• Overall management of A/P,A/R,G/L,
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • Male/Female Above 37 years old.

5 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

5 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

5 hours ago

 

Applied
 • Daily check the accuracy of inventory transactions
 • Daily check and control inventory at loading area
 • Calculation WIP cost from subcontractor

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, age under 30 years old
 • Bachelor’s degree or more in Accounting/Financial
 • 1 year exp in Internal Auditor, Auditor

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี ด้านบัญชี

21-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี

20-Oct-16

 

Applied
 • Min.8 years experiences from manufacturing
 • Good English both spoken and written
 • Apply to inthiraporn.k@manpower.th.com

20-Oct-16

THB120k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23-30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • หากมีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ ด้านบัญชี
 • ทำเอกสารบัญชีรายรับ รายจ่าย เขียนบิลส่งของ
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

19-Oct-16

 

Applied
 • รับผิดชอบดูแลงานในแผนกบัญชี-การเงิน
 • ติดต่อประสานงานและรวบรวมเอกสารจากฝ่ายต่างๆ
 • บันทึกบัญชีรับ – จ่ายประจำวัน

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Finance Manager
 • Accounting
 • All accounting monthly closing, AR, AP,

11-Oct-16

THB55k - 90k /month

Applied
 • Prepare month-end closing transaction.
 • Reconcile / prepare monthly .
 • Sr. Costing Officer / Costing Officer

11-Oct-16

THB25k - 45k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.