• เพศชาย - หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไปด้านการเงิน/บัญชี
 • มีความรู้ความสามารถงานด้านบัญชีและการเงินเป็นอย่าง

7 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 1 ปี

7 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • เพศหญิง อายุ 30-35 ปีขึ้นไป
 • สามารถดูแลและจัดทำบัญชีได้ทั้งระบบ

16 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting Audit
 • At least 7 years of accounting experience
 • Good interpersonal, problem-solving and analytical

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • 3 to 5 years’ experience
 • Thai Nationality
 • Bachelor Degree in Accounting

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีบัญชีหรือการเงิน
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีหรือการเงิน

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 5 ปี

07-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 24-30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ขั้นต่ำ 2-3 ปี ในด้านบัญชีต้นทุน

07-Dec-16

 

Applied
 • 5 years experiences in Accounting, Finance
 • Aged 35-45 years old
 • CPD holding

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Samutsakhon
 • Manufacturing
 • Accounting Asst. Mgr.

05-Dec-16

 

Applied
 • จบปริญญาตรีขึ้นไปสาขาการเงินการบัญชี/บริหารธุรกิจ
 • มีความรู้เรื่อง อย.,ฮาลาล
 • หากมีประสบการ์ณด้าน ISO22000 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

05-Dec-16

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • เพศหญิง อายุ 30-35 ปีขึ้นไป
 • สามารถดูแลและจัดทำบัญชีได้ทั้งระบบ

05-Dec-16

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชีหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ30ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี 5 ปีขึนไป

03-Dec-16

 

Applied
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • สามารถปิดงบประจำปีได้

02-Dec-16

 

Applied
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • มีความกระตือรือร้น

02-Dec-16

 

Applied
 • Knowledge of IFRS, THAI GAAP, TAX
 • Managing all accounting and finance functions
 • Managing the month-end accounting processes

04-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.