• ปวช. ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ลงบัญชีในโปรแกรมบัญชี
 • อายุ 21 ปีขึ้นไป เพศชาย/หญิง

8 hours ago

 

Applied
 • Degree in Business (Accounting)
 • At least 3 - 4 years of working experience
 • Knowledge in Thai FRS and International FRS

8 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 2-3 ปี
 • มีจิตใจรักงานบริการ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์งานด้านบัญชีอย่างน้อย 1 ปี

8 hours ago

 

Applied
 • Age 35 - 45 with minimum Bachelor in Accounting
 • 5 years experience with 2 years supervisor level
 • Able to work 6 days and relocate to Panus-Nikom

8 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศ ชาย-หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา บัญชี
 • สามารถปิดงบการเงินและมีความรู้ด้านภาษี

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ตรงในตำแหน่งอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 • จัดทำเอกสารวางบิล
 • ทำเอกสารด้านการจ่าย - รับ

8 hours ago

 

Applied
 • เพศ หญิง / ชาย (พ้นภาระทางทหาร)
 • อายุ 22 - 27 ปี / ป.ตรีสาขา บัญชี
 • สามารถปฏิบัติงานที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังได้

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • Prepare and aging suspense account
 • Set Selling Price.

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Monthly closing and make an accounting adjustment
 • Experience in cost accounting 3-7 years
 • Prepare monthly general ledger & financial

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge in accounting policies,costing,taxation
 • Experience in GL accounting-Cost accounting
 • Experience in manufacturing industry

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สามารถเดินทางและใช้ชีวิตที่ต่างประเทศได้
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาการบัญชี

8 hours ago

 

Applied
 • ปวส.และปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินจากแคชเชียร์ของต่างประเทศ
 • ทำงบการเงินประจำเดือน

8 hours ago

 

Applied
 • จัดทำสรุปค่าน้ำค่าไฟของร้านค้าเพื่อออกใบแจ้งหนี้
 • ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจ
 • ตรวจสอบงานของผู้รับเหมา

8 hours ago

 

Applied
 • tax accounting
 • accountent
 • tax planning, tax declare and accounting related

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Have experience in General Accounting
 • Having Knowledge in Taxation
 • Bachelor’s Degree in Finance and Accounting

8 hours ago

 

Applied
 • Work exp from manufacturing under BOI
 • Work exp in all fiinance & accounting activities
 • CPD holder license

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female age 23 - 30 years old
 • degree in Accounting, Costing or related fields
 • 1 years’ experience about Business Planning

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Salary: 20,000 – 25,000THB
 • Driving license: Car
 • QuickBooks

08-Dec-16

 

Applied
 • Experience of J-SOX, Financial Planning.
 • Knowledge of Risk Assessment, Internal Control.
 • Good command of English.

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • จัดเก็บใบเสร็จรับเงินของลูกค้า
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ
 • แยกใบกำกับภาษี และออกใบวางบิลส่งวางบิลลูกค้า

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female Thai nationality age above 22 years
 • Bachelor Degree in Accounting
 • At least 2 years experience in Accounting

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23-29 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • ปริญญาตรีสาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลงานด้านการสั่งจ่ายเช็คให้ตรงตามกำหนด
 • ปวส.-ปริญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
 • เพศหญิง

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศหญิง
 • มีความระเอียด รอบคอบ มนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง / ชาย
 • อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • มีพื้นฐานความรู้ทางด้านงานบัญชี ภาษี

08-Dec-16

 

Applied
 • Accountant , CAPEX, financial model, NPV, USGA
 • closing,preparation,financial,management
 • budget and rolling and SAP

08-Dec-16

 

Applied
 • Thai speaker and good command of English
 • Experience in CORPORATE LENDING
 • Experience in RETAIL BANKING with a Branch

08-Dec-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ตรงตามสายงาน 3 ปีขึ้นไป
 • ตรวจสอบรายได้อาหารและเครื่องดืมและการขายห้องพัก
 • สรุปรายงานความถูกต้องของยอดรายได้

08-Dec-16

 

Applied
 • Male/Female, Age between 35-45 years old
 • Thai Nationality Only.
 • Knowledge in all related taxation

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Age between 30-45 years old.
 • Thai Nationality Only.
 • Good command of spoken and written English.

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีได้
 • เพศหญิง อายุ 23 – 35 ปี
 • ปวส - ป.ตรี สาขาการบัญชี

08-Dec-16

 

Applied
 • Female/Male Age 25 - 30 years old
 • Bachelor Degree in Accounting Finance Relate fied
 • At least 0-3 years in internal control ,audit

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญฺิง อายุไม่เกิน 25 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ได้ดี

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญฺิง อายุไม่เกิน 25 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ได้ดี

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้

08-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิ ปวส ขึ้นไป
 • อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • เพศ ชาย / หญิง

07-Dec-16

 

Applied
 • minimum of 5 years of experience in costing
 • analytical, communication and interpersonal skills
 • standard costing and variance analysis

07-Dec-16

 

Applied
 • ออกใบแจ้งหนี้ สรุปเงินสดย่อย
 • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 27 - 35
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3

07-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor Degree in accounting as a minimum require
 • Good command of English
 • Base on Chonburi province

07-Dec-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ในด้านบัญชีการเงินอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

07-Dec-16

 

Applied
 • Withholding Tax ,PP.30, PP.36, PND 3, PND 53,
 • Daily Cash flow, Monthly Cash flow
 • Bachelor’s Degree in Accounting

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรม Express Accounting ได้

07-Dec-16

 

Applied
 • Exp in accounting & Finance from Manufacturing
 • Knows BOI/NON BOI, taxation and Costing account
 • CPD license is required

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Preparing and reviewing weekly sales
 • Preparing & reviewing actual weekly sales reports
 • Preparing & reviewing actual monthly sales reports

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • Prepare and aging suspense account
 • Set Selling Price.

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.