• วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี
 • จัดทำ ตรวจสอบรายการทางบัญชี

11 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี และสาขาอื่น
 • สามารถดูแลงานบัญชีได้ทั้งระบบ
 • มีประสบการณ์ในงานทางด้านบัญชี 3-5 ปี ขึ้นไป

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor in Law or in Accounting
 • Minimum 3-5 yr of experience in a tax/audit firm
 • Agile people

14 hours ago

 

Applied
 • ทำบัญชีทั่วไป สรุปและนำส่งภาษีทุกประเภท
 • จัดทำงบการเงินต่างๆ
 • ดูบัญชีในภาครวม

24-May-17

 

Applied
 • เพศ ชาย,หญิง อายุ 23-35 ปี
 • ปริญญาตรี บัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-May-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-May-17

 

Applied
 • บันทึกบัญชีในงานสินทรัพย์
 • จัดทำทะเบียนประวัติ
 • รายงานความเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ภายในโรงแรม

24-May-17

 

Applied
 • Knowledge of accounts payable function.
 • Minimum 1 year in the same role.
 • Degree in Accounting.

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 1 year in the same role.
 • Knowledge of income auditing function.
 • Degree in Accounting.

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • cost control under the BOI promotion
 • Check all of cost account reconciliation report
 • Cost variance analysis presentation/ report

23-May-17

 

Applied
 • ตรวจใบสำคัญจ่าย เพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้
 • ปิดงบการเงิน ทำ Cashflow
 • จัดทำ Budget

21-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting or Finance
 • 3-5 years of proven financial experience
 • Ability to direct and supervise

19-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Manage all invoices to be processed accurately
 • Ensure that the reconciliation of accounts
 • Create/update the vendor file

19-May-17

 

Applied
 • Min. 5 years of professional experience
 • Strong analytical and structured thinking as well
 • Rich experience in SAP system

18-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or above in Accounting
 • Strong numerical and analytical skills
 • 5 years financial, cost experience

18-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Master/Bachelor Degree in Accounting/ Finance.
 • Experience and skills in financial and accounting
 • Competence in both verbal and written English.

18-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in finance-related
 • At least 1-3 years working experience
 • Excellent in Microsoft Office (Word, Excel, PPT)

16-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.