• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป (บัญชี. การเงิน)
 • มีประสบการณ์ในด้านบัญชีหรือการเงินอย่างน้อย 2–3 ปี
 • มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

14 hours ago

 

Applied
 • degree or higher in Accounting (GPA > 3.00)
 • experience in accounting is advantage
 • Should have service minded and work well in a team

20 hours ago

 

Applied
 • ออกสาขาเพื่อตรวจสอบมาตรฐานสินค้า
 • ตรวจสอบมาตรฐานการควบคุม และการจัดการสินค้า
 • ตรวจสอบมาตรฐานการจัดการเงินสดย่อย

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master/Bachelor Degree in Accounting/ Finance
 • 5 years in managerial experience in MNC
 • Analyze financial data and provide accurate

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • All local taxes, tax planning, tax compliances
 • Oversee the preparation and filing of tax returns
 • Strong in domestic taxes, tax laws & compliances

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา วิชาการบัญชี
 • ใช้โปรแกรมทางบัญชี เช่น SAP, EXCEL ได้เป็นอย่างดี

21-Feb-17

 

Applied
 • ปฏิบัติงานด้านบัญชี - การเงิน ตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • ปวช. สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี - การเงิน และการจัดระบบเอกสาร

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบการบันทึกรายการรับ-จ่าย
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา การบัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Costing, Accounting, SAP
 • Analysis, Budgeting
 • Good command of English

21-Feb-17

THB45k - 90k /month

Applied
 • Bachelor degree in business Administration, Law
 • Organize and prepare agendas for board meetings
 • Maintain the register of shareholders

20-Feb-17

 

Applied
 • Experience in Internal Audit in Manufacturer
 • Listed company experience is preferred
 • Knowledge of internal auditing and accounting

19-Feb-17

 

Applied
 • Age between 28-45 years
 • Excellent communication and interpersonal skill
 • Able to learn and grow in the organization

19-Feb-17

 

Applied
 • Assistant Finance Manager
 • FMCG
 • For Fun and Vibrant people

18-Feb-17

 

Applied
 • มีความรู้ด้านบัญชี-การเงิน
 • สามารถลงบัญชี-ปิดบัญชีได้ ตรวจบิลขาย, Statement
 • ตรวจ ภงด.1,3,53 และ ภ.พ.30 ยื่นสรรพากร ประจำเดือน

18-Feb-17

 

Applied
 • วางบิล - รับเช็ค
 • รับส่งเอกสารต่างๆ
 • งานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย

18-Feb-17

 

Applied
 • 10 years in cost accounting experience for factory
 • Experienced in agricultural business is preferable
 • Able to set up cost accounting system

17-Feb-17

 

Applied
 • Monitor all finance and accounting activities
 • Prepare monthly closing Balance Sheet & adjustment
 • Work closely with Operations or other departments

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Accounting
 • Commercial Finance
 • Accounting & Finance

17-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in accounting
 • Familiarity with ORACLE will be advantage
 • Responsible and hard working.

09-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.