• Welcome the new graduate
 • Accommodation provide including meals
 • Professional Development opportunity

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Accounting/บัญชี การเงิน/ Accountant/Finance
 • New Graduate/ Fresh Graduate
 • Nakhonratchasima

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลงานบัญชี สามารถบันทึกบัญชี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี

22 hours ago

 

Applied
 • ขายสินค้าและบริการลูกค้า
 • บุคลิกภาพดี รักการขาย การบริการ
 • ซื่อสัตย์ ขยันและอดทน

22 hours ago

 

Applied
 • qualified accountant with 5 years experience
 • Excellent background in accounting & finance
 • Control and supervises the finance function

22 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี 5 ปี ขึ้นไป
 • เพศหญิง อายุ 30-40

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบในการดูแลค่าใช้จ่ายฟลีทก๊าซธรรมชาติ
 • รับผิดชอบในการบันทึกบัญชีดูแลเอกสารต่างๆ
 • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี บัญชี

22 hours ago

 

Applied
 • จัดทำรายได้ - ค่าใช้จ่าย ตรวจสอบ
 • กำกับดูแลการจ่ายเช็คและการโอนเงิน
 • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี การเงิน สาขาที่เกี่ยวข้อง

22 hours ago

 

Applied
 • เพศ ช/ญ อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • มีวุฒิหรือประสบการณ์ในการทำบัญชี
 • เงินเดือนเริ่มต้น 9,500-12,000 บาท

24-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

24-May-17

 

Applied
 • Aged over 35 years old.
 • Bachelor’s Degree in Accounting/Corporate Finance.
 • Minimum of 5 years’ experience in accounting is re

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ปวส-ปริญญาตรี คณะบัญชี
 • ประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป
 • คีย์ข้อมูลบัญชี รายรับ-รายจ่าย

24-May-17

 

Applied
 • BOI Experience
 • Manufacturing/ Assembly Company Experience
 • 5 years work experience

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง / ชาย อายุ 20-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • สามารถขับรถได้

23-May-17

 

Applied
 • อายุระหว่าง 20-35 ปี
 • รักงานด้านการบัญชี-การเงิน และภาษี
 • ปวส. หรือ ปริญญาตรี

23-May-17

 

Applied
 • Control and supervises the finance function
 • Excellent background in accounting & finance
 • THAI NATIONAL ONLY

17-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.