• เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ด้านการบัญชี
 • มีความริเริ่มสร้างสรรค์สนุกกับงานที่ทำ

4 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality, Female, age 25 - 35 years old
 • Degree in Accounting
 • 2- 3 years working experience in accounting

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • 30-40 years, Male or Female
 • 3 years experience in supervisor or senior level

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years’ experience of Finance from Real Estate
 • Reviewing bank reconciliations
 • Managing and coordinating finance operations

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in accounting, business, economics
 • At least 3 years experience in related functions
 • Knowledge in financial instruments will be a plus

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศชาย – หญิง อายุ 30 - 35 ปี
 • วุฒิปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
 • 2 -3 ปี ทางด้านการเงินหรือพัฒนาธุรกิจองค์กร

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปวส. - ปริญาตรี ด้านการบัญชี / เพศหญิง-ชาย
 • มีความรับผิดชอบสูง ไหวพริบดี สามารถติดต่อประสานงาน
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี

5 hours ago

 

Applied
 • Education Bachelors
 • Total experience 8 years
 • Experience in testing and delivery

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female,Thai nationality, Age 35-45
 • Bachelor Degree in any related fields
 • 10-15 years working experience in Accounting

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Thai nationality, Age 30 - 40
 • Bachelor or Higher Degree in Accountancy
 • Good Advance computer skills e.g. Excel

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Analyze factors to liquidity risk and IRRBB
 • Monitor report on credit and deposit movement
 • Degree in Accounting, Finance and Economics

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting/Finance
 • 10 years experience in finance and accounting
 • Strong leadership and good communication skills

6 hours ago

 

Applied
 • Opportunity to work at highly stable Japanese
 • to being in high responsibility position and gain
 • to work in multinational environment and gain

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Accountancy, auditing
 • Experience in all fields of accounting
 • Good command of written and spoken English

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • - เพศหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • - วุฒิปริญญาตรีหรือโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
 • สามารถทำบัญชีต้นทุนได้

6 hours ago

THB25k - 30k /month

Applied
 • 10 years exp in Finance/Accounting/Costing
 • Knowledge in Inventory/Costing/Budgeting report
 • Excellent in English, CPD license

7 hours ago

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Certificate of CPA,CIA
 • International audit firm would be advantage
 • Must be able to travel, English is a must

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน
 • ตรวจนับและทำรายงานสต็อกคงเหลือประจำเดือน
 • ปวช. - ปริญญาตรี

7 hours ago

 

Applied
 • จัดทำเอกสารซื้อ-ขาย, เอกสารต่างๆ ของบริษัท
 • งานธรุการทั่วไปและงานจัดซื้อ
 • การเบิกค่าใช้จ่ายทั่วไปและค่าใช้จ่ายชำระสินค้า

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ปวช.ขึ้นไป สาขาบัญชี เพศ หญิง อายุ 20-30 ปี
 • ความสามารถพิเศษ โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ติดตาม หนี้ที่ลูกค้าค้างชำระ
 • ปวช,ปวส ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านการติดตามหนี้โดยตรง 1 ปีขึ้นไป

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • University degree in relevant field
 • Solid understanding of accounting processes
 • Ability to thrive in an international environment

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of Accounting, Finance, Economics
 • Age between 35-37 years
 • 5 years’ experience in Corporate Secretarial role

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีความสามารถใช้โปรแกรม MS Office

8 hours ago

 

Applied
 • degree or higher in Finance, Accounting
 • Minimum 5 years of experience in Accounting
 • Broad knowledge of accounting principles

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Certificate Internal Audit (CIA) or CPA
 • at least 5 years
 • background in Holding Company is advantage

8 hours ago

 

Applied
 • Responsible for preparing and reviewing
 • Working with CFO on special projects
 • Providing administrative support to CFO

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in Accounting
 • 5-years experiences in management accounting
 • Experience in FMCG or Multinational Company

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degree or higher in Finance, Accounting
 • 3-5 years of experience in financial
 • Experience in FMCG, Retailing or multinational

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 24 ปี ขึ้นไป
 • ระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี เท่านั้น
 • ซื่อสัตย์ ขยันและอดทน

9 hours ago

 

Applied
 • ตรวจสอบ ติดตามผล ระบบปฏิบัติงานต่างๆ ให้สอดคล้อง
 • ดำเนินการจัดทำแผนงานการบริหารสภาพคล่องโดยการจัดสรร
 • ประสานงานกับธนาคาร และสถาบันการเงิน รวมถึงหน่วยงาน

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2+ years in Financial Planning
 • Provide financial analysis for monthly,
 • Partner with marketing team to maximize

9 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30-35 ปี
 • ปริญญาตรี ทางการบัญชีขึ้นไป
 • มีความรู้ ด้านระบบภาษีอากร, ภาษีมูลค่าเพิ่ม

9 hours ago

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • อนุปริญญาตรี หรือ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2-3 ปี
 • ดูแลและออกเอกสารใบสั่งซื้อ/ และภาษี

9 hours ago

 

Applied
 • Contributes to strategic planning and development
 • Responsibility Accounting and Financial Management
 • Responsible for Business and financial strategy

10 hours ago

THB90k - 120k /month

Applied
 • 5 years of accounting and controlling
 • Experiencing in auditing and manufacturing
 • Good communication and negotiation skill

10 hours ago

 

Applied
 • Manage all accounting operations including Billing
 • Manage company cash flow and liaise with HQ on tre
 • Coordinate and direct the preparation of the budge

10 hours ago

THB55k - 90k /month

Applied
 • Degree in Accounting, Finance, Economics
 • 5 years’ experiences in financial planning
 • Provide and analyze accurate business

10 hours ago

 

Applied
 • experience in supporting a payroll, accounting
 • 3 years of experience
 • High school diploma required.

11 hours ago

 

Applied
 • ปวช-ปวส.หรือ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
 • ทำงานเกี่ยวกับงานด้านบัญชี

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สมุหบัญชี เพศ หญิง / ชาย อายุ 25 -35 ปี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานบัญชีทั้งหมด
 • วางแผนควบคุมงานเกี่ยวกับบัญชีทั้งหมด

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree of Business Administration,Finance
 • 5 years working experience
 • Very good communication in English

12 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality, Male/Female age not above 40 yrs
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • 3 years working experience in the accounting

12 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิงอายุไม่เกิน 30 ปี
 • การศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี ในสาขาบัญชี
 • สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

12 hours ago

 

Applied
 • Coordinating with oversee offices and clients
 • Working and dealing with internal departments
 • Good command in English and Chinese or Korean

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, age not over 45 years old
 • 5 years related experience in managing accounting
 • Preparing any reports concerning accounting

12 hours ago

 

Applied
 • เพศ : หญิง
 • อายุ(ปี) : อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.