• ควบคุมดูแลแผนกบัญชีทั้งหมดในทีม 20 คน
 • ต้องสามารถเป็นที่ปรึกษาในทีมได้
 • จัดการการบัญชีงบประมาณการวางแผนการรายงานผลิตภัณฑ์

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • TAX
 • Excise TAX
 • Customs

3 hours ago

 

Applied
 • Managing accounts closing & taxation activity
 • Oracle / or SAP experience
 • Experience in managing whole loop of accounting

3 hours ago

 

Applied
 • Audit ตรวจสอบสาขา (ทุกเรื่อง)
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • สรรหาพนักงาน และจัดทำค่าจ้างพนักงานในแต่ละสาขา

3 hours ago

 

Applied
 • ใช้โปรแกรมสำเร็จ Express ได้เป็นอย่างดี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • จัดทำเอกสารเพื่อทำแบบยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย

3 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Being high responsilibities
 • Strong sense of integriy,
 • Good interpersonal and communication english.

3 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Responsible for overall accounting functions
 • Responsible for month and year end account closing
 • Preparing reports and financial statements

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manage the daily administrative task
 • To ensure timely payment & compliance adherence
 • Audit support; include retrieving of documents

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Accounting officer, Good English skills is a plus
 • 1-3 exp. for junior and 4 years up for senior
 • AP/AR/TAX/VAT/balance sheet, reconcile, analyze

3 hours ago

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ็ฺิBeing responsible for accounting
 • Spoken and written english good or fair.
 • Express program as proficent

3 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Handle administrative issues
 • Day to day administrative work associate
 • 1-3 years experience in admin field

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Supervise accounting team on daily operation
 • AR, AP, GL, Costing, TAX, budgeitng, forecasting
 • 10 years experience with CPD, food chain industry

3 hours ago

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Experience in Credit Control & Billing
 • Have experience in manufacturing or pharmaceutical
 • Use of accounting systems required, SAP.

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting
 • General accounting duty
 • Support accounting manager

3 hours ago

 

Applied
 • Degree or Master degree in Accounting or Finance
 • Understands of Thai GAAP
 • Familiar with SAP

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Excellent command in written and spoken English
 • Bachelor in accounting
 • Experience in Accounting for Construction projects

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี-การเงิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านคลินิกความงามจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เก็บเงินเข้าบัญชีธนาคาร+สรุปการขาย

3 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 – 35 ปี
 • ทำงานที่เดอะคลีนิก 25 สาขาทั่วประเทศ
 • สามารถเลือกสาขาที่สะดวกมาทำงานได้

3 hours ago

 

Applied
 • Experience 3-5 years
 • Good Communication in English
 • Good personality

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Global FMCG
 • Career growth opportunity
 • No.1 in the Finance

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีมาอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐานต่าง

3 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์การในหน้าที่ของสมุห์บัญชี
 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี (CPD)

3 hours ago

 

Applied
 • We looking for young generation
 • Minimum 10 years working experience with at least
 • Effective and efficient in daily work

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Financial Management
 • Human Resources, Technology and Administration
 • New set up company

3 hours ago

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Experience in Trading company
 • Set up system or project leader experience
 • Good command of English

3 hours ago

 

Applied
 • Plan, develop, implement, improve, audit
 • Prepare an annual budget, schedule expenditures
 • Confirm financial status by monitoring revenue

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Setting up new finance process
 • Planing and analyzing monthly finance results.
 • At leasr 5 years up

3 hours ago

 

Applied
 • Overseeing both accounting and financial functions
 • Ensuring all accounting teams perform well
 • Planning budgets and forecasts for each business

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting.
 • Experiences in Accounting and/or Auditing
 • Excellent command of English language

3 hours ago

 

Applied
 • Accounting/Auditing Background.
 • 1 - 3 years in Auditing firm.
 • English skills

3 hours ago

 

Applied
 • ยื่นภาษี ภงด. 3, 53
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ทำบัญชีการจ่ายเงินเดือน

4 hours ago

 

Applied
 • Central Bangkok
 • Opportunity to join strong finance team
 • Leading group of companies in Thailand

4 hours ago

 

Applied
 • ร่างกฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และกฎหมายต่างๆ
 • ตรวจสอบแนวการตรวจสอบ
 • ติดตามดำเนินการแก้ไข และเพิ่มเติมข้อบังคับ

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Newly created CFO position
 • Responsible for all finance-related functions
 • Fast growing international health treatment group

4 hours ago

 

Applied
 • SAP, Costing, VAT
 • Bachelor Degree or above, BA in accounting
 • Spare Parts costing

4 hours ago

THB30k - 35k /month

Applied
 • 3-5 years in strategic consulting field
 • Excellent coordination and facilitation skills
 • Excellent command of English

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Accounting Degree, CPA license is preferable
 • A Thai Citizen. Male Age not over 39
 • Experience in working as Accounting Manager

4 hours ago

 

Applied
 • ต้องการเติบโตในสายงาน Internal Audit
 • จบใหม่ หรือมีประสบการณ์ไม่เกิน 2 ปี ชอบเรียนรู้
 • จิตใจดี ซื่อสัตย์ มีความคล่องตัวในการเดินทาง

4 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์การทำบัญชีภาษี/เงินเดือน/stock
 • อายุไม่เกิน30ปี เพศหญิง
 • วุฒิ ปวช.-ปวส.บัญชี

4 hours ago

 

Applied
 • หน้าที่รับผิดชอบในงาน ดูแลรับผิดชอบ บัญชีลูกหนี้
 • การศึกษา ปริญญาตรี(เทียบเท่า) หรือสูงกว่า
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 25 ปี-38 ปี
 • ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft word, excel

4 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, age not over 40 years
 • Bachelor's degree or higher in Accounting or legal
 • Trainer background is preferable

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Thai nationality
 • Bachelor or Master Degree in Accounting or Finance
 • 10 years experience in financial and accounting

4 hours ago

 

Applied
 • responsible for monthly consolidation activities
 • prepare and analyze financial statements
 • Need to have knowledge for TFRS for PAE

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา บัญชี อายุ 25 - 30 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ในสายงานก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Accounting and Finance, 8 years experience
 • Audit, Accounting and Financial operations
 • CPA Preferred

4 hours ago

 

Applied
 • Branch control, control policies
 • Transactional basis / branch operation
 • Internal control or compliance issues

4 hours ago

 

Applied
 • Fluent English
 • Has experience in auditing IT projects
 • Financial audit background is welcomed

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.