• เพศหญิง อายุ 18 - 39 ปี
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • ยิ้มแย้มแจ่มใส ทำงานเป็นทีมได้ดี

3 hours ago

 

Applied
 • Corporate Accounting
 • Consolidation
 • Large retailer

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Strong Connection with Food’s Big Industries
 • Be able to challenge the new things in Sales
 • Opportunity to work independently and fully utiliz

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Accounting
 • Communicable English
 • 1-2 years (New graduated are welcome)

3 hours ago

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Age between 23- 28 years old
 • Female only
 • Experience (Yr) : 1+

3 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • สัญชาติไทย
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบัญชี
 • มีประสบการณ์ธนาคารอย่างน้อย 1 ปี

3 hours ago

 

Applied
 • Degree or higher in Finance, Accountancy
 • 5years of experience in external or internal audit
 • Good analytical, communication and interpersonal

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Age 28 years old up
 • Degree or higher in Accounting/Finance
 • 3 - 5 years experience in Internal Audit

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality. Female or Male age 35 to 50.
 • Bachelor's Degree in HR, Accounting
 • Experienced with CRM and reporting

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manage and control accounting and finance document
 • Sorting cheque and withholding tax received HSBC
 • Keeping vendor receipt payment voucher & filling

3 hours ago

 

Applied
 • Support BOI Report
 • Transfer pricing, corporate income tax filling
 • Experienced in Tax Consulting firm

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manage overall Accounting / Finance / Taxation
 • At least 7 years direct experience
 • Oracle or SAP knowledge

3 hours ago

 

Applied
 • Female , Nationality : Thai
 • Age : 22 - 35 years old
 • Bachelor's degree in Accountant

3 hours ago

 

Applied
 • Responsible for account closing monthly, quarterly
 • Understand clearly the impact of work
 • Supports budget, forecasting and management

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 2 years exp. in audit, accounting related.
 • Knowledge of TFRS, and IFRS are required
 • Prior exp in accounting advisory is preferred

3 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ทำบัญชีด้านรับ-จ่าย
 • บันทึกข้อมูลและสรุปรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน
 • ปิดบัญชี และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

3 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ ระหว่าง 22-35 ปี
 • จบปริญญาตรี มีผิวหน้าที่ดี
 • สาามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอใช้

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher with in Accounting
 • Provide data integration, including data mapping
 • Above-average oral and written communication skill

3 hours ago

 

Applied
 • Experience in Accounting management
 • SAP Knowledge, good in Excel
 • Good in communicate in English and Thai

3 hours ago

 

Applied
 • 100-200K
 • Monitor all aspects of accounting & finance.
 • Capable of Advanced SAP

3 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality Male/Female age 30-40 years old
 • Taxation duty, prepare taxation reports
 • Budgeting, planning

3 hours ago

 

Applied
 • account admin
 • japanese company
 • good command in english

3 hours ago

THB25k - 30k /month

Applied
 • Degree in Accounting or relevant field
 • 4-5 years of relevant commercial accounting
 • understanding and handling of local tax rules

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Reviewing and maintaining accounting
 • At least 3 year experience in accounting function.
 • Be able to work well under pressure.

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Preparing financial report and analyze
 • Preparing report and power point and present
 • Co-ordinate with all plant in Pakfood Group

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manage Internal Audit function
 • Develop annual internal audit plan
 • Prepare written audit reports

3 hours ago

 

Applied
 • Degree in Business Administration, Finance
 • 2-year experience as Wealth RM, RM, Credit Officer
 • Knowledge of Investment products.

3 hours ago

 

Applied
 • Degree in economics, accounting.
 • 2 years experience in Provident Fund Marketing.
 • Good in personality and communication skills.

3 hours ago

 

Applied
 • Thai national with Bachelor’s degree in accounting
 • Age not over 27 years old
 • Product knowledge of Securities Business

3 hours ago

 

Applied
 • International Company
 • Great Career Path
 • Good Salary and Benefit

3 hours ago

 

Applied
 • 4+ years experiences in business application
 • CPA or CPD is preferable
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting, Finance

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting, Finance
 • 4 years of experience selling finance/accounting
 • 27 - 35 years old is preferred.Thai nationality

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 18-30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา บัญชี
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

3 hours ago

 

Applied
 • 1 - 3 yrs exp in financial position
 • Good command of English will be an advantage
 • Ability to communicate in English

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช-ป.ตรี ด้านบัญชีเบื้องต้น
 • รักในความก้าวหน้า และ ขยัน

3 hours ago

 

Applied
 • ดูแลด้านภาษี,ภงด
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ประสบการณ์ ด้านงานบัญชี อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

3 hours ago

 

Applied
 • Accounting Consolidations Supervisor
 • Consolidation, Auditor
 • Background in internal audit firm (Big 4)

3 hours ago

 

Applied
 • อายุ 22-30 ปี ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ/การจัดการ
 • มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น
 • ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลการเปิดบัญชี

3 hours ago

 

Applied
 • Great Company
 • Great Package
 • Great Location

3 hours ago

 

Applied
 • Male or Female, Thai nationality, Age 25-35
 • Degree in Accounting or related fields
 • 2-5 years’ experience in Proven accounting

3 hours ago

 

Applied
 • Minimum 5 years experience in Accounting
 • Have an experience as Auditor
 • Proficiency in SAP, including SAP,

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in accounting or related professional
 • Assist in internal and external audits.
 • Good command of English both written and spoken.

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีมาอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐานต่าง

3 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์การในหน้าที่ของสมุห์บัญชี
 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี (CPD)

3 hours ago

 

Applied
 • Experience in corporate banking
 • Strong credit analysis
 • Excellent command of English

3 hours ago

 

Applied
 • Accounting and finance background from Banks
 • CPA is a plus
 • Good command of English

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Finance, Accounting
 • 10 years’ experience in Finance & Accounting
 • Good written and spoken English.

3 hours ago

 

Applied
 • Good command of English
 • Bachelor Degree in Accounting
 • Background knowledge on BOI is required

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สามารถ ทำบัญชี รับ-จ่ายเบื้องต้นได้
 • หากใช้โปรแกรม express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้เกี่ยวกับบัญชี โดยตรง

3 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.