• วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • อายุไม่เกิน 25 ปี
 • ชาย / หญิง

2 hours ago

 

Applied
 • จบปวส - ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือการเงิน
 • มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ และเข้ากะได้

2 hours ago

 

Applied
 • steep learning curve
 • dynamic and young working environment
 • weekly massage and complimentary food

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Great Company
 • Great Location
 • Great package

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor/Master's Accounting, Finance, Economics
 • Minimum 3 years of experience
 • Location: Muang Thai Phatra Complex Ratchadapisek

2 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Internal Audit
 • Internal control
 • International FMCG

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ผู้จัดการแผนกบัญชีการเงิน
 • ตรวจสอบการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องสมบูรณ์
 • จัดทำงบการเงิน งบกระแสเงินสดได้

2 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ฐานเงินเดือนสามารถปรับเพิ่มได้ตามความรู้ความสามารถ
 • สัมภาษณ์ทราบผลทันที

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรีด้านบัญชี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้านบัญชี
 • มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม MS Office

2 hours ago

THB13k - 16k /month

Applied
 • Manager of the hotel’s day-to-day accounting
 • Organizing, planning, and prioritizing work
 • degree or diploma in Finance and Accounting

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีด้านบัญชี
 • ทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00-18:00 น.
 • หากมีประสบการณ์งานบัญชีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in a related field
 • Able to start immediately
 • Forecast and order office stationary

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • To handle overall accounting record
 • At least 1–5-years experience in accounting field
 • Experience in preparing withholding tax report

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 - 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี การบัญชี
 • ตรวจสอบรายงานบัญชี ซื้อ-ขาย

2 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 32-45 years old
 • Bachelor degree in Accounting
 • 5-8 years working experience in accounting

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาบัญชี หรือเกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านธุรการบัญชีเจ้าหนี้ หรือ สินทรัพย์
 • มีความคล่องตัว กระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์ดี

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีด้านการบัญชี
 • ชาย – หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีเจ้าหนี้ หรือ สินทรัพย์

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Female, Thai Nationality, 40-50 years old
 • 10-13 years working experience as accountant
 • Bachelor or Master degree in Accounting

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • To prepares asset, liability, and capital account
 • Bachelor degree in Accounting
 • Medical Insurance, Bonus, OT

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบรายงานบัญชี ซื้อ-ขาย
 • มีความรู้เรื่องระบบภาษีอากร
 • มีประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป

2 hours ago

 

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ควบคุมดูแลการทำบัญชี ทั้งระบบ
 • ปิดงบบัญชีประจำปี

2 hours ago

 

Applied
 • จัดเตรียมเอกสารทางบัญชี
 • บันทึกข้อมูลบัญชีในระบบ
 • งานธุรการทั่วไป

2 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านบัญชี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีทักษะการเจรจาคล่องแคล่ว ซื่อสัตย์

2 hours ago

 

Applied
 • accounting activities,account reconciliation
 • annual budget and forecasting activities
 • financial and management reports

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • admin
 • Control AR Outstanding
 • 1-2 years of experience in FMCG

2 hours ago

 

Applied
 • Ensure all shipments accrual cost information
 • Entry the data into the company's operational
 • Checking and monitoring the correctness of data

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Finance, Accounting
 • Experience in auditing background, financial model
 • planning & budgeting, business analysis, forecast

2 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี - โท สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในระดับผู้บังคับบัญชา
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบบัญชีอย่างลึกซึ้ง

2 hours ago

 

Applied
 • Having experience in GL Accounting, tax & audit
 • Good English and Thai communication
 • Good command of computer literacy

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • To utilize your skills to support business
 • To work for a long history Japanese company.
 • To utilize your Japanese skills

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในสายงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Accounting or Finance, MBA is a plus
 • High attention to detail and excellent analytical
 • Good English command

2 hours ago

 

Applied
 • To prepare budgets, review budget proposals
 • University Degree in Accountancy and have CPD
 • At least 3 years of relevant business experience

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Diploma or Bachelor degree
 • 2 Year experience
 • Able to communicate in English

2 hours ago

THB16k - 25k /month

Applied
 • Setting financial budgets and goals for the group
 • Master’s Degree in Finance or Accounting is a must
 • At least 4 years’ experience as an FC, Group FC

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิงหรือชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่องแคล่ว

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Accounting or any related field
 • 2 years experience in the accounting field
 • Reconciling bank accounts

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Facilitate or directly execute operational risk
 • Bachelor’s degree in Finance
 • Adjust annual of Salary, Bonus, Living Room Zone

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor and/or master’s degree in finance
 • At least 10 years experience
 • Have a thorough knowledge of finance

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Accounting
 • Finance
 • SAP

2 hours ago

THB55k - 90k /month

Applied
 • Five to seven years of financial experience
 • Certified Public Accountant (CPA) preferred.
 • The financial and accounting manager level

2 hours ago

 

Applied
 • Bonus 2mths, Med Ins, Prvd F, Trans, Full
 • Japanese Business Consulting Service
 • Exp. in Accounting at least 3 yrs.

2 hours ago

 

Applied
 • พนักงานบัญชี
 • บัญชีและการเงิน
 • บัญชีและจัดซื้อ

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์งานบัญชีบริหารอย่างน้อย 10 ปี

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Accounting manager Consolidations
 • CPA, Consolidate, internal control
 • Prefer Big 4, audit experience

2 hours ago

 

Applied
 • working experience with Hospitality Industry.
 • Knowledge of Express Accounting Software
 • Good communication and interpersonal skill

2 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • ใช้ Excel , Assess, ACL โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆได้ดี

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25-30 ปี
 • ประสบการณ์ตรวจสอบ หรือ สำนักงานบัญชีอย่างน้อย 3 ปี
 • ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

2 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, Age between 24-28
 • 2-3 years working in tax compliance obligations
 • Computer literacy and good command of English

2 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.