• หญิง อายุ 23 ถึง 30 ปี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ขยันขันแข็ง รอบคอบ

1 hour ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำบัญชี หรือตรวจสอบบัญชี 5 ปีขึ้นไป
 • สวัสดิการ: โบนัส ค่าเดินทาง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ ค่ารักษาพยาบาล ชุดพนักงาน

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai National, at least 33 years old
 • Bachelor degree in Accounting
 • Minimum of seven years’ experience in a manufactur

19 hours ago

 

Applied
 • Salary : Negotiable
 • 6-10 years Experience
 • Employment : Permanent , Full time.

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลการชำระเงิน เงินสด/โอนชำระธนาคาร
 • ปวส. - ปริญญาตรี ในสาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

27-Oct-16

THB10k - 16k /month

Applied
 • เพศชาย / หญิง (เพศชายไม่มีภาระทางทหาร)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้น ไหวพริบ

27-Oct-16

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง , อายุ 20 - 30 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา บัญชี
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการตรวจสอบบัญชี

26-Oct-16

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี

26-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง (เพศชายไม่มีภาระทางทหาร)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้น ไหวพริบ

26-Oct-16

 

Applied
 • จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีด้านบัญชี
 • ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่าย
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินและบัญชี

26-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

26-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. / ปวส. ขึ้นไป
 • เริ่มงานได้ทันที

26-Oct-16

 

Applied
 • ช/ญ ปวส. การเงิน/การบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านภาษีอากรและมาตรฐานการบัญชี

26-Oct-16

 

Applied
 • มีความตั้งใจทำงาน
 • รับผิดชอบงานได้ดี
 • มีอัธยาศัยดี ทัศนคติดี

25-Oct-16

 

Applied
 • 5 years experience in Manufacturing controlling
 • Good understanding of standard costing
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting

25-Oct-16

 

Applied
 • Male/Female, Thai nationality
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • 10 years’ experience in Accounting and Finance

24-Oct-16

 

Applied
 • บริหารจัดการงานด้านบัญชีและการเงินของบริษัท
 • ประสบการณ์ด้านการบัญชีและการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ทำการจัดซื้อสินค้า และตัดสต๊อค
 • ขยันซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
 • มีอัธยาศัยดีต่อเพื่อนร่วมงาน

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Accountant - AR
 • Strong communication and analytical skills
 • Experience in Sage or AccPac

24-Oct-16

 

Applied
 • มีความตั้งใจทำงาน
 • รับผิดชอบงานได้ดี
 • มีอัธยาศัยดี ทัศนคติดี

23-Oct-16

 

Applied
 • Age between 27 - 35 years old
 • Bachelor degree in accounting, or other related
 • 4 - 7 years experiences in accounting field

23-Oct-16

THB10k - 16k /month

Applied
 • เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี (1 อัตรา)
 • ความรู้ความชำนาญจัดการเอกสารทางบัญชี
 • -

22-Oct-16

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี (1 อัตรา)
 • ความรู้ความชำนาญจัดการเอกสารทางบัญชี
 • -

22-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี / การเงิน อย่างน้อย 5 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจในบัญชีต้นทุน , ด้านภาษี
 • สามารถไปปฏิบัติงานที่จังหวัดเชียงรายได้

22-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.