• ติดตามเอกสารการเบิก-จ่าย Payment
 • ปวส.หรือปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีโครงการก่อสร้าง

23 hours ago

 

Applied
 • งานบัญชี - การเงิน ปิดงบ
 • งานด้านภาษี
 • บริหารจัดการงานบัญชีภายในของบริษัท

09-Dec-16

 

Applied
 • Thai nationality, Age is minimum in 26 years
 • degree or higher in Accounting and Finance
 • knowledge in accounting procedures THAI GAAP

09-Dec-16

 

Applied
 • งานบัญชี - การเงิน ปิดงบ
 • งานด้านภาษี
 • บริหารจัดการงานบัญชีภายในของบริษัท

09-Dec-16

 

Applied
 • Management Account
 • Budget
 • Prepare the business performance report

09-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting
 • 4-5 years of experience in general accounting
 • Having basic knowledge in tax e.g. withholding tax

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Accounting
 • month-end closing
 • oracle, hyperion

07-Dec-16

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความรู้ขั้นพื้นฐานด้านการบัญชีและภาษีอากร
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ปวส.- ปริญญาตรี สาขาบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ทำงานบัญชีต้นทุนโรงงานอย่างน้อย 2 ปี

06-Dec-16

THB10k - 13k /month

Applied
 • Bachelor / Master Degree in Accounting
 • Have experience 8 years up in Accounting
 • Experience in BPCS and/or Hyperion is advantageous

06-Dec-16

 

Applied
 • 3+ years for Junior, 7+ years for Senior
 • Bachelor Degree or higher in Accounting
 • Female only, aged 25+ years.

05-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 25-45 ปี
 • คุณวุฒ ปวส.-ป.ตรี

05-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.