• มีความตั้งใจทำงาน
 • รับผิดชอบงานได้ดี
 • มีอัธยาศัยดี ทัศนคติดี

21 hours ago

 

Applied
 • Age between 27 - 35 years old
 • Bachelor degree in accounting, or other related
 • 4 - 7 years experiences in accounting field

21 hours ago

THB10k - 16k /month

Applied
 • เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี (1 อัตรา)
 • ความรู้ความชำนาญจัดการเอกสารทางบัญชี
 • -

22-Oct-16

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี (1 อัตรา)
 • ความรู้ความชำนาญจัดการเอกสารทางบัญชี
 • -

22-Oct-16

 

Applied
 • ดูแลการชำระเงิน เงินสด/โอนชำระธนาคาร
 • ปวส. - ปริญญาตรี ในสาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

20-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง (เพศชายไม่มีภาระทางทหาร)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้น ไหวพริบ

20-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง (เพศชายไม่มีภาระทางทหาร)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้น ไหวพริบ

19-Oct-16

 

Applied
 • จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีด้านบัญชี
 • ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่าย
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินและบัญชี

19-Oct-16

 

Applied
 • ช/ญ ปวส. การเงิน/การบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านภาษีอากรและมาตรฐานการบัญชี

19-Oct-16

 

Applied
 • Able to understand, speak, read and write English
 • Understand complex rules & regulations
 • knowledge of cloud accounting software

18-Oct-16

 

Applied
 • มีความตั้งใจทำงาน
 • รับผิดชอบงานได้ดี
 • มีอัธยาศัยดี ทัศนคติดี

18-Oct-16

 

Applied
 • Male/Female, Thai nationality
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • 10 years’ experience in Accounting and Finance

17-Oct-16

 

Applied
 • บริหารจัดการงานด้านบัญชีและการเงินของบริษัท
 • ประสบการณ์ด้านการบัญชีและการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • รับนักศึกษาจบใหม่
 • มีประสบการณ์บัญชีโรงแรมจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • knowledge of investment and capital resources

17-Oct-16

 

Applied
 • ทำการจัดซื้อสินค้า และตัดสต๊อค
 • ขยันซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
 • มีอัธยาศัยดีต่อเพื่อนร่วมงาน

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Accountant - AR
 • Strong communication and analytical skills
 • Experience in Sage or AccPac

17-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.