• ปวส. หรือเทียบเท่า สาขาใดก็ได้
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

7 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality, age over 30 years
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • Good command or spoken and written English

7 hours ago

 

Applied
 • Operative Planning,Pricing,Budget and Investment
 • Experienced in planning and reporting
 • Good communication in English

7 hours ago

THB70k - 90k /month

Applied
 • have direct experience of the real estate
 • 2 - 4 years of experience in accounting
 • Bachelor’s degree in Accounting

7 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • 5 years experience in accounting field
 • SAP system knowledge is a must
 • Bachelor degree in accounting or higher

7 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor/Master in Accounting, Finance, Economics
 • Newly graduated / Exp.in Accounting, Finance
 • Good command in Engilsh : TOEIC Score: 750++

7 hours ago

 

Applied
 • รวบรวม บันทึก รายงาน ด้านบัญชีด้านจ่าย (A/P)
 • บัญชีด้านจ่าย /เจ้าหนี้
 • บัญชีจ่าย-เงินสดย่อย

7 hours ago

THB16k - 25k /month

Applied
 • 3+ years in Financial Planning
 • Provide financial analysis for monthly,
 • Partner with marketing team to maximize

7 hours ago

 

Applied
 • Establish and enforce proper accounting methods
 • Provide accurate and timely financial information
 • Improve systems and procedures

22 hours ago

 

Applied
 • จบปริญญาตรีหรือโททางด้านการบัญชีและ/หรือการเงิน
 • เข้าใจ งบดุลย์ งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด
 • มีความรับผิดชอบ

25-Mar-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • มีความสามารถทางด้านการเจรจาต่อรอง
 • มีความมั่นใจในตัวเอง
 • มีประสปการณ์ทางด้านงานขาย

25-Mar-17

THB35k - 45k /month (includes high commission)

Applied
 • งานเกี่ยวกับงานด้านบัญชีลูกหนี้
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี การเงินการธนาคาร

25-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 21 – 30 ปี
 • การศึกษาระดับ ปวช.ปวส. ปริญญาตรี บัญชี, การเงิน
 • ประสบการณ์ทำงาน 0 – 2 ปี (ยินดีรับ น.ศ.จบใหม่)

25-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Fast growing e-commerce company
 • International environment: 65 nationalities
 • Premier office location: Central World

25-Mar-17

 

Applied
 • Fast Growing E-Commerce Company
 • International Environment: 65 Nationalities
 • Great Location: Offices at Central World

25-Mar-17

 

Applied
 • Male,Female, 35-40 years, BTS Ploenchit
 • More than 5 yrs exp as accounting field
 • 40,000-50,000 THB + Bonus, JP IT & Network company

25-Mar-17

 

Applied
 • Assistant Accounting,HR&Admin Mgr, BTS Sukhumvit
 • 10-15 years exp as Accounting&Finance@Trading Biz
 • Thai FemaleOnly,35-45 years old,70-90K,CPD License

25-Mar-17

 

Applied
 • reconcile cash
 • Knowledge of TAX & VAT
 • Recording journal voucher

24-Mar-17

 

Applied
 • Experience 3-5 years
 • Good Communication in English
 • Good personality

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in accounting, finance
 • Must be able analyze and resolve complex account
 • 1 year of professional accounting or auditing

24-Mar-17

 

Applied
 • Sound knowledge in AML/CFT/KYC rules & regulations
 • Good overview knowledge of banking operations
 • Able to write and interpreted Thai to English

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in any related field
 • Experience in spread sheets and excel
 • Knowledge of Banking products

24-Mar-17

 

Applied
 • work in the leading long history company
 • contribute Accounting & Finance skills
 • An opportunity to work in convenient location

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Accounts Receivable Manager, AR Manager
 • AR Supervisor, Accounts Receivable, Accounting
 • Accounting Manager

24-Mar-17

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Join innovative global industry leader
 • Dynamic talented multinational team
 • Excellent training and development opportunities

24-Mar-17

 

Applied
 • Aged 26-35 years old
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Thai nationality

24-Mar-17

 

Applied
 • Managing financial statement consolidation
 • Handling financial statement analysis
 • Developing accounting processes aligned to policy

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, aged 25-27 years old.
 • Bachelor’s degree in Accounting.
 • Having experience in Accounting (AP)

24-Mar-17

 

Applied
 • Handling remuneration for all channels
 • Managing projects and being a key contact person
 • Setting and monitoring budget usage.

24-Mar-17

 

Applied
 • Graduate in Finance, Accounting or Economics
 • Experience 5+ years in credit analysis
 • To be able travel to upcountry/ another locations

24-Mar-17

 

Applied
 • Database management
 • Proficiency in Microsoft Excel
 • Good analytical skills and systematic thinking

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • degree in accounting or finance
 • 5 years of experience in a finance role
 • Experience in real estate or related business

24-Mar-17

 

Applied
 • Master degree in Finance, Intl. Business.
 • 5 years related experience in Financial Planning.
 • Good verbal and written communication skills.

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Attractive salary package
 • Work with international consulting firm
 • Exciting career

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Fluent English
 • Has experience in auditing IT projects
 • Financial audit background is welcomed

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Fast Growing eCommerce Company (Online Travel)
 • Great location: The Offices at Central World
 • International Workplace (65 nationalities)

24-Mar-17

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • VAT or Customs related experience
 • Degrees in Accounting or Law
 • English proficiency

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor or Master's degree in Law
 • Proficiency in English is essential
 • Possess a lawyer license

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Payment Operation Support, AP Officer
 • Payment Manager, Payment Chinese Speaking
 • Payment Operation Support, AP Supervisor

24-Mar-17

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Financial & Operation Control
 • background of the hospital business
 • implement and set up system

24-Mar-17

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Payment, AP, Account Payable, Accounts Payable
 • Accounting Officer, AP, AR, GL
 • Payment, Administration

24-Mar-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Fast Growing eCommerce Company (Online Travel)
 • Great location: The Offices at Central World
 • International Workplace (65 nationalities)

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • AP Manager, Payment Manager, Account Payable
 • A/P financial, Account Payable Manager
 • Payment

24-Mar-17

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Fast Growing eCommerce Company (Online Travel)
 • Great location: The Offices at Central World
 • International Workplace (65 nationalities)

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • 10 years’ experience in finance and accounting
 • Aged between 33 - 38 years old
 • Bachelor degree in Accounting or Finance

24-Mar-17

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี-ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

24-Mar-17

 

Applied
 • Degree qualifications in accounting/finance
 • Experience in leading financial due diligence
 • Four years experience in transaction advisory work

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • Knowledge of Taxation is preferred
 • Good in English writing and speaking

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Compliance/Operation Control
 • Experienced in Policy & Procedure writing
 • Compliance or auditing experience preferred.

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุม ดูแล ดำเนินการและบริหารจัดการงานบัญชี
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท

24-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.