• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี 2-5 ปี
 • ตรวจสอบบันทึกบัญชีประจำวัน

4 hours ago

 

Applied
 • Plant Controller, Tax, Treasury
 • At least 10 years exp in Manufacturing
 • Good in English

4 hours ago

 

Applied
 • CHACHOENGSAO
 • manufacturing
 • accounting staff

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี 3 ปีขึ้นไป

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจใบสำคัญจ่าย เพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้
 • ปิดงบการเงิน ทำ Cashflow
 • จัดทำ Budget

22-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • จบวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้าน IA อย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานที่ จ.ฉะเชิงเทรา หรือ จ.ปราจีนบุรี

22-Feb-17

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • จบวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้าน IA อย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานที่ จ.ฉะเชิงเทรา หรือ จ.ปราจีนบุรี

22-Feb-17

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญาตรี บัญชีบัณฑิต
 • Salary 20K or above
 • 5.5 days working

22-Feb-17

 

Applied
 • Male or Female, age not over 25 years old
 • Bachelor's or Master's Degree in Accounting
 • Flexible to work in up country (Chachoengsao)

22-Feb-17

 

Applied
 • ตรวจใบสำคัญจ่าย เพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้
 • ปิดงบการเงิน ทำ Cashflow
 • จัดทำ Budget

22-Feb-17

 

Applied
 • ปริญาตรี บัญชีบัณฑิต
 • Salary 20K or above
 • 5.5 days working

22-Feb-17

 

Applied
 • Male or Female, age not over 25 years old
 • Bachelor's or Master's Degree in Accounting
 • Flexible to work in up country (Chachoengsao)

22-Feb-17

 

Applied
 • ตรวจใบสำคัญจ่าย เพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้
 • ปิดงบการเงิน ทำ Cashflow
 • จัดทำ Budget

22-Feb-17

 

Applied
 • ปริญาตรี บัญชีบัณฑิต
 • Salary 20K or above
 • 5.5 days working

22-Feb-17

 

Applied
 • J-Sox Knowledge
 • Prepare work flow papers
 • Provided recomendation for improvement

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Analysis financial report
 • A/C & F/N knowledge is required
 • Understand in reading English report

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Financial and Accounting
 • SAP
 • English Communication skills

21-Feb-17

 

Applied
 • Assistant Plant Controller, Cost Controller
 • At least 10 years exp in Manufacturing, automotive
 • Good in English

21-Feb-17

 

Applied
 • จัดทำใบสำคัญรับ-ใบสำคัญจ่าย หักภาษี ณ ที่จ่าย
 • จัดทำ ภงด 3,53 ภพ.30 กระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 • ปิดงบการเงิน ยื่น ภงด.50, 51

21-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิการบัญชี,ตรวจสอบภายในหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ตั้งหนี้เอกสารใบแจ้งหนี้เจ้าหนี้
 • กระทบบัญชีย่อย บางรายการ เช่น เจ้าหนี้ ลูกหนี้

21-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิ การบัญชี, /ตรวจสอบภายใน หรือสาขาอื่นๆ
 • เพศ ชาย หรือหญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • experience at Least: 2- 5 ปี/Years

21-Feb-17

 

Applied
 • ปวส-ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • โปรแกรม express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุ 25-32 ปี

20-Feb-17

 

Applied
 • หญิง อายุ 20-40 ปี
 • วุฒิ ปวช-ปวส-ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • บุคลิกภาพดี

20-Feb-17

 

Applied
 • BA In Accounting, costing will be preferable.
 • Fluent in spoken and written English.
 • Be able to meet tight deadline.

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in finance-related
 • At least 1-3 years working experience
 • Excellent in Microsoft Office (Word, Excel, PPT)

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Business Partner to BLM Asia Pacific - analytical
 • Solid experience in Finance and Business Control
 • Good English - regular travel in the region

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงาน

17-Feb-17

 

Applied
 • การศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ในการทำงานโดยรวมอย่างน้อย 10 ปี
 • มีประสบการณืด้านบัญชีต้นทุน

17-Feb-17

 

Applied
 • COST ACCOUNTANT
 • 5-10 year experiences in GL, costing
 • Based in CHACHOENGSAO

15-Feb-17

THB55k - 90k /month

Applied
 • พนักงานบัญชีต้นทุน
 • มีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากใช้โปรแกรม autoflight ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีต้นทุน
 • ขึ้้นทะเบียนเป็นผู้จัดทำบัญชี
 • กรณีใช้โปรแกรม autoflight ไ้ด้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.