• เพศหญิง อายุ 25 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. บัญชี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

25-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • อายุ 18-35 ปี
 • มีทักษะในการทำงาน

22-Feb-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 22 - 30 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาบัญชี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

20-Feb-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 22 - 30 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาบัญชี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

20-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor degree in accounting or related
 • Background in manufacturing; jewelry is plus
 • At least 7-10 years of experience in accouting

20-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.