• มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 5 ปี
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการปิดงบการเงินอย่างน้อย 3 ปี
  • มีภูมิลำเนาในจังหวัดกระบี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5 hours ago

THB25k - 30k /month

Applied
  • ประสบการณ์ตามตำแหน่งงานอย่างน้อย 1 ปี
  • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ
  • มีความรับผิดชอบสูง

27-Apr-17

 

Applied
  • จัดทำบัญชีของโรงแรมให้เป็นไปตามมาตราฐาน
  • มีประสบการณ์ตามตำแหน่งงานอย่างน้อย 1 ปี
  • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ

27-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.