• หญิง อายุ 20-35 ปี
 • การศึกษา ปวส-ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่องแคล่ว

11 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Degree or higher with in Accounting, Finance
 • Expertise PC skills and Microsoft office
 • Above-average oral and written communication skill

17 hours ago

 

Applied
 • จบปริญญาตรีด้านบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านการทำบัญชี อย่างน้อย 1 ปี
 • บัญชีด้านรายรับ-รายจ่าย

17 hours ago

 

Applied
 • Corporate planning
 • Organize corporate strategy, KPI setting
 • Develop strategy and progress report

17 hours ago

 

Applied
 • big4 experience in advisory HIGHLY REGARDED
 • Accounting & Finance related qualifications
 • LEAN Enterprise/Six Sigma/Kaizen

17 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • CPA, CPD or Bachelor’s Degree in Finance
 • Leads local account team, organize the necessary
 • Ability to work with one assistant to perform

17 hours ago

 

Applied
 • Checking vat.
 • Bachelor's degree in Accounting or Finance
 • Keeping company voucher.

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Investment Banking experience
 • Credit card product expperience
 • Fast growing digital business firm

17 hours ago

 

Applied
 • Process all accounting for 20 holding companies
 • At least 7 years of experience in accounting
 • Audit background is a must

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Central Bangkok
 • Stock-listed global firm
 • Report to regional finance manager

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Finance and Accounting in Listed / Public company
 • 10 Years exp. in tax, F45 and financial statement
 • Good command of English

17 hours ago

 

Applied
 • Good command of English with CPD
 • Account analysis & corporate month-end processing
 • Work with external auditors for financial reports

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for controlling the overall Accounting
 • Female, Thai nationality.
 • At least 5 years’ experienced in Accounting field.

17 hours ago

 

Applied
 • Contacting bank to book foreign exchange rate.
 • Controlling transactions and L/Cs.
 • Female only.

17 hours ago

 

Applied
 • Provide advice on governmental regulations
 • define the Bank’s rules and regulations
 • Monitor operations to ensure compliance

17 hours ago

 

Applied
 • เพศ หญิง วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • อายุ 22 ปี ไม่เกิน 35 ปี
 • มีความรู้ด้านบัญชีหรือทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 20 ปี ไม่เกิน 35 ปี
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำรายงานงบดุล รายงานกำไรขาดทุน
 • ตรวจสอบ แก้ไข ปิดบัญชีประจำเดือนและบัญชีประจำปี
 • ติดต่อประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก

17 hours ago

 

Applied
 • Responsible for all accounting & finance processes
 • Strong background in AP function.
 • Experience with SAP is preferable.

17 hours ago

 

Applied
 • Degree in Accounting / Finance or related field
 • Experience in a financial/accounting function
 • Excellent English communication skills

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • IPO experience
 • experienced in working for Multinational companies
 • Strong experience in Business Partner with CEO

17 hours ago

 

Applied
 • Degree or higher in an accounting or finance.
 • Experience in RBC, Thai Tax and Accounting.
 • (TAS), IFRS, SET and OIC regulations

17 hours ago

 

Applied
 • 10 years working experience as full time tax
 • Legal and/or accounting academic background
 • Monitor tax law changes

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Central Bangkok
 • Multi-national
 • CPA Qualification

17 hours ago

 

Applied
 • สามารถทำงานที่ สำนักงานใหญ่ราษฏร์บูรณะ ได้
 • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และคิดอย่างเป็นระบบ
 • จบการศึกษาในระดับปริญญาโท

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เตรียมข้อมูลหน่วยงานผู้รับการตรวจสอบ
 • ดำเนินการตรวจสอบตาม Audit Program
 • จัดทำสรุปผล ข้อเสนอแนะ และ รายงานการตรวจสอบ

17 hours ago

 

Applied
 • At least 6-8 years of experience
 • CPA or CIA is preferred
 • Compliance, Risk management & Internal Audit

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Accounting, Finance
 • Minimum of 5 years working experience in auditing
 • Experience in the insurance or financial service

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Able to reconcile Withholding Tax and VAT.
 • Verify and ensure all Withholding Tax Calculation
 • Verify and ensure all Tax Invoice

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • College degree required with major work in busines
 • Strong academic background required
 • Excellent communication skills

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • หญิงอายุ ระหว่าง 27 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษาระดับ ขั้นต่ำ ปริญญาตรี
 • รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

17 hours ago

 

Applied
 • หัวหน้าแคชเชียร์
 • ซีเนียร์แคชเชียร์
 • แคชเชียร์

17 hours ago

 

Applied
 • Accounting Manager
 • MNCs
 • Sukhumvit area

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Delivering monthly forecasts.
 • Degree in Finance or Accounting.
 • Multinational company experience.

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for a central role in Accounting
 • Work in expansion Business Company in ASEAN market
 • An opportunity to be contribute for ASEAN market

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • drive the organization to move forward efficiently
 • We become one of the fastest growth automobile
 • Opportunity to work with management position

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting
 • 0-3 years experience in the Accounting
 • Ability to complete month-end closing

17 hours ago

 

Applied
 • Degree graduate in Accounting and Financial.
 • Proven track of experience in Fashion Retail.
 • Familiar with IFRS # 7, 9, 13, 39 is an advantage.

17 hours ago

 

Applied
 • Min. 5 years experience in Internal Audit
 • Good analytical and systematic thinking
 • Good command of English

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 10 years of experience in finance
 • Degree in Accounting/ACCA
 • Management of a team

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good knowledge of Navision as ERP system
 • 3 years of relevant experience in accounting
 • Diploma in Accounting from recognized institution

17 hours ago

 

Applied
 • คิดเงิน ทอดเงินลูกค้า
 • นำเงินเข้าธนาคาร
 • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปริญญาตรี

17 hours ago

 

Applied
 • คิดเงิน ทอดเงินลูกค้า
 • นำเงินเข้าธนาคาร
 • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปริญญาตรี

17 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in accounting
 • Welcome fresh graduate in Accounting
 • Good excel with cost accounting knowledge

17 hours ago

 

Applied
 • Tax expertise
 • Accounting
 • Tax standard

17 hours ago

 

Applied
 • Master’s or degree in Accounting, Finance
 • Payroll payment bookings
 • Fixed-asset accounting, inter-company accounting

17 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in business-related fields
 • Managing and executing customer order, invoicing
 • Fluency in Mandarin

17 hours ago

 

Applied
 • Degree in Business Administration, Accounting
 • Experience in Accounting and Audit are advantage
 • Good command of spoken and written English

17 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • 5 years of experience in Accounting, CPA is prefer
 • Experience in SAP is a plus

17 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.