’s degree in business/financial/accounting
 • Background in compliance, legal or auditing field
 • Must be able to perform well under pressure

28-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting or Finance
 • Min 10 yrs Finance exp from Hotel/Hospitality
 • Experience from 5 stars hotel chain preferred

28-Apr-17

 

Applied
 • 10 years of experience in accounting and finance
 • Bachelor or Master’s Degree in Accounting
 • Thai nationality, aged 40 - 50 years old

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 3 years of progressively responsible finance
 • Fluency in written and oral English required
 • Inputs transactions and financial data

28-Apr-17

 

Applied
 • 5 years experiences in handling account payable
 • Experience is MNC
 • Good command in English

28-Apr-17

 

Applied
 • 3 years experience in related field
 • Bachelor's degree in any related field
 • General accounting duty

28-Apr-17

 

Applied
 • อายุ(ปี) : 30 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 4

28-Apr-17

 

Applied
 • ตรวจสอบค่าใช้จ่าย
 • ตรวจสอบรายงานการนำส่ง ภงด.
 • .จัดทำรายงานและจัดเก็บเอกสารประจำเดือน

28-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree required
 • 3 years of experience as manager/supervisor
 • Working in a shared service model

28-Apr-17

 

Applied
 • Accounting degree required
 • Analytical skills
 • Experience in SAP FI with TFRS and IFRS

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Strategic Planning Director
 • International Business
 • Report to Group CFO

28-Apr-17

 

Applied
 • Trading
 • Medical devices
 • Pharmaceutical

28-Apr-17

 

Applied
 • Experience in Tax and PAEs
 • Managing all Account and Finance Department
 • Bonus 5 months

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย- หญิง อายุระหว่าง 23 – 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี และการเงิน 0-2 ปี

28-Apr-17

THB16k - 25k /month

Applied
 • วางแผนงานด้านภาษี ตรวจสอบการลงรายงานภาษีต่างๆ
 • ประสบการณ์ด้านการบัญชีอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไปสาขาบัญชี

28-Apr-17

 

Applied
 • Financial Controler with proficient Excel skills
 • Experience in project control and cost management
 • good command in Thai and English

28-Apr-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชีทั้งระบบอย่างน้อย 3 ปี

28-Apr-17

 

Applied
 • ประสบการณ์การทำบัญชีภาษี/เงินเดือน/stock
 • อายุไม่เกิน30ปี เพศหญิง
 • วุฒิ ปวช.-ปวส.บัญชี

28-Apr-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 24-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาการบัญชี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

28-Apr-17

 

Applied
 • Audit ตรวจสอบสาขา (ทุกเรื่อง)
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • สรรหาพนักงาน และจัดทำค่าจ้างพนักงานในแต่ละสาขา

28-Apr-17

 

Applied
 • ใช้โปรแกรมสำเร็จ Express ได้เป็นอย่างดี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • จัดทำเอกสารเพื่อทำแบบยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 – 35 ปี
 • ทำงานที่เดอะคลีนิก 25 สาขาทั่วประเทศ
 • สามารถเลือกสาขาที่สะดวกมาทำงานได้

28-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี-การเงิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านคลินิกความงามจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เก็บเงินเข้าบัญชีธนาคาร+สรุปการขาย

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุประมาณ 20 -35 ปี
 • ปวช.- ป.ตรี สาขาบัญชี
 • ทำบัญชีด้านรายรับ-จ่าย ,รับเช็ค วางบิล

28-Apr-17

 

Applied
 • ร่างกฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และกฎหมายต่างๆ
 • ตรวจสอบแนวการตรวจสอบ
 • ติดตามดำเนินการแก้ไข และเพิ่มเติมข้อบังคับ

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

28-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Accounting, Finance
 • 8 years experience in Finance and Accounting
 • Fluent in English

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Managing day-to-day accounting management
 • Reviewing and verifying invoices
 • Preparing monthly VAT and withholding tax reports

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษา ขั้น ปริญญาตรี ทางการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการทำงาน ไม่น้อยกว่า 3 ปี

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน

28-Apr-17

 

Applied
 • 3 years of progressively responsible finance
 • Fluency in written and oral English required
 • Inputs transactions and financial data

28-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.