• ดูแลด้านการเงิน
 • สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานได้
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือการเงิน

39 mins ago

 

Applied
 • work for the Japanese company
 • get involved in the expansion of its business
 • first section of the Tokyo Stock Exchange

39 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี ไม่ต่ำกว่า 3 ปี ขึ้นไป

39 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • work in one of the biggest Japanese manufacture
 • work independently and fully utilize your skills
 • New graduated is also welcome

40 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา บัญชี , การเงิน

13 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Can use Express program, Hold CPD(or can register)
 • 2-3 years of experience in Accounting

13 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting, MBA/CPA
 • Good background in costing and SAP
 • Good command of English

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, age between 35 - 45 years old
 • At least 10 years working experience
 • Bachelor's Degree in Accounting or related field

28-Apr-17

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • เพศหญิง อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาขั้นต่ำ ปวช.
 • ดูแลรับ-จ่ายเงินของสาขา

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ว.ส -ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • **ด่วน มีเบี้ยขยัน/ ประกันสังคม/ สวัสดิการต่างๆ

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา การเงิน บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบครอบ,มีความซื่อสัตย์

28-Apr-17

 

Applied
 • ตรวจสอบข้อมูลการผลิตทั้งหมด
 • ตรวจสอบการตรวจนับสต๊อกประจำเดือน
 • จัดทำรายงานการผลิต

28-Apr-17

 

Applied
 • ตรวจสอบข้อมูลการผลิตทั้งหมด
 • ตรวจสอบการตรวจนับสต๊อกประจำเดือน
 • จัดทำรายงานการผลิต

28-Apr-17

 

Applied
 • ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่าย
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด. 1, ภงด. 3, ภงด. 5

28-Apr-17

 

Applied
 • Male / Female, age 28-38 with a degree in Account
 • 5+ years experience in handling Cost Accounting
 • Working knowledge of Production Costing Calculate

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, age 28-35 years old.
 • 5-10 years experience in Accounting manufacturing
 • AR. AP. FA Control and taxes, Collections

28-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Accounting & Finance
 • GPA over than 2.75 / TOEIC 550 up
 • Willing to work in international environment

28-Apr-17

 

Applied
 • 5 years of experience
 • Degree or higher in Finance or Accounting
 • Thai nationality, aged between 30-45 years old

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ23 ปีขี้นไป วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • 0-3 ปี หรือ ประสบการณ์ด้านบัญชีทั่วไป
 • ความรู้ด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม

28-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in accounting finance /fields
 • 5 years in Accounting function
 • Age between 30-35 years

28-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in accounting finance /fields
 • 5 years in Accounting function
 • Age between 30-35 years

28-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in accounting finance /fields
 • 5 years in Accounting function
 • Age between 30-35 years

28-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in accounting finance /fields
 • 5 years in Accounting function
 • Age between 30-35 years

28-Apr-17

 

Applied
 • เปิดบิลขาย ติดตามรับชำระหนี้จากลูกค้า
 • ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย – หญิง อายุ 38 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขา การบัญชี การเงิน บัญชี
 • ประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการระบบบัญชีการเงิน

28-Apr-17

 

Applied
 • To standardize policy of budget setting & review
 • To analyze the reasonableness of overall budget
 • To follow up actual result, budget plan

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Female or male, aged 39 - 45 years old
 • Degree or Master’s Degree in Accounting
 • 10 years of work experience as an internal auditor

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Accounting
 • Experience in accounting- costing
 • Good command in English

28-Apr-17

 

Applied
 • Accounting Manager
 • Navision Program
 • Managerial Level

27-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • 1 year experience in accounting
 • Market research, consumer insight

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree majoring in Accountancy
 • Experience relating to the BOI.
 • Have experience of using Accpac

27-Apr-17

 

Applied
 • บริหารจัดการงานด้านบัญชีและการเงิน
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาบัญชีหรือการเงิน
 • ประสบการณ์งานบัญชีและการเงิน

27-Apr-17

 

Applied
 • ม.6 ,ปวช ขึ้นไปไม่จำกัดสาขา
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ชาย/หญิง

27-Apr-17

 

Applied
 • Verifying the accuracy of invoices
 • Control AR Outstanding within 60 days
 • High level of accuracy and reliability

27-Apr-17

 

Applied
 • มีทักษะการใช้โปรแกรมบัญชี
 • โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Express
 • มีทักษะในกระบวนการจัดทำบัญชีในด้านต่างๆ

27-Apr-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting or related
 • Male or Female, 25 – 35 years old
 • Minimum 5 year experiences

27-Apr-17

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Degree in Accounting.
 • Experience in industrial accounting
 • Good communication in English

27-Apr-17

 

Applied
 • Automotive Industry
 • 10 years’ experience in accounting and finance
 • Good command of both written and spoken English

27-Apr-17

 

Applied
 • Internal Audit Finance Audit
 • Automotive Industry
 • Working Monday - Friday

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in accounting finance /fields
 • 5 years in Accounting function
 • Age between 30-35 years

27-Apr-17

 

Applied
 • Great work environment and competitive salary
 • Knowledge in finance and accounting
 • Must be able to communicate in English

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Developing and managing general budgeting
 • “S” Curve Analysis VS Project Critical path expend
 • Implementing and maintaining all financial check

26-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor or Higher degree in Accounting
 • 5-8 Yrs in Accounting/Costing management
 • Computer literacy including Microsoft, SAP.,etc.

26-Apr-17

 

Applied
 • Internal Audit planning
 • Qualified accountant
 • Excellent command of English

26-Apr-17

 

Applied
 • Female, Age 22-30 years old.
 • New graduate are welcome.
 • Can work at Bangbor Samutprakarn area.

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Master’s / Bachelor’s Degree in Accounting
 • 12 years of Finance and Accounting experience
 • Good understanding of VAT, Withholding Tax

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำบัญชีรายรับ/รายจ่าย
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย 3-5 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ และมีความรับผิดชอบในการทำงานสู

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Age between 30 - 40 years old
 • 5-8 yrs experience in Accounting in Manufacturing
 • Able to work at Bang-bor, Samutprakarn

26-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี ไม่ต่ำกว่า 3 ปี ขึ้นไป

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 27-45
 • เงินเดือน 1x,xxx
 • มีโอกาสโตไปด้วยกัน ส่งตรงถึงนาย ไม่ผ่านหลายขั้น

26-Apr-17

THB10k - 13k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.