• เข้าใจงานบัญชี
 • ตรงต่อเวลา
 • ขยัน มีปฏิภาณไหวพริบ

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ติดต่อประสานงานภายในและภายนอก และงานอื่น ๆ
 • จัดทำ ดูแล ตรวจสอบ ปิดงบต่าง ๆ ได้
 • สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

1 hour ago

 

Applied
 • Accounting degree with strong Costing experience
 • Manufacturing experience
 • English Skills and Hands on

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor Computer Science,Business, related field
 • 1+years IT support, Excel, Accounting, ERP, SQL
 • Salary, compensation, other benefits

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Taking on role as a partner with senior manager
 • Preparing financial operating reports, annual plan
 • Preparing financial materials for the line manager

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Specialized in Manufacturing Costing
 • Familiar Management Reporting
 • Strong in Thai Labour Law and related compliances

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Open Purchase Order's,
 • File all documents correctly
 • Work with Box and Label Company

1 hour ago

 

Applied
 • responsible for tax filling
 • work as tax consultant, technical support
 • analyze potential tax risks and plan tax strategy

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • To work with famous Japanese leasing company
 • To distribute experience & knowledge
 • Monitor economic situation and customer news

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Engagement planning: identify key process/system
 • To work with famous Japanese leasing company
 • To distribute and develop experience in Internal

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Treasury and Consoidation
 • Listed Company
 • CPA is a plus

1 hour ago

 

Applied
 • Producing accurate financial reports
 • Communicate with Regional/Global team
 • CPA, Good command of English

1 hour ago

THB70k - 90k /month

Applied
 • Finance and Accounting functions
 • Experience in Accounting or Audit
 • English is a must

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • degree or higher in Accounting / Finance
 • 4+ years of accounting/finance experience
 • Good interpersonal, communication

1 hour ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 20 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี

1 hour ago

 

Applied
 • basic salary+bonus+allowance
 • Reviewing general ledger (GL) account
 • Diploma / degree in accounting / finance

1 hour ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปีขึ้นไป
 • จบวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป บัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office โปรแกรมพื้นฐาน

1 hour ago

 

Applied
 • Reconcile accounts payable transactions
 • To be responsible for petty cash
 • Assist with month-end and year-end closing

1 hour ago

 

Applied
 • Up-to-date and accurate all data for Finance team
 • Can communicate in English
 • Strong in Excel skills

1 hour ago

 

Applied
 • Must be over 35, Thai Nationality
 • Degree in Accounting, Finance or relevant
 • 5 years of experience in accounting or finance

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • เป็นผู้ทำบัญชี CPD ***
 • มีความละเอียดรอบคอบ

1 hour ago

 

Applied
 • ทำบัญชีด้านรับ-จ่าย
 • บันทึกข้อมูลและสรุปรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน
 • ปิดบัญชี และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

1 hour ago

 

Applied
 • Opportunity to work for stable company
 • Opportunity to work under high standard company
 • New graduate is also OK

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Review contract
 • Coordinate with Sales and Marketing Team
 • Report directly to MD

1 hour ago

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor degree, Finance or Accounting or related
 • 3-5 years’ work experience in Finance/Accounting
 • Good English communication (writing and speaking)

1 hour ago

 

Applied
 • Excellent command in English
 • Degree in Accounting, Finance, Economic, Engineer
 • 5 years experiences in analytical activities

1 hour ago

 

Applied
 • Auditing company branch operations
 • 3-5 years’ experience in auditing
 • Experience in the FMCG retail industry

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • เงินเดือน 18,000-22,000
 • Work location : ใกล้ BTS อ่อนนุช
 • ส่งประวัติมาที่ inthiraporn.k@manpower.th.com

1 hour ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • 10 years in Finance Accounting, Plant Control
 • 5 years in Managerial role
 • Fluent in English suchat@kensington.co.th

1 hour ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา การบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office

1 hour ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ บริหารบัญชี หรือการเงิน10 ปีขึ้นไป
 • ภาษาอังกฤษ พูด ฟัง อ่าน เขียน ระดับดี

1 hour ago

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช-ป.ตรี ด้านบัญชีเบื้องต้น
 • รักในความก้าวหน้า และ ขยัน

1 hour ago

 

Applied
 • ชาย,หญิง อายุ 20-35 ปี
 • วุฒิการศึกษปวช.ปวส. หรือปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

1 hour ago

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ25-35ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 3-5ปี

1 hour ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ดูแลบริหารงานด้านบัญชีทั้งระบบ
 • ปิดงบประจำเดือน ประจำปีตรวจสอบภาษีมูลค่าเพิ่ม

1 hour ago

 

Applied
 • จัดทำเอกสารบัญชี
 • ปวส. - ปริญญาตรี การบัญชี อายุไม่เกิน 25 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชี Express

1 hour ago

 

Applied
 • BA./Master in Finance,Accounting,AIS,IT,Management
 • Experience 3 year in Bank ,Securites,Asset Mgnt.
 • Similar field such as credit, compliance, Control

1 hour ago

 

Applied
 • Female, aged 35 – 40 years old
 • 3 years’ experience in accounting or financial
 • Communication and training skills

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Accounting officer, Good English skills is a plus
 • 1-3 exp. for junior and 4 years up for senior
 • AP/AR/TAX/VAT/balance sheet, reconcile, analyze

1 hour ago

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Company’s Tax return form (PND.51)
 • Corporate Income Tax form (PND.50)
 • Audit

1 hour ago

 

Applied
 • Amazing Career Opportunity in an IT MNC
 • Great Salary and Attractive Benefits
 • International, Fun and Dynamic Working Environment

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Handle payment processing of all holding companies
 • Handle accounting transaction records and monthly
 • Prepare monthly management accounts and monthly

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Annual Budget and Rolling Forecast
 • Budget control
 • Reporting/ Analysis/ Management Accounting

1 hour ago

 

Applied
 • Drive and leadership
 • Strategic thought
 • Organizational conscience

30-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • To utilize your skills and grow with the big firm
 • To gain experience in Japanese Accounting/Auditing
 • Prepare statutorily financial statement

30-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Age 25 - 27 years old
 • High Vocational Certificate or Bachelor Degree
 • Good command of English and Computer Skill

30-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting or Finance
 • 3 years’ experience in Account Payable function
 • Good command of English, both written and spoken

30-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป
 • จัดทำ งบการเงิน และรายงานทางบัญชีต่างๆ
 • จัดทำ รายงานทางภาษีอากร ยื่นกรมสรรพากร

29-Apr-17

 

Applied
 • Female age 23-27, Bachelor in Accounting, Finance
 • 1-2 years experience in Accounting, Admin
 • Fresh graduate also welcome

29-Apr-17

 

Applied
 • Data Analysis and Support
 • Forecasting, Monitoring and Review
 • Analyze payment data of outsource each agency

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.