• ปริญญาตรีด้านการบัญชี ,การจัดการหรือสาขาที่เกี่ยวข
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดร ร่วมงานกับผู้อื่นได้ดี เป้นผ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาตอนหลังเลิกงานได้

5 hours ago

 

Applied
 • Plant Controller
 • Cost analysis and FP&A focus
 • Bangplee Area

5 hours ago

 

Applied
 • IFRS and Thai GAAP knowledge.
 • Have CPD certificate.
 • Taxation knowledge in regard to VAT.

5 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality
 • Bachelor degree or higher in Accounting
 • Audit background is advantage with CPA holder

5 hours ago

 

Applied
 • Being responsible for financial analysis
 • Preparing for financial planning and Business
 • Implementing monthly management report

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Male or female, aged 27 - 32 years old, Thai
 • Minimum Bachelor’s Degree in Accounting.
 • At least 3 years of experience in Internal Audit.

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Leading bicycle and parts trading company
 • opportunity to brush up your overall accounting
 • Experience in using Microsoft NAV is a plus

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality
 • CPA qualification required
 • 6 years relevant working experience ( Audit )

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Business Administration or related field
 • Work experience in asset management and good knowl
 • Excellent communication skills; strong interperson

5 hours ago

 

Applied
 • Accounting
 • Office Management
 • HR Administration

5 hours ago

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Overall accounting operations
 • Experience in overall of accounting functions
 • End-Closing and Financial Statement Knowledge

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ ด้านบัญชี 5 ปีไป
 • เพศหญิง อายุ 32-40 ปี
 • การศึกษา ขั้นต่ำ ปริญญาตรี

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manage all accounting and financial aspects
 • Oversee funding, treasury operations and cash flow
 • Develop tools and systems to provide critical

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Exciting opportunity to join a dynamic MNC
 • Strong corporate culture with great career growth
 • Amazing learning and growth opportunities

5 hours ago

 

Applied
 • Exciting opportunity to join a dynamic MNC
 • Strong corporate culture with great career growth
 • Amazing remuneration and benefit package

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 25-35
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • Good command of English

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Accounting with costing
 • Experience in cost accounting management.
 • Ability to lead, motivate and support team.

5 hours ago

 

Applied
 • auditor, consolidate, risk management, financial
 • CPA, balance sheet, cash flow, assistant auditor
 • internal audit, external audit, accounting

5 hours ago

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Account and Reconcile , analyze , balance sheets
 • Preparation , management reports ,
 • Tax Accountant , oil and gas ,

5 hours ago

 

Applied
 • Great Company
 • Great location
 • Huge Package

5 hours ago

 

Applied
 • BA./Master in Finance,Accounting,AIS,IT,Management
 • Experience 3 year in Bank ,Securites,Asset Mgnt.
 • Similar field such as credit, compliance, Control

5 hours ago

 

Applied
 • GL accounting
 • Journal Entries
 • Financial Reporting

5 hours ago

 

Applied
 • เพศ หญิง วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี / การเงิน
 • บัญชีด้านรับและบัญชีด้านจ่าย
 • สามารถปิดงบการเงินได้ (บัญชีนิติอาคารชุด)

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Japanese speaking N1-N2
 • Well presented and good mannered
 • Being able to work on Weekends

5 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Bachelor degree in Accountancy
 • 10 years’ experience in accounting
 • Having experience in footwear, textile

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting.
 • Fresh graduated are welcome to apply
 • Good Command in English

5 hours ago

 

Applied
 • Manage and oversee accounting operation
 • Manage and Develop accounting team
 • Provide monthly end closing with accuracy

5 hours ago

THB120k - 160k /month

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting/Finance
 • At least 5 years’ experience
 • Strong analytical and planning skills

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • AR Analyst, Risk assessment, Credit limits
 • Support inter-co, reconcile and report
 • SAP, English command

5 hours ago

 

Applied
 • งานธุรการ และประสานงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบัญชี
 • ตรวจสอบเอกสารใบกำกับภาษี และเอกสารรายงาน
 • จัดเตรียมเอกสาร และคีย์ข้อมูลเข้าระบบให้ถูกต้อง

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degrees in Accounting/Business/Law
 • Exp. in Audit or Fraud Investigation
 • Fluent in English communication skills

5 hours ago

 

Applied
 • At least 5 years in Payroll duties
 • 1 - 2 years in supervisory or managerial level
 • Solid knowledge of HRMS payroll system

9 hours ago

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • MBA with 3-5 years Finance experience
 • Good written and spoken English
 • Strong financial analysis skills, financial

11 hours ago

 

Applied
 • Knowledge about the tax structure
 • Knowledge about accounting paypal
 • Manage and liaise the invoicing and payment

13 hours ago

 

Applied
 • M&A for overseas expansion
 • Financial feasibility/ modelling for new projects
 • Listed food producer company

13 hours ago

 

Applied
 • International Company
 • Good Benefit
 • Stable Company

14 hours ago

 

Applied
 • Utilizing your experience and skill of accounting
 • Opportunity of growing up with startup company
 • Opportunity of utilize freehand in small company

14 hours ago

 

Applied
 • to work for the most famous spring company
 • to utilize and brush up your accounting and admin
 • to work in the convenient location (Asok)

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • drive the organization to move forward efficiently
 • We become one of the fastest growth automobile
 • Opportunity to work with management position

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Oversee Accounting & Budgeting functions
 • Manage and control big team
 • Fast growing listed Real Estate company

15 hours ago

 

Applied
 • จัดทำเอกสารซื้อ-ขาย, เอกสารต่างๆ ของบริษัท
 • งานธรุการทั่วไปและงานจัดซื้อ
 • การเบิกค่าใช้จ่ายทั่วไปและค่าใช้จ่ายชำระสินค้า

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ปวช.ขึ้นไป สาขาบัญชี เพศ หญิง อายุ 20-30 ปี
 • ความสามารถพิเศษ โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ติดตาม หนี้ที่ลูกค้าค้างชำระ
 • ปวช,ปวส ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านการติดตามหนี้โดยตรง 1 ปีขึ้นไป

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายใน
 • -
 • -

19 hours ago

 

Applied
 • Internal Audit
 • Public Company
 • Corporate

19 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting/ Finance
 • 3years analyze P&L,BS/Cash flow and finance report
 • prefer candidte from Pharma or Medical device

19 hours ago

 

Applied
 • Financial Planning and Analysis / FP&A
 • FMCG or consumer good industry
 • Commercial Finance Manager

20 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน
 • มีประสบการณ์งานด้านการตรวจสอบภายใน

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานควบคุมการติดตามหนี้
 • มีภาวะผู้นำสูง
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.