• นำเสนอนโยบายการบริหารงานต่อผู้บริหาร
 • จัดทำรายงานต่างๆ ทางด้านการเงิน ตรวจสอบ
 • ควบคุมดูแลการจัดทำบัญชี การปิดงบการเงินบริษัท

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • accounting transaction
 • Reconcile petty cash fund for reimbursement
 • Review/ prepare monthly Input Tax reports

11-Oct-16

THB20k - 35k /month

Applied
 • transaction. AP, AR, other General ledger
 • AT calculation both from suppliers
 • monthly Input Tax reports with original tax invoic

11-Oct-16

THB20k - 30k /month

Applied
 • Cost accountant
 • food manufacturing
 • costing and accounting

28-Sep-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.