• จัดทำและตรวจสอบใบสำคัญรับ
 • จัดทำและตรวจสอบรายงานภาษีหัก ณ.ที่จ่าย
 • กระทบยอดบัญชีลูกหนี้รายเดือน

4 hours ago

 

Applied
 • จัดทำเงินเดือนผ่านระบบ Payroll
 • จัดทำและสรุปรายการขาดลามาสายของพนักงาน
 • ประสบการณ์ 1 - 3 ปี

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree with at least 10 years of
 • experience in Accounting or Internal Audit
 • Male/ Female age between 35-47 years old

28-Apr-17

 

Applied
 • รับจำหน่ายสินค้า-ค่าบริการ
 • อำนวยความสะดวกผุ้มาใช้บริการ
 • ชาย/หญิง อายุ18-35ปี

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง อายุ 20 - 30 ปี
 • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปวส
 • บันทึกรายการขาย, จัดเก็บการ์ดลูกหนี้

28-Apr-17

 

Applied
 • บันทึกรายการจ่าย และตรวจสอบเอกสารประกอบการจ่าย
 • บันทึกบัญชีและข้อมูลต่างๆลงในระบบ Express
 • จัดทำรายงานภาษีชื้อ ภาษีขาย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี บัญชี
 • มีความระเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศ ชาย – หญิง อายุ 20- 30 ปี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินและบัญชี
 • มีความละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบในหน้าที่

28-Apr-17

 

Applied
 • Financial Analyst
 • IR
 • Financial Analyst

28-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting.
 • 3 years experience in account payable (AP)
 • Able to work in Samutsakorn Plant.(5 days working)

28-Apr-17

 

Applied

Head of Finance

Siegwerk (Thailand) Ltd.

Bangkok Area - Samutsakorn

 • 10 years of experience in all Finance
 • Bachelor's degree or higher in Accounting
 • Working at Samutsakorn province

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Accounting, AR, AP, GL, Manufacturing, Electronics
 • VAT, WHT, CIT, General & Cost Accounting
 • ERP, Finance, Reconciel, Senior Accountant

27-Apr-17

 

Applied
 • Submit weekly sales report to BCS
 • Review cost center expense VS Budget
 • Sales & EBIT Bridging Analysis

27-Apr-17

 

Applied
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • สามารถปิดงบประจำปีได้

26-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 27-35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ประสบการณ์ 3-5
 • สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์-เสาร์ (เสาร์ เว้น เสาร์)

25-Apr-17

 

Applied
 • Control finance and accounting policy for the Grou
 • 10 years of minimum working experiences
 • Bachelor's degree or higher in Finance or Account

25-Apr-17

 

Applied
 • จัดทำบัญชีภายในบริษัท
 • บัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้ และ รายงานภาษีซื้อ-ขาย
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง

25-Apr-17

 

Applied
 • รับจำหน่ายสินค้า-ค่าบริการ
 • อำนวยความสะดวกผุ้มาใช้บริการ
 • ชาย/หญิง อายุ18-35ปี

25-Apr-17

 

Applied
 • ต้อนรับลูกค้าที่นำรถมาเข้ารับบริการ
 • แคชเชียร์ประจำศูนย์บริการ
 • ธุรการประจำศูนย์บริการ

24-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะพิจราณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ

24-Apr-17

 

Applied
 • ช่วยดูแลเกี่ยวกับเอกสารงานด้านบุคคล
 • ประสานงานเกี่ยวกับราชการ
 • ดูแลเช็คการบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน

24-Apr-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ 0 – 3 ปี ขึ้นไป
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้

15-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.