• มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีต้นทุน อย่างน้อย 3 ปี
 • มีประสบการณ์ในการใช้ ระบบ SAP
 • ปฏิบัติงานที่โรงงานปราจีนบุรี ทำงานวันจันทร์-เสาร์

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 2-5 ปี

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ปิดงบภายในสำนักงาน ประจำเดือน
 • ปวส. - ป.ตรี สาขาบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรม Express ได้จะพิจารณาพิเศษ

1 hour ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่าขึ้นไป สาขาการบัญชีโดยตรง
 • มีประสบการณ์การทำงานบริหารงานบัญชีและการเงิน
 • มีความรับผิดชอบสูงขับรถยนต์ได้

1 hour ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
 • ปวส. สาขาการบัญชี
 • มียานพาหนะเป็นของตนเอง

1 hour ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Experience from Audit Firm is a MUST
 • Minimum 8 years of working experiences
 • Bachelor or higher in Accounting

1 hour ago

 

Applied
 • เจรจาสู่ขั้นตอนการชำระค่าสินค้าและบริการ
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง รักงานบริการ
 • มียานพาหนะส่วนตัวพร้อมใบอนุญาตขับขี่

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง รักงานบริการ
 • มียานพาหนะส่วนตัวพร้อมใบอนุญาตขับขี่

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • THAI NATIONAL ONLY
 • DEGREE QUALIFIED IN ACCOUNTING/FINANCE
 • 3+ YEARS EXPERIENCE IN GENERAL ACCOUNTING

1 hour ago

 

Applied
 • การศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ในการทำงานโดยรวมอย่างน้อย 10 ปี
 • มีประสบการณืด้านบัญชีต้นทุน

1 hour ago

 

Applied
 • Sr.Accounting & Finance Manager
 • Controller
 • Good in English Communication

1 hour ago

Above THB120k /month (negotiable)

Applied
 • รับวางบิลและจัดทำเอกสารใบสำคัญจ่ายเพื่อนำมาทำเช็ค
 • จัดทำใบแจ้งหนี้, ใบกำกับภาษี,ใบวางบิลและรับเช็ค
 • จัดทำใบสำคัญรับจ่าย

1 hour ago

 

Applied
 • จัดทำบัญชี และทำเอกสารบัญชี สามารถปิดงบการเงินได้
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ภงด.1, 3, 53, ภพ.30 และประกันสังคม

1 hour ago

 

Applied
 • Audit, tax, assets
 • Accounting
 • Audit firms

1 hour ago

THB16k - 25k /month (includes high commission)

Applied
 • Degree in Business Finance, Accounting
 • 2 years’ experience in accounting or a related
 • Candidates must work well in a dynamic environment

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Coordinating local accounting and finance
 • Providing Japanese business common-sense
 • Analysing the accuracy of all accounting

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปวส ขึ้นไป
 • อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • เพศ ชาย / หญิง

1 hour ago

 

Applied
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ลงบัญชีในโปรแกรมบัญชี
 • อายุ 21 ปีขึ้นไป เพศชาย/หญิง

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • จบวุฒิปริญญาตรี ด้านการบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีมาไม่น้อยกว่า 5 ปี

1 hour ago

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านบัญชี และตามที่ได้รับมอบหมาย
 • วุฒิการศึกษาปวส.ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำต้นทุนการผลิต บรรจุคลอริเนต ถุงมือประจำสัปดาห
 • ตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงานตามหน่วยงาน
 • จัดทำรายงานปริมาณการใช้น้ำยางข้น

1 hour ago

 

Applied
 • ควบคุม และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
 • รับนโยบายจากหัวหน้าแผนกเพื่อนำไปปฏิบัติ
 • หน้าที่อื่นๆ อันสัมพันธ์กับหน้าที่หลัก

1 hour ago

 

Applied
 • ชาย / หญิง 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ตรงอย่างน้อย 3-5 ปี

1 hour ago

 

Applied
 • degree level in Finance, Accounting
 • 8+ years of finance and / or operations experience
 • Strong spoken/ written English communication skill

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Cost Accounting
 • Inventory
 • Electronic parts Automotive

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • 5-7years experience in Production Planning, Parts
 • Good command of both spoken & written English

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารฯ บัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ดี

1 hour ago

 

Applied
 • บริหารจัดการระบบบัญชีทั้งหมดขององค์กร
 • เพศหญิงเท่านั้น
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

1 hour ago

 

Applied
 • Cashier / Payment
 • Tax Accounting (such as : PGD.3,53,54)
 • Basic Accounting such as Journal Voucher

1 hour ago

 

Applied
 • คิดออเดอร์ ชำระเงิน
 • มีบุคคลิกภาพที่ดี อัธยาศัยดี
 • ทำงานเป็นกะได้

1 hour ago

 

Applied
 • Degree in In Accounting, knowledge in Finance
 • Experience in Budgetting control and SAP managemen
 • -

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum Bachelor degree in Accounting
 • Experience in budgeting, forcasting and costing
 • Can communicate in English

1 hour ago

 

Applied
 • Minimum 5 years of experience in Accounting
 • Strong skills in SAP and MS Office (Excel)
 • AR record, collection, credit control

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting Field
 • Prepare Output VAT Report
 • Good in MS Office/SAP

1 hour ago

 

Applied
 • Knowledge in Taxation and all of accounting,
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาบริหารธุรกิจการบัญชี
 • ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 5 ปีในด้านการบัญชี

9 hours ago

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านบัญชีรับ-จ่าย ของบริษัท
 • เพศหญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีด้าน อย่างน้อย 1 ปี

9 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช ขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ , รัสเซีย ,จีน , ฝรั่งเศส

9 hours ago

 

Applied
 • 4-5 years’ experience in controlling
 • Solid accounting knowledge
 • Fluent in English required

10 hours ago

 

Applied
 • Minimum 5 years of experience in Accounting
 • Strong skills in SAP and MS Office (Excel)
 • AR record, collection, credit control

10 hours ago

 

Applied
 • Male or Female, Age between 35-40 years old
 • degree in Accounting or relate field
 • 5 years experiences in costing, inventory control

10 hours ago

 

Applied
 • Experience of J-SOX, Financial Planning.
 • Age 30 - 37 Years old.
 • Knowledge of Risk Assessment

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master’s degree in Accounting
 • 5 years of experience in financial operation
 • SAP knowledge and strong in MS skill

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • accounting staff, accountant
 • accountant A/R, Accounting receivable
 • General Accounting

15 hours ago

 

Applied
 • Female, age between 22-26 years old
 • Average command of English
 • Good computer skills in Microsoft Office

23-Jan-17

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • จบวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้าน IA อย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานที่ จ.ฉะเชิงเทรา หรือ จ.ปราจีนบุรี

23-Jan-17

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญาตรี บัญชีบัณฑิต
 • Salary 20K or above
 • 5.5 days working

23-Jan-17

 

Applied
 • Male or female, aged between 27- 35 years old
 • SAP and consolidated accounts experience
 • Good command in English

23-Jan-17

 

Applied
 • ทำบัญชีทั่วไป รายรับ-รายจ่าย ลูกหนี้-เจ้าหนี้
 • วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป
 • เพศ หญิง

23-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.