• ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Express

10 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 20 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความซื้อสัตย์ตรงต่อเวลา

10 hours ago

 

Applied
 • เพศ หญิง / ชาย อายุ 20-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • สามารถขับรถได้

10 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชี
 • จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย
 • มีประสบการณ์การตรวจสอบบัญชี

19-May-17

 

Applied
 • ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย และอื่น ๆ ในด้านบัญชี
 • มีความสามารถทางบัญชีโดยตรง

18-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช - ปริญญาตรี สาขา บัญชี
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ใส่ใจในการทำงาน

18-May-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting, International Trade
 • Male or female, Thai nationality
 • BASED IN KHON KAEN

18-May-17

 

Applied
 • Aged over 35 years old.
 • Bachelor’s Degree in Accounting/Corporate Finance.
 • Minimum of 5 years’ experience in accounting is re

17-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.