• เพศชาย-หญิง
  • อายุ 18-35 ปี
  • มีทักษะในการทำงาน

24-Apr-17

 

Applied
  • มีประสบการณ์ทำบัญชี หรือตรวจสอบบัญชี 5 ปีขึ้นไป
  • สวัสดิการ: โบนัส ค่าเดินทาง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์ ค่ารักษาพยาบาล ชุดพนักงาน

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.