• หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.
 • มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ MS office

26-May-17

 

Applied
 • สามารถปิดงบภายในได้ สรุปกำไรขาดทุน
 • ปริญญาตรีสาชาบัญชีโดยตรง
 • มีความเข้าใจเรื่องภาษีอากรอย่างดี

24-May-17

 

Applied
 • ปวส การบัญชี หรือปริญญาตรีด้านบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี 2 ปีขึ้นไป
 • ตั้งหนี้ คีย์บิลซื้อ จัดเก็บใบรับสินค้า ใบซื้อสินค

24-May-17

 

Applied
 • Aged over 35 years old.
 • Bachelor’s Degree in Accounting/Corporate Finance.
 • Minimum of 5 years’ experience in accounting is re

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum of 2 year’s experience as a Chief account
 • Support day-to-day execution of general ledger
 • Calculate Budgets plans

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Global company
 • Attractive package
 • Large organization

22-May-17

 

Applied
 • ประสบการณ์การทำงานด้านงบการเงิน 8 ปีขึ้นไป
 • ติดต่อประสานงานแต่ละฝ่ายรวมทั้งผู้ตรวจสอบ Auditor
 • วางแผนและตรวจสอบสต็อคปุ๋ยและยา

22-May-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ ทำงาน ด้านงานตรวจสอบอย่างน้อย 2-3 ปี
 • มีทักษะการเจรจาติดต่อสื่อสาร / ประสานงานที่ดี
 • ตรวจสอบงาน / โครงการที่ได้รับมอบหมาย

16-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.