• ตรวจสอบและวิเคราะห์งบการเงิน
 • ตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีต่าง ๆ
 • มีความรู้ด้านมาตรฐานบัญชี

9 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • International company
 • Fast moving business and dynamic environment
 • Process improvement

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Retail
 • Money exchange
 • International remittance

9 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree or Master Degree in Finance.
 • Consolidate and analyze financial data
 • Experience: 5 – 7 years of experience

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Misc. related with accounting role
 • Provide regular finance forecasts
 • Chase payments & debtors

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor Degree in Accounting
 • New grad is Welcome!
 • Good command of English

9 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor in Accounting only
 • Experience in General Accounting above 3 years
 • Able to use Accounting Express, Business Plus.

9 hours ago

 

Applied
 • Female/Male Thai nationality, age 40-45 years
 • Experience 7-10 years of accounting and finance
 • Strong knowledge in accounting, taxation, and BOI

9 hours ago

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • ชายหรือหญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ความรู้ด้านบัญชีภาษีอากร
 • มีความสามารถจัดทำงบการเงิน

9 hours ago

 

Applied
 • Able to work as contract staff
 • Good English,CPD advantage
 • ส่งประวัติมาที่ inthiraporn.k@manpower.th.com

9 hours ago

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Accountant, Accounting
 • Internal Audit
 • Strong Analytical Skills

9 hours ago

 

Applied
 • หญิง วุฒิปริญญาตรี มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ รับผิดชอบงาน ขยัน รวดเร็ว
 • ชุดฟอร์ม ประกันสังคม วันหยุดประจำปี ทำงานล่วงเวลา

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, age over 30 years
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • Good command or spoken and written English

9 hours ago

 

Applied
 • หญิง วุฒิปริญญาตรี, มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ รับผิดชอบงาน ขยัน รวดเร็ว
 • ชุดฟอร์ม ประกันสังคม ค่าล่วงเวลา, วันหยุดประจำปี

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 10 years of experience in accounting
 • Degree or Master’s Degree in Accounting
 • Manage daily operations of the accounting dept.

9 hours ago

 

Applied
 • * Exciting Opportunity to work with MNC
 • * Autonomy to manage your work
 • * Independently manage your work

9 hours ago

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์จาก Audit Firm
 • ขยัน อดทน และทนต่อแรงกดดันได้
 • สามารถบริหารจัดการงานที่ทำได้ด้วยตนเอง

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degree in accounting, finance or business administ
 • 3 years experiences in the leading company
 • Initiative and having analytical skills

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 1 year experience as an office administrator
 • MS Office Excel, Word, and Outlook
 • Good English

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Accounting related
 • Experience in auditing or accounting field
 • Flexible and adaptable to work on dynamic projects

9 hours ago

 

Applied
 • Master degree in Finance, Intl. Business.
 • 5 years related experience in Financial Planning.
 • Good verbal and written communication skills.

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป (สาขาการบัญชี)
 • ทำงานด้านบัญชีและการเงิน อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • หากมีความรู้ในระบบ SAP-B1 จะพิจารณาพิเศษ

9 hours ago

 

Applied
 • Minimum 2 years exp. in audit, accounting related.
 • Knowledge of TFRS, and IFRS are required
 • Prior exp in accounting advisory is preferred

9 hours ago

 

Applied
 • Strong in all areas of Accounting, especialy AR AP
 • Been in Trading or Manufacturing
 • Good command in English for International Contact

9 hours ago

 

Applied
 • 100-200K
 • Monitor all aspects of accounting & finance.
 • Capable of Advanced SAP

9 hours ago

 

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ระดับดี
 • มีประสบการณ์ ระดับบริหารและควบคุมงานบัญชีประกันภัย
 • มีภาวะผู้นำ

9 hours ago

 

Applied
 • THAI NATIONAL ONLY
 • 10+ years experience in managing operational audit
 • Strong people-management experience

9 hours ago

 

Applied
 • degree or higher in Accounting or related fields
 • 2-3 years’ experience in payroll
 • Thai Nationality

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manage Internal Audit function
 • Develop annual internal audit plan
 • Prepare written audit reports

9 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Accounting
 • 5-10 Year experiences in accounting
 • Audit background would be an advantage

9 hours ago

 

Applied
 • จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี โดยให้ครอบคลุมถึงกิจกรรม
 • ตรวจสอบการปฏิบัติงานหน่วยงานในองค์กรของบริษัทฯ
 • บริษัทงานและกำกับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบ

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Consolidation and Reporting
 • General Ledger
 • ปิดบัญชีและจัดทำงบการเงิน

9 hours ago

 

Applied
 • 3 years experience in Accounting
 • Good in English
 • Prefer Tax 3 ,53,54,36 experience

9 hours ago

 

Applied
 • Tax Consultant
 • Tax professional
 • New tax regulation

9 hours ago

 

Applied
 • Degree or higher in Accounting/ Finance or any
 • Good technical accounting knowledge
 • Thai nationality only

9 hours ago

 

Applied
 • 5 years of experience in the accounting field
 • Perform financial analysis.
 • Bachelor’s Degree in Accounting

9 hours ago

 

Applied
 • Great Company
 • Great Package
 • Great MNC

9 hours ago

 

Applied
 • MNC
 • Great Location
 • Great Package

9 hours ago

 

Applied
 • อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

9 hours ago

 

Applied
 • 5-8 years experiences with CPD
 • bachelor degree in Accounting
 • Female/male, Age 35 Years old or over

9 hours ago

THB16k - 35k /month

Applied
 • เปิดบิลขาย Write แผ่น เตรียมคู่มือ
 • บันทึกรับชำระหนี้/ติดตามหนี้, ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
 • จัดทำคำนวนณคอมมิชชั่นให้กับทีมขาย

9 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป จบปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9 hours ago

 

Applied
 • เพศ ช/ญ อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษาระดับ ปวช. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Accounting
 • Manager 10 years experience in internal audit
 • Assistant Manager 6 years in internal audit

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Prepare journal entries
 • Complete general ledger operations
 • Reconcile and maintain balance sheet accounts

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Accounting
 • At least 3 years experience in internal audit
 • Good analytical and interpersonal skill

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • graduate of finance, accounting or equivalent
 • 5 to 8 years’ experience in finance or related
 • Problem solving & influencing skills

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai native speaker
 • Bachelor Degree in Accounting
 • 3 years of experience in Accounting (AR/AP/GL)

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.